1,4 miljard euro naar maatschappelijke opgaven

1,4 miljard euro naar maatschappelijke opgaven
Kabinet en decentrale overheden pakken klimaatopgave gezamenlijk aan
Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor een ruim accres beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies. Daarnaast investeert het Rijk ook door het inzetten van extra geld en andere intensiveringen. Er is 1,4 miljard euro beschikbaar voor de opgaven in het interbestuurlijk programma. Het totale accres voor gemeenten en provincies bedraagt ruim 6 miljard.

Dit werd vandaag bekend gemaakt door minister-president Rutte, de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), burgemeester Van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, commissaris van de Koning Remkes van het Interprovinciaal Overleg en dijkgraaf Oosters van de Unie van Waterschappen.

Het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen presenteren in het Interbestuurlijk Programma (IBP) een gezamenlijke aanpak voor maatschappelijke vraagstukken die deze bestuurslagen overstijgen. Het gaat onder meer om een vitaal platteland, voorkomen van problematische schulden en toekomstbestendig wonen. Voor de waterschappen is vooral de opgave ‘samen aan de slag voor het klimaat’ van belang. Het Rijk gaat een financiële bijdrage leveren aan de maatregelen van waterschappen voor klimaatbestendig waterbeheer. De waterschappen investeren hierin zelf 2 miljard euro in deze kabinetsperiode.

In het Interbestuurlijke Programma (IBP) wordt samengewerkt aan de volgende opgaven en geeft uitvoering aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. De komende tijd wordt besteed om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken.

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer, namens het kabinet, de programmastart van het interbestuurlijk programma aan.

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken samen tien grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Zoals het tegengaan van eenzaamheid, ondermijning en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Hiervoor krijgen gemeenten en provincies extra geld.

Dit programma is vanmiddag getekend door premier Mark Rutte, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden, onder wie Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. “We hebben afspraken gemaakt over grote opgaven”, verklaarde Rutte na afloop. “Waaronder de gevolgen van klimaatverandering.”

Dit maakte de rijksoverheid bekend in het kader van het Interbestuurlijke Programma (IBP). Hierin wordt samengewerkt aan maatschappelijke opgaven en een aantal afspraken uit het regeerakkoord uitgevoerd. Het totale ‘accres’, oftewel het vrij besteedbaar budget voor gemeenten dat meebeweegt met de netto rijksuitgaven, zou zijn verruimd en komt op ruim 6 miljard euro. Het Rijk zet daarnaast extra geld in. Er is 1,4 miljard euro beschikbaar voor de opgaven in het IBP.

Het startdocument van het IBP geeft alleen op hoofdlijnen weer welke richting het Rijk en de decentrale overheden op willen. De komende maanden worden knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Vorm, aanpak en snelheid kunnen tussen opgaven verschillen.

De komende tijd wordt volgens de deelnemers besteed om ‘knelpunten en oplossingen in beeld te brengen’. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken.


Amstelveen at Twitter: