Uithoflijn duurder en pas eind 2019 klaar

De Uithoflijn gaat pas in de tweede helft van 2019 in fases open. In december 2019 moet de hele lijn in dienst komen. Bovendien wordt de tramlijn 84 miljoen euro duurder, waardoor het prijskaartje voor de 8 kilometer lange lijn op ruim een half miljard euro komt.

In september vorig jaar werd al duidelijk dat de lijn later zou opengaan dan 8 juli 2018, zoals oorspronkelijk gepland. De omvang van de problemen blijken nu fors en veelvoudig: zo werkt de beveiliging nog niet naar behoren, is de omgeving van het station nog niet gereed om te bouwen en moet er onder de stationshal een extra onderheide spoorplaat komen, omdat de ondergrond instabiel bleek.

Uithoflijn blijkt financiële strop: aanleg 84 miljoen euro duurder

De beveiligingsproblemen zijn volgens de gemeente Utrecht vergelijkbaar met de problemen met de beveiliging op de Hoekse Lijn, die ook al is vertraagd. Net als bij de Hoekse Lijn lukt het Bombardier niet om het materiaal voor de beveiliging op tijd te leveren en te installeren. Volgens de gemeente zijn de problemen op de Uithoflijn wel minder complex.

Van de extra kosten draagt de gemeente Utrecht 25 miljoen bij en de provincie 59 miljoen. De provincie had onlangs al bekendgemaakt 30 miljoen euro extra in het project te steken vanwege tegenvallers bij de bouw, maar daar komt dus nog eens 29 miljoen bij. Voor de hele lijn was ooit 427 miljoen euro gereserveerd. Het Rijk nam hiervan 100 miljoen euro voor zijn rekening.

De kosten van de vertraging en beheermaatregelen bedragen circa 39 miljoen euro. Dit zijn met name de meerkosten voor de uitvoeringsorganisatie (langdurig inzetten personeel, langer bezet houden werkterreinen en materieel), het langer in bedrijf houden van buslijn 12, kosten voor de projectorganisaties (huisvesting, langduriger inzet personeel) en extra voorbereidingskosten voor testen en beproeven van de tramlijn.

De tramlijn heeft al vaker vertraging opgelopen. Met de laatste planning zou de tram medio 2018 gaan rijden, maar dat bleek niet te lukken. De bouw en ingebruikname van de tramlijn kampt met enkele tegenslagen. Zo kunnen de noodzakelijke testritten in het Stationsgebied later dan gepland plaatsvinden. Daarbij is het nodig om onder Utrecht Centraal een onderheide spoorplaat aan te leggen.

Volgens een woordvoerder van de provincie kan de uitlevering van de CAF-trams gewoon doorgaan. “We hebben zestien plekken op de stalling bij De Uithof. In augustus is bovendien de nieuwe remise in Nieuwegein klaar, waardoor we genoeg plek hebben voor de nieuwe en bestaande trams.”

En opnieuw is er uitstel voor de Uithoflijn. De tramlijnverbinding tussen Centraal Station en De Uithof rijdt dit volledige traject volgens de aangepaste planning pas in december 2019. Ergens in de tweede helft van volgend jaar start de tram alvast tussen De Uithof en station Vaartsche Rijn.

Nog voor 2020 rijdt de Uithoflijn het hele tracé

Voor het afbouwen van de traminfrastructuur is 20 miljoen euro extra nodig, onder meer voor het verleggen van kabels en leidingen, voor het inpassen van verschillende beveiligingssystemen en voor extra voorzieningen om de Uithoflijn in te passen in het stationsgebied, zoals de onderheide spoorplaat en het versneld aanbrengen van de wand van de nieuwe fietsenstalling. Ook de voorbereiding in exploitatie en beheer van de Uithoflijn en de realisatie van de nieuwe tramremise, waarvan een deel van de kosten ten laste komt van de nieuwe tramlijn, kost 25 miljoen euro extra.

Met het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van lijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd zijn extra kosten gemoeid. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. In totaal is 84 miljoen euro nodig binnen en buiten het project om de Uithoflijn af te kunnen ronden en in exploitatie te kunnen nemen. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag is 59 miljoen euro voor de provincie Utrecht, waarvan al 30 miljoen euro is aangevraagd.

De provincie betaalt 59 miljoen euro van de extra kosten, 25 miljoen komt uit de zakken van de gemeente Utrecht. De partijen verwachten in de tweede helft van 2019 te kunnen rijden tussen station Utrecht Vaartsche Rijn en P+R Uithof. In december 2019 moet de hele lijn in gebruik zijn.

Uithoflijn gaat pas in 2019 rijden

DOMINO Nederland heeft duidelijk last van het “domino-effect”. De Hoekse lijn, het Kamperlijntje en nu de Uithoflijn. Geduld overwint (bijna) alles is zeker van toepassing op de recente infrastructuur railprojecten. Dat regeren vooruit zien is, is blijkbaar al moeilijk genoeg, en soms zit het gewoon wat tegen. Het is te hopen dat alle problemen snel worden opgelost, de reiziger uiteindelijk veilig en gezond straks op z’n bestemming aankomt, maar vooral dat men ook leert van al deze projecten ! Er moet nog veel gebeuren in en om het spoor door nog beter te gaan plannen en een betere samenwerking. Een domino spel kan leuk zijn, maar niet in “OV-land” en z’n infrastructuur daar staat niemand op te wachten. Frans Eekhout

Fijn dat al die lokale railprojecten zo vlot lopen. Ik zet alvast popcorn neer voor de Oost/Westlijn

Lightrail drukt zwaar op begroting

De Uithoflijn wordt waarschijnlijk pas in december 2019 volledig in exploitatie genomen. Dat is ongeveer 1,5 jaar later dan in eerste instantie gepland was. Ook komen er extra kosten bij van 84 miljoen euro. Dat hebben gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en wethouder Lot van Hooijdonk woensdag bekend gemaakt. In de tweede helft van 2019 gaan de trams alvast rijden tussen de haltes Vaartsche Rijn en De Uithof.


at Twitter: