Station Almere Centrum wordt aantrekkelijker

De gemeente Almere wil station Almere Centrum en het gebied daaromheen groener en aantrekkelijker maken. De voorlopige plannen hiervan zijn vrijdag gepresenteerd. De gemeente gaat hier met de bewoners en ondernemers uit de omgeving en met de gemeenteraad over praten. 

Jan Hoek, wethouder Mobiliteit: Station Almere Centrum is een belangrijk knooppunt voor onze stad én voor Flevoland. Dit moet een goede plek voor reizigers zijn, en een visitekaartje voor de stad.

De invulling De gemeente heeft de afgelopen periode gesproken met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren over hun wensen. Deze zijn meegenomen in de voorlopige plannen. Langs de omliggende dreven, zoals de Spoor- en Landdrostdreef, is ruimte voor zon 2500 appartementen en benodigde voorzieningen. Op het plein achter het station wil de gemeente plantenbakken met bomen en zitjes plaatsen. Het station moet voor de Floriade 2022 klaar zijn. 

Inloopbijeenkomsten Op 26 en 28 november zijn er in het WTC inloopbijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers. Ze kunnen daar gesprek gaan met de gemeente over de plannen. De bijeenkomsten zijn op beide dagen tussen 16 en 20 uur.

Almere wil meer levendigheid in Almere Centrum en daarom het Stationskwartier ontwikkelen. Dat meldt de gemeente Almere. Er kunnen meer woningen, zo’n 2500 appartementen, komen en de gemeente wil werken aan de sfeer en beleving, het gebied groener maken en aangenamer om te verblijven. En natuurlijk het station stevig opknappen.

“Station Almere Centrum is een belangrijk knooppunt voor onze stad én voor Flevoland. Dit moet een goede plek voor reizigers zijn, en een visitekaartje voor de stad. Gemeente, provincie, NS en ProRail werken hier samen aan”, aldus wethouder Jan Hoek. In februari 2018 is een overeenkomst gesloten en een aanpak vastgesteld. “De afgelopen periode hebben diverse bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren hun wensen en belangen gedeeld met het projectteam. Die input is meegenomen in het ontwerpproces voor het station en de pleinen. De werkzaamheden zijn zo gepland dat het station in 2022, voor de start van de Floriade, opgeknapt is”.

“De gemeente is benaderd door initiatiefnemers die aan de Wisselweg en Randstad willen ontwikkelen. Dat biedt de gelegenheid om deze ontwikkeling aan te laten sluiten bij de visie voor het Stationskwartier. Daarom heeft de gemeente voor deze locaties kaders uitgewerkt. Daarin staan randvoorwaarden voor de herontwikkeling en uitgangspunten voor de toekomstige invulling van de plinten in gebouwen, de typen woningen, bouwhoogtes en ruimte voor fietsers en voetgangers”, vertelt de wethouder. “Door deze ontwikkelingen mogelijk te maken kan Almere Centrum de Landdrostdreef en de Spoordreef beter benutten als aantrekkelijke toegangswegen met onder andere meer woningen en voorzieningen”. Langs de omliggende dreven, zoals de Spoor- en Landdrostdreef, is er ruimte voor zo’n 2500 appartementen en benodigde voorzieningen. Op het plein achter het station wil de gemeente plantenbakken met bomen en zitjes plaatsen.

Op 26 en 28 november zijn er voor omwonenden en ondernemers in de omgeving inloopbijeenkomsten waarbij zij in gesprek kunnen met de gemeente over het Stationskwartier en het station. Vervolgens gaat het college de gemeenteraad hierover raadplegen.