Almere realiseert tijdelijke woningen voor acute woonnood

Almere realiseert tijdelijke woningen voor acute woonnood
Speciale woningen voor 'acute gevallen'
Wethouder Tjeerd Herrema (links) en Harro Zanting (rechts) hebben de intentieovereenkomst ondertekend. – foto door Fred Rotgans

Dudok Wonen bouwt nieuw woonconcept in Almere

Wethouder Herrema is blij met de afspraken met Dudok Wonen omdat hiermee de wens van het college en de gemeenteraad voor tijdelijke woonruimte voor deze specifieke doelgroep nu een concrete invulling krijgt. Het streven is om nog in 2018 de bouw te starten voor ‘In between places Almere Poort’.

‘In between places’De gemeente streeft ernaar om de voorraad betaalbare huurwoningen in Almere te laten groeien.

“Daarbij is aandacht voor diverse doelgroepen. Een doelgroep die vaak ‘tussen wal en schip valt’ in de reguliere toewijzing van sociale woningen is de groep mensen die door bijzondere omstandigheden acute woningnood hebben, maar verder geen specifieke begeleiding nodig hebben. Soms moeten deze mensen bij vrienden op de bank slapen om niet dakloos te raken”, aldus een woordvoerder van de gemeente Almere.

Almere at Twitter: