Hoofdkantoor FrieslandCampina in Amersfoort vanmiddag geblokkeerd door boeren: “Resultaat is bereikt” – RTV Utrecht

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Boeren zijn in reactie op de brief van Farmers Defence Force met of zonder trekker naar het kantoor van FrieslandCampina in Amersfoort gekomen.

Zij gaven daarin aan dat in een groot overleg tussen alle sectoren binnen veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie een overeenkomst is bereikt om gezamenlijk op te trekken in onder meer de protesten en belangenbehartiging in het stikstofbeleid. Dit pact werd aangekondigd als een 'legendarische stap.' Tegelijkertijd werd in hetzelfde statement van de organisaties furieus afgegeven op de partijen in de zuivelsector die binnen de TaskForce Ammoniak een eigen stikstofvoorstel wilde doen aan het kabinet. Daarbij werd gesproken over 'code rood.'

Bestuurslid FDF Jeroen van Maanen staat er vrijdagmiddag zelf ook. De eerste trekkers waren rond de middag onderweg. We willen duidelijk maken dat het zo niet kan. ZuivelNL is geen belangenbehartiger van de boeren. Voorstellen maken, prima, maar dan moet er ook een zak geld bij, aldus de melkveehouder. Hij weet te vertellen dat bij het kantoor van ZuivelNL in Den Haag ook boeren staan om een punt te maken. We willen een gesprek, en hopelijk kunnen we daarna elkaar een hand geven en met een goed gevoel naar huis.

Zuivelsector blaast overleg over eigen stikstofplan op – Nieuws Stikstof

Het statement van Farmers Defence Force is hard en gaat over fatsoensgrenzen heen, erkent bestuurslid Jeroen van Maanen. Maar het is nodig, we moeten nu laten zien dat dit niet kan. In het holst van de nacht is de laatste hand gelegd aan een standpunt waarin de actievoerders oproepen om de volgende actie te richten op de grote zuivelorganisaties. Schouder aan schouder, verdedigt u tegen naderend kwaad, het doel heiligt de middelen schrijven de actievoerders van Farmers Defence Force in hun jongste persbericht. Het is een hard statement tegen de zuivelverwerkers, die voor het gevoel van de schrijvers in het geniep een stikstofplan hebben opgezet, waarin voorstellen voor (dure) technische maatregelen worden gedaan.

Na de woeste reactie van de boerenbelangenbehartigers, protesteerden ook boeren met trekkers voor het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort en van ZuivelNL in Zoetermeer. Toen eenmaal duidelijk werd dat de zuivelsector haar plan had ingetrokken, werden de protesten beëindigd en verdwenen de trekkers. Hoe de scherven nu tussen de zuivelsector en de gezamenlijke boerenbelangenbehartigers worden gelijmd, is vooralsnog onduidelijk.

De noodzaak is hoog, als we niet oppassen betekent dit dat het boeren onmogelijk wordt gemaakt. Dus ja, de toon is hard, maar er staat heel veel druk op dit stikstofdossier. De mensen van de zuivel beseffen volgens mij niet wat de consequenties van hun plannen zijn. Ze willen met stoom en kokend water een plan opzetten, maar dat kan niet zo rap. Daarom moeten we er hard ingaan. Normaal gesproken is dit niet de manier van communiceren, maar nu hebben we het gevoel dat het echt nodig is.

De boerenorganisaties hekelden met name het feit dat de zuivel haar eigen plan trok, dwars door de huidige boerenprotesten heen, en in het stikstofvoorstel ook zelf opperde technische maatregelen op het melkveebedrijf in te voeren. De TaskForce Ammoniak had dit plan vandaag willen presenteren en ook bij het kabinet willen neerleggen, maar daar komt het nu niet meer van.

Op social media worden boeren opgeroepen om de zuivelverwerkers te bellen en om uitleg te vragen. Niet iedereen is even enthousiast over dergelijke acties. Boeren spreken hun afkeur voor de taal en toon van het standpunt van FDF uit. Van Maanen herkent dit, maar laat zich er niet door afremmen. Natuurlijk zijn mensen het er niet mee eens, maar wat ons betreft is dit nu het enige juiste om te doen. Hier trekken we de grens. Je moet het ijzer smeden als het heet is, erbij zijn, want voor je het weten beslissen ze over je.

Ook voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, is voorstander van harde acties, liet hij merken tijdens zijn inspreektijd bij de Brabantse Provinciale Staten.

FrieslandCampina ligt dezer dagen sowieso onder een vergrootglas bij de aangesloten leden-melkveehouders. Zo hebben zij onder meer stevige kritiek op het voorstel over het aanpassen van de garantieprijs en over de samenwerking van het zuivelconcern met Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.

ENDE902 25 okt 16:40 Over fatsoensgrenzen gesproken. Mij staat nog duidelijk het gedrag van de regering voor ogen na de de eerste actie op 1-10. Zonder enig benul van de actie gingen ze gewoon over tot de orde van de dag. Binnen de agrarische sector kwam dit over als schofterig gedrag en leidde tot een tweede actie, waarmee de stikstofproblematiek echt goed duidelijk werd voor het grote publiek en de overheid toch tot de conclusie kwam, dat ze een probleem heeft met de agrarische sector.Nu menen de zuivelbedrijven de overheid te hulp te moeten schieten. Zo bekennen ze ieder geval wel kleur, maar we hebben er op dit moment niets aan.

25 okt 17:08 Zou -VNO/NCW ook een sectorvoorstel hebben klaarliggen om alle kranen en shovels te voorzien van een electromotor en alle werknemers per fiets naar het te laten werk gaan.-ANWB ook een sectorplan hebben om voortaan de halve week per fiets naar het werk te gaan-BOVAG ook een sectorplan hebben om alle garagebedrijven van een extra maatregel te voorzien boven op hun vergunning. Het is top dat FDF hier het lef toont en actie bij de bron onderneemt.

25 okt 17:25 Enkele personen van de top van Friesland Campina een paar weken op non actief zetten ,kunnen ze nadenken wie hun werkgever is.

ENDE902 25 okt 17:47 @kleine boer,Je kan ook zeggen, dat ze opdracht hebben van de overheid (op aandrang van de ngo's) om het de boeren zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om er zodoende voor te zorgen, dat de veestapel halveert zonder al te veel kosten. Het niet op willen lossen van het stikstofprobleem via de N2000 gebieden is dan een mooi stukje gereedschap om dit uit te voeren. Het rapport kan dan gezien worden als een eerste aanzet tot dit beleid.

kleine boer 25 okt 19:28 dank je wel ik dacht jeroen van maanen voor het behaalde resultaat super aktie zelde zo snel zoveel reacties gezien op melkweb op 1 na allemaal oneens met rfcplannetjes

agratax(1) 25 okt 20:19 Dat RFC niet voor de eigenaren zou werken is verwerpelijk. Dat het zover is gekomen is te verwijten aan de eigenaren, lid / leverancier die tot nu toe alles hebben gepikt en vermoedelijk met gejuich ontvangen. RFC ging over de gens, we zijn multinational Hoera. het gevolg voor de boer alle risico op hun conto, directie meer verantwoordelijkheid -> meer inkomen en zonder risico. Nu moeten de heren hun pluche wel warm houden en voor de uitbreiding over de grens was natuurlijk de overheid nodig (subsidie, hypothecaire zekerheid etc.). Bij deze heren telt niet Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Of toch niet Eten ze uit de hand van onze overheid en is de betaling uit de boeren pot maar een extraatje voor het weekend??

newholland1 25 okt 20:36 Schumacher is een hele goede vriend van de Groot!!!Het is de hoogste tijd om Schumacher zelf aan te pakken!Altijd maar weer geld van ons stelen, en we moeten er steeds meer voor doen.Zijn salaris moet eerst maar flink ingekort worden, daarvoor moet hij veel harder werken.

agratax(1) 25 okt 22:12 @farmerbn. Je vraagt je af voor wie de voorzitter van FC op zijn stoel zit. Je geeft maar twee keuzes, ik dank dat er nog een derde is en wel Hij zit daar voor zijn eigen bedrijf. Laten we eerlijk zijn de voorzittersvergoeding is niet bepaald een hongerloon. Ik denk dat het meer is dan nodig voor een vaste medewerker. De rest is te gebruiken voor modernisering, uitbreiding van zijn eigen bedrijf.

Het is code rood voor de actievoerende boeren van Farmers Defence Force. Ze zien het voorstel van de zuivelketen…