Het wordt de Regenboogbuurt in Almere toch net iets te bont

Het wordt de Regenboogbuurt in Almere toch net iets te bont
Het wordt de Regenboogbuurt in Almere toch net iets te bont
Dat is lastig, want een formeel verzoek betekent dat iedereen weet dat jíj degene bent die de buurman erbij lapt. Bewoners die het toch doen, krijgen nul op het rekest.

De gemeente beseft: we moeten iets doen en organiseert een enquête. Het overgrote deel van de eigenaren spreekt zich uit voor kleurbehoud – tenminste van de grote vlakken. Ongeveer de helft wil ook kleurbehoud voor deuren en kozijnen. Woningbouwverenigingen, die een groot deel van de huizen in bezit hebben, steunen het behoud van het oorspronkelijke kleuren.

“Mogen we verven of niet?” In dit beeldverhaal kun je zien wat er aan de hand is in Almere.

Het gemeentebestuur heeft nu besloten dat de Regenboogbuurt alsnog in de Welstandsnota opgenomen gaat worden. Een motie daartoe was ingediend door het actiecomité. Er is al een ‘nulmeting’ verricht, om de stand van zaken rond colorgate op te maken.

Almere at Twitter: