Meer rookvrije plekken in Amstelveen – Amstelveens Nieuwsblad

Meer rookvrije plekken in Amstelveen - Amstelveens Nieuwsblad
Hoe minder kinderen in aanraking komen met roken, hoe minder verslavingen
Pixabay Meer rookvrije plekken in Amstelveen 29-05-2019, 18:00 AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat het aantal rookvrije plekken uitbreiden en gaat andere organisaties aanmoedigen hetzelfde te doen. Zo worden binnenkort alle entrees van Stadshart Amstelveen rookvrij gemaakt. Via borden worden inwoners van Amstelveen aangemoedigd om bij schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare gelegenheden niet meer te roken.

De gemeente gaat zich inzetten voor realiatie van een Rookvrije Genegratie en is maandag partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij. “Driekwart van de Nederlanders wil dat Nederland een actief rookvrij beleid voert. De steun hiervoor is toegenomen van 65 procent in 2014 naar 76 procent nu. Van de ondervraagden vindt 80 procent dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en bijna driekwart van de Nederlanders wil dat de samenleving zich inzet voor een Rookvrije Generatie. Dat blijkt uit onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, in opdracht van KWF Kankerbestrijding,¨ aldus wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn). ¨Wij blijven ons als college en gemeente volop inzetten voor een Rookvrije Generatie, zodat kinderen niet met roken in aanraking komen.” 

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Naast een actief rookvrij beleid vanuit de overheid, vindt een ruime meerderheid dat ook bedrijven zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. Bovendien wil de helft van de ondervraagden zelf een bijdrage leveren, onder andere door het gesprek met kinderen aan te gaan over de schadelijkheid van roken (64 procemt), een online petitie te tekenen waarin de overheid wordt opgeroepen maatregelen te nemen (46 procent) of mensen aan te spreken die roken in het bijzijn van kinderen (40 procent).

Van de 1.127 ondervraagde volwassenen vindt 80 procent dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Er is ook een meerderheid die wil dat bedrijven zich inzetten voor het begrip rookvrije generatie.

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat het aantal plaatsen waar veel kinderen komen en waar niet gerookt mag worden, moet worden uitgebreid. Om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken vindt 71 procent ook dat sigaretten niet meer zichtbaar mogen worden uitgestald. In 2015 was dat nog 57 procent. Daarnaast vindt 85 procent dat het Nederlands publiek geïnformeerd moet worden over de schadelijke gevolgen van roken.

Om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, wil 71 procent dat sigaretten niet zichtbaar zijn in het winkelaanbod. Ruim drie kwart wil een actiever antirookbeleid in Nederland.

Zeven op de tien Nederlanders willen dat roken wordt verboden op plekken waar kinderen komen. Dat zegt de Alliantie Nederland Rookvrij op basis van een enquête onder 1.127 volwassen Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Goed idee, of betutteling die het rokers onmogelijk maakt de openbare ruimte te betreden? Lees een selectie van de reacties op de stelling.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

In Amerika is dat in diverse staten al het geval. En alhoewel ik het in zoverre eens ben met de stelling dat je roken ook buiten moet verbieden op plaatsen die specifiek voor kinderen zijn, zoals bijvoorbeeld speeltuinen en schoolpleinen, moet het ook niet verder gaan dan dat, en vind ik de wens om alle rookzones af te schaffen (ook in de horeca!?) getuigen van een betuttelingswaanzin die zijn weerga niet kent. Ook rokers zijn nog steeds gewoon mensen, dat lijkt door de antirook zeloten nog wel eens vergeten te worden.

De helft van de mensen wil zelf actie ondernemen door gesprekken met kinderen aan te gaan, petities te tekenen en rokers in de buurt van kinderen aan te spreken.

Gezien de aantoonbare gevolgen is het verstandig deze rook verslaving voor zover mogelijk te beperken. Zoals met alle verslavingen is het stoppen voor rook verslaafden vaak moeilijk. Toch blijkt veel mogelijk. In vliegtuigen vinden wij het inmiddels heel gewoon niet te roken ook al duurt de vlucht 12 uur. Als kinderen steeds minder met deze verslaving in aanraking komen zal dat de kans op verslaving verminderen. Een goede zaak dus dit verbod.

No-brainer. Er hoeft geen discussie meer gevoerd te worden over de gevaren van roken en meeroken. Wie rookt in de nabijheid van niet-rokers (kind of volwassene) is dus bezig hun te vergiftigen. Er hoeft maar een heel klein beetje van minder gevaarlijke stoffen te ontsnappen uit een chemische fabriek en de hele buurt is in rep en roer, er moet onderzoek plaatsvinden, rapporten opgemaakt, maar de houding t.o.v. tabaksgif is ronduit laks.

De enige reden dat roken überhaupt is toegestaan is dat het al zo’n oude gewoonte is en dat zoveel mensen het doen. Als het vandaag zou worden uitgevonden, zou geen enkele politicus het in zijn of haar hoofd halen om de verkoop van dit gif toe te staan.

Op schoolpleinen wordt al heel lang niet meer gerookt. In de jaren negentig werkte ik op een openbare school, in de stad, daar mocht nog gerookt worden, buiten, stonden ze bij de voordeur te paffen. was geen gezicht en heb toen, met enkele collega’s, dit bedongen bij de directie.

Ben het dus eens met de stelling. In de Efteling eens gezien dat een kind, dat in een wandelwagen zat, een sigaret tegen het hoofd kreeg, is toch van de zotte.

Met Paul Blokhuis ben ik het 100 % ONeens. Dit is het zoveelste voorbeeld van betutteling door D66, CU, soms ook CDA.

En Let Wel, Ik ben Anti-roker. Helaas woon ik (nog) in de communistisch-Islamitische deelrepubliek Amsterdam, waar men Nu Nog vele geinige bruine cafés heeft waar stamgasten een heerlijke tijd hebben. Die stamgasten roken, prima.

Ik kom niet in kroegen waar gerookt wordt, maar wens onder geen voorwaarde anderen verbieden een rookhoek te hebben.

Ga ik ergens iets eten, dan wens ik zonder rokers van mijn diner te genieten, maar zolang de rook niet bij de non-smoking sectie komt, ben ik tevreden.

Daarnaast vraag ik me af hoe de handhaving moet uitgevoerd worden. Ik vind dat ouders zelf het initiatief Mogen / Moeten nemen met roken te stoppen zodra er kinderen zijn. Tevens dat ouders WEL andere ouders hardop mogen vragen op een kinder-speelplaats niet te roken, al is er geen verbod. Maak dat een ongeschreven regel en bereikt veel meer.

Doorgeslagen betutteling. Het fijner zijn als ze dezelfde enthousiasme zouden hebben om het druggebruikt te ontmoedigen. Ik vind veel ernstiger om een speeltuin weggegooide naalden, wietzakjes of lachgas capsules tegen te komen dan sigarettenpeukjes.

Wat is er nu onschuldiger dan roken? Er worden geen dieren voor doodgemaakt, geen bomen omgehakt, het halve land staat er niet door in de file, het wakkert

geen migratieproblemen aan enz enz. Het is jammer dat zoiets onschuldigs ongezond is, maar dat is geen reden om zo hysterisch met het roken om te gaan en de echte problemen niet op te lossen.

Het lijkt mij trouwens ook wel prettig om kindergekrijs te verbieden op plekken waar volwassenen komen.

Het past in dezelfde paniekerigheid als rond asbest, fijnstof en kernstraling. Men wordt voor elk molecuul of microsievert bang gemaakt. Het is aantoonbaar onjuist en de maatregelen ineffectieve schijn. Dat men betere meetmethodes heeft, wil niet zeggen dat het gevaarlijker is geworden. Als je van 10 meter hoogte op beton valt met 100% kans op een dodelijke val, dan is volgens diezelfde rekenmethode als bij roken en fijnstof een val van een stoep van 15 cm. in 1,5% der gevallen dodelijk. Alle stoepen verbieden dus?

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.