Amstelveen gaat leraren ondersteunen – Amstelveens Nieuwsblad

Pixabay Amstelveen gaat leraren ondersteunen 05-09-2019, 16:00 AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen wil leraren zo goed mogelijk gaan ondersteunen in hun werk. Dat is volgens het college van B en W nodig omdat de klassen vol raken en er veel verschillende talen worden gesproken. Ondersteuning van leraren is een van de speerpunten uit de door B en W vastgestelde Onderwijsagenda 2019-2022. Er is

“Amstelveen is een groeiende gemeente met een groot percentage internationale inwoners,” zegt wethouder Frank Berkhout (onderwijs). “Dat heeft invloed op het onderwijs; het is enerzijds een verrijking en aan de andere kant zorgen de groei en internationalisering voor uitdagingen in de klas. De klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken. Dat legt druk op onze leraren. Eén van de speerpunten uit de onderwijsagenda is onze inzet om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarnaast willen we graag dat Amstelveen aantrekkelijk blijft voor leraren om er te werken. Dat vraagt om meer dan een leuke baan, ook huisvesting, bereikbaarheid en toekomstperspectieven spelen daarbij een rol.”

In de Onderwijsagenda geeft de gemeente aan hoed zij de scholen gaan ondersteunen de komende jaren. De schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor goed onderwijs. De gemeente faciliteert met huisvesting en ondersteunt de scholen op grote overkoepelende themas.

Om alle kinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs verder versterkt. Op iedere basisschool is een jeugdhulpverlener van de gemeente aanwezig, op middelbare scholen een maatschappelijk werker. Ook is er extra hulp op plekken waar dat nodig is, zoals op speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor voorschools onderwijs, gericht op taal en vroeg signaleren van eventuele ontwikkelproblemen.

Verder zet de gemeente in op schoolverlaters en jongeren zonder werk. Alle jongeren boven de 18 zonder baan of opleiding worden benaderd en hulp aangeboden. “Een betaalde baan is nog altijd de beste manier om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarom zetten we er breed op in om iedereen een goede opleiding en daarna kansen op een baan te bieden,” aldus wethouder Berkhout.  

Amstelveen – Wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, D66) stelt dat het grote en groeiende aantal internationale inwoners in Amstelveen het lokale onderwijs voor uitdagingen stelt. ‘De klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken. Dat legt druk op onze leraren’, aldus Berkhout.  

De wethouder meldt dat in een persbericht over de nieuwe Onderwijsagenda 2019-202, waarin het College van Burgemeester en Wethouders beschrijft hoe zij de Amstelveense scholen en in het bijzonder leraren gaan ondersteunen de komende jaren. Inmiddels is bijna 1/5e van de Amstelveense bevolking van internationale afkomst.

Berkhout: ‘Amstelveen is een groeiende stad met een groot percentage internationale inwoners. Dat heeft invloed op het onderwijs; het is enerzijds een verrijking en aan de andere kant zorgen de groei en internationalisering voor uitdagingen in de klas. Eén van de speerpunten uit de onderwijsagenda is onze inzet om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarnaast willen we graag dat Amstelveen aantrekkelijk blijft voor leraren om er te werken. Dat vraagt om meer dan een leuke baan, ook huisvesting, bereikbaarheid en toekomstperspectieven spelen daarbij een rol.”

In Amstelveen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor goed onderwijs. De gemeente faciliteert met huisvesting en ondersteunt de scholen op grote overkoepelende thema’s. Het college van B&W heeft de nieuwe onderwijsagenda goedgekeurd en ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.

Om alle kinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs verder versterkt. Op iedere basisschool is een jeugdhulpverlener van de gemeente aanwezig, op middelbare scholen een maatschappelijk werker. Ook is er extra hulp op plekken waar dat nodig is, zoals op speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor voorschools onderwijs, gericht op taal en vroeg signaleren van eventuele ontwikkelproblemen.

Ook zet de gemeente in op schoolverlaters en jongeren zonder werk. Alle jongeren boven de 18 zonder baan of opleiding worden benaderd en hulp aangeboden. Een betaalde baan is nog altijd de beste manier om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarom zetten we er breed op in om iedereen een goede opleiding en daarna kansen op een baan te bieden, besluit wethouder Berkhout.