Komst Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Amsterdam bijna zeker

Dura Vermeer mag het nieuwe hoofdkantoor van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bouwen. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft afgelopen week zijn handtekening onder de bouwopdracht gezet.

Met de bouw van het nieuwe pand en het onderhoud voor een periode van twintig jaar is een totaalbedrag van 255 miljoen euro gemoeid. Dura Vermeer begint in juni aan de klus en moet er medio november 2019 mee klaar zijn. Het gebouw aan de Zuidas gaat onderdak bieden aan circa negenhonderd medewerkers uit zo’n dertig landen.

Dura Vermeer was de enig overgebleven kandidaat in de aanbestedingsprocedure, waar zich aanvankelijk zes partijen voor hadden ingeschreven. Concurrent Züblin trok zich vorige maand als laatste terug, omdat het geen kans zag het gebouw voor de gestelde deadline op te leveren.

Dura Vermeer mag nieuw gebouw EMA bouwen

Met de bouw is haast geboden, want de eerste EMA-medewerkers komen al begin volgend jaar vanuit Londen naar Amsterdam. Uiterlijk 1 april 2019 moet het agentschap voor de beoordeling van medicijnen helemaal verhuisd zijn naar Nederland, omdat Groot-Brittannië dan de Europese Unie verlaat. De organisatie wordt tijdelijk gehuisvest in een kantoorpand in Amsterdam Sloterdijk.

Italië is nog bezig met een ultieme poging om het EMA alsnog naar Milaan te halen. Die stad kreeg net zoveel stemmen als Amsterdam, maar trok bij een loting aan het kortste eind. Destijds was nog niet bekend dat het nieuwe onderkomen in Amsterdam niet op tijd voor de verhuizing klaar zou zijn. De Italianen willen dat de toekenning daarom wordt teruggedraaid.

Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement

Annie Schreijer-Pierik, Nederlandse politica en bestuurder namens het CDA.

De verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam mag niet vertraagd worden door teleurstelling in andere lidstaten. Voor de gezondheid van 500 miljoen Europeanen en de farmaceutische sector is een probleemloze en snelle verhuizing van EMA letterlijk van levensbelang, waarschuwt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder medicijnen en gezondheid.

De commissie Volksgezondheid (ENVI) van het Europees Parlement stemt maandag 12 maart 2018 over het wetsvoorstel om de zetelverplaatsing ook juridisch te bezegelen. Donderdagmiddag stemt het voltallige Europees Parlement in Straatsburg over de verhuizing.

Het Europees Parlement en de Raad van ministers mogen dit proces absoluut niet vertragen vanwege kinnesinne over de gevolgde selectieprocedure. De schop moet in de grond aan de Zuidas!, vindt Schreijer.

Het EU-medicijnenagentschap verhuist vanwege de Brexit van Londen naar Nederland, eerst naar het tijdelijke Sparkgebouw in Amsterdam en vandaar naar een splinternieuw modern hoofdkantoor aan de Zuidas. Het agentschap houdt toezicht op de ontwikkeling, beoordeling en veiligheid van alle toegelaten geneesmiddelen voor dierlijk en menselijk gebruik in de EU. Schreijer-Pierik bepleitte onmiddellijk na de Brexit om de EMA als buit naar Nederland te halen en nam contact op met toenmalig minister Schippers. Een krachtige Nederlandse lobby onder leiding van oud-minister Wouter Bos en de gemeente Amsterdam overtuigde vervolgens vele lidstaten.

Amsterdam en Milaan bleven in de laatste stemronde tussen de regeringen in 2017 over als kandidaat-zetels, Amsterdam won.

Een delegatie ENVI-Europarlementsleden inspecteerde onlangs de nieuwe locatie. Talrijke Italiaanse Europarlementariërs hadden felle kritiek. Ze dringen er in hun amendementen op aan om het EU-agentschap alsnog naar Milaan te verhuizen. Onverantwoordelijk, benadrukt Schreijer. Een meerderheid van de Europarlementariërs ziet dat hopelijk ook in.

Andere Europarlementariërs uit andere landen veroordelen dat het Parlement buiten spel bleef bij de selectie van een nieuwe vestigingsplaats. Ook veroordelen zij het trekken van loten bij de eindstemming en de stemverhoudingen, zoals vastgesteld door de EU-Raad van regeringsleiders.

Het sentiment is begrijpelijk, maar als we stemverhoudingen naar inwoneraantal gaan invoeren of het EU-Parlement ook gaat selecteren, zijn kleine lidstaten altijd in het nadeel, waarschuwt Schreijer-Pierik, die in eigen amendementen de inzet van de Nederlandse regering voor een probleemloze verhuizing en de keuze voor Amsterdam prijst. Uiteindelijk moeten objectieve criteria leidend zijn. Het hoogopgeleide EMA-personeel verkoos zelf Amsterdam.


Amsterdam at Twitter: