Meer intercitys tussen Amersfoort en Utrecht – DeStadAmersfoort.nl

Provincie Utrecht Meer intercity's tussen Amersfoort en Utrecht 19-08-2019, 08:54 AMERSFOORT (ANP) Er gaan zes in plaats van vier intercitys per uur rijden tussen Amersfoort en Utrecht. Ook wordt de nieuwe dienstregeling van 2020 niet meer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast “en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren”, aldus spoorbeheerder ProRail.

“De capaciteit van het spoor nadert haar grenzen sneller dan gedacht”, aldus ProRail. Aan de hand van de wensen van de 34 gebruikers moest een grote puzzel worden gelegd “om de beschikbare ruimte op zevenduizend kilometer spoor en ruim vierhonderd stations te verdelen”. De groei van het treinverkeer is merkbaar voor de planners, zegt de spoorbeheerder. “Het piept en kraakt bij het maken van een nieuwe dienstregeling.”

De capaciteit van het spoor nadert haar grenzen sneller dan gedacht, aldus ProRail. Aan de hand van de wensen van de 34 gebruikers moest een grote puzzel worden gelegd om de beschikbare ruimte op zevenduizend kilometer spoor en ruim vierhonderd stations te verdelen. De groei van het treinverkeer is merkbaar voor de planners, zegt de spoorbeheerder. Het piept en kraakt bij het maken van een nieuwe dienstregeling.

ProRail: Meer treinen in nieuwe dienstregeling vanaf december

Een gevolg is dat de gemiddelde lengte van goederentreinen wordt uitgebreid van 650 meter naar 740 meter. Daarmee kan beter worden geconcurreerd met het wegtransport. Het streven is om de omvang van het goederenvervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

Verder worden goederentreinen langer gemaakt om doelmatiger gebruik te maken van het spoor. Tussen Amersfoort en Utrecht rijden vanaf 15 december zes in plaats van vier intercitys per uur en rijden er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. In de zomer gaan er meer treinen rijden tussen Zandvoort en Haarlem, mede door de terugkeer van de Grand Prix Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

Dienstregeling straks op seconden in plaats van minuten

ProRail zegt dat proeven met de langere goederentreinen vorig jaar goed zijn verlopen. Zo zijn diverse scenarios gesimuleerd om eventuele complicaties voor het reguliere treinverkeer zo goed mogelijk op te lossen.

Een gevolg is dat de gemiddelde lengte van goederentreinen wordt uitgebreid van 650 meter naar 740 meter. Daarmee kan beter worden geconcurreerd met het wegtransport. Het streven is om de omvang van het goederenvervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

Het voordeel van deze indeling per zes seconden is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast en er “weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor” gecreëerd wordt, aldus ProRail.

UTRECHT – De nieuwe dienstregeling wordt in het spoorboekje voor 2020 niet meer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren, aldus spoorbeheerder ProRail.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 15 december zijn voor drie verschillende trajecten. Zo rijden tussen Amersfoort en Utrecht zes in plaats van vier intercitys per uur en rijden er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. In de zomer rijden meer treinen tussen Zandvoort en Haarlem.

Dat zijn de voornaamste veranderingen in het spoorboekje voor komend jaar, zoals spoorbeheerder ProRail heeft bekendgemaakt aan de ruim dertig vervoerders van reizigers en goederen. Volgens ProRail kan de ruimte op het spoor door een nieuw planningssysteem nog beter worden benut.

Verder worden enkele goederentreinen langer gemaakt om doelmatiger gebruik te maken van het spoor. Deze treinen hebben momenteel een gemiddelde lengte van 650 meter. ProRail gaat de lengte van enkele goederentreinen uitbreiden naar 740 meter.

De spoorbeheerder hoopt dat hiermee beter kan worden geconcurreerd met het wegtransport. “Dit past bij de ambitie van de goederensector om de omvang van het vervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.”

“De capaciteit van het spoor nadert haar grenzen sneller dan gedacht”, aldus ProRail. Aan de hand van de wensen van de 34 gebruikers moest een grote puzzel worden gelegd “om de beschikbare ruimte op 7.000 kilometer spoor en ruim vierhonderd stations te verdelen”.

De groei van het treinverkeer is merkbaar voor de planners, zegt de spoorbeheerder. “Het piept en kraakt bij het maken van een nieuwe dienstregeling.”

De NS meldde vorige week al dat het aantal treinreizigers hard groeit. Daarom verwacht het spoorbedrijf dat de maximale capaciteit van het spoor al in 2027 in zicht komt. Dat is jaren eerder dan verwacht.