Aalsmeer zet samenwerking met Amstelveen verder onder druk – Witte Weekblad Aalsmeer

Eigen foto Aalsmeer zet samenwerking met Amstelveen verder onder druk 18-09-2019, 09:15 AALSMEER De gemeente Aalsmeer wil anders gaan samenwerken met Amstelveen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeente Amstelveen. De teneur is: wij willen meer zelfstandigheid. Daarmee zet Aalsmeer de samenwerking op Amstelveen verder onder druk.  

Een deel uit de brief: Wij merken dat de vergrote afstand tussen ons bestuur en uw ambtelijke organisatie leidt tot moeilijkheden in de sturing. Dit komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede. Voor ons college is daarom het moment aangebroken dat we de huidige situatie niet langer kunnen laten voortbestaan. Dit betekent dat wij een serieuze verkenning willen uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Hierbij geldt dat ons college overtuigd is van de meerwaarde van samenwerking tussen beide gemeenten en wij stellen het op prijs als Amstelveen bepaalde taken voor ons gemeentebestuur wil blijven uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.

Aalsmeer wil anders samenwerken met Aveen na hoge ICT-kosten

VERHOGING De directe aanleiding voor deze brief is dat Amstelveen Aalsmeer eenzijdig voor een verhoging van een bijdrage in de organisatiekosten heeft gesteld. Voor Aalsmeer is daarom het moment aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.

College van B&W Aalsmeer: “Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze.”

IN GESPREK Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen. Al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling zijn beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college is ervan overtuigd dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Aalsmeer is momenteel financieel gezond. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Overigens waren er eerder ook al dreigende berichten vanuit Amstelveen te horen over de samenwerking. De VVD Amstelveen haalde al hard uit naar Aalsmeer en kort daarna gaf wethouder Frank Berkhout aan onderzoek te doen naar de samenwerking. Vanuit de gemeente Aalsmeer wenste toen niemand te reageren. 

Wil jij je mening geven over de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen? Stem dan op de poll op onze Facebook-pagina. 

Amstelveen/Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer heeft aangegeven niet langer op de huidige manier te willen samenwerken met gemeente Amstelveen.  Amstelveen zou Aalsmeer eenzijdig  een verhoging van de bijdrage in de organisatiekosten hebben opgelegd en dat lijkt bij het Aalsmeerse gemeentebestuur in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

‘Het moment is aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan’, schrijft het Aalsmeerse college van B en W in een brief aan Amstelveen. ‘Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.’

De gemeente Aalsmeer sluit een hernieuwde samenwerking met Amstelveen niet uit, maar dan op een andere manier. ‘Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze’, meldt gemeente Aalsmeer in een persbericht.

Amstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking. Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en digitalisering, meldt Amstelveen in een reactie.

Amstelveen stelt de afgelopen maanden ook veelvuldig overleg te hebben gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen: Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel danwel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit hebben we vandaag schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Aalsmeer stelt dat al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek zijn over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college van Aalsmeer zegt ervan overtuigd te zijn dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Aalsmeer stelt momenteel financieel gezond te zijn. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en gaan binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg. In opdracht van beide gemeenten loopt een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft ongewijzigd, aldus Amstelveen.

Amstelveen kwam dinsdagavond met een reactie op de brief van Aalsmeer waarin wordt uitgelegd waar het geschil zit. Klik hier voor de volledige reactie van Amstelveen.