Amsterdammers zeggen ja tegen ja/ja-sticker

84% van de Amsterdammers is voorstander van het nieuwe systeem van brievenbusstickers dat sinds begin dit jaar in Amsterdam geldt. Dat blijkt uit een onderzoek door het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S) dat twee maanden na de invoering is gedaan.

Om papierverspilling tegen te gaan heeft Amsterdam op 1 januari 2018 nieuwe regels voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk ingevoerd. Sindsdien mogen alleen folders worden bezorgd als bewoners met een ja/ja-sticker hebben aangegeven dat ze die willen ontvangen. Uit het onderzoek door OI&S onder een panel Amsterdammers, blijkt dat de nieuwe regels goed bekend zijn: 93% van de Amsterdammers is ervan op de hoogte. 6% van de ondervraagden geeft aan niet positief over het nieuwe systeem te zijn. Van de Amsterdamse huishoudens die in het oude systeem geen sticker hadden, geeft de helft aan te kiezen voor een ja/ja-sticker. De andere helft wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen.

In de eerste twee maanden zijn er een kleine 400 meldingen van verkeerd bezorgd reclamedruk binnengekomen. De gemeente heeft de betreffende adverteerders een waarschuwingsbrief gestuurd. Bij een tweede melding over dezelfde adverteerder komt er een huisbezoek door een toezichthouder bij de melder. Dit kan uiteindelijk resulteren in een dwangsom voor de overtreder van €500,- per overtreding.

Melden van foutief bezorgd reclamedrukwerk In de eerste twee maanden zijn er een kleine 400 meldingen van foutief bezorgd reclamedruk binnengekomen bij de gemeente. De afdeling handhaving van de gemeente heeft daarop de betreffende adverteerders een waarschuwingsbrief gestuurd. Bij een tweede melding over dezelfde adverteerder volgt een huisbezoek door een toezichthouder bij de melder. Dit kan uiteindelijk resulteren in een dwangsom voor de overtreder van €500,- per overtreding.

Bij de gemeente Amsterdam zijn ook meldingen ontvangen van ongevraagd geplakte ja/ja-stickers op de brievenbus. Deze meldingen worden nog verder onderzocht. De gemeente verzoekt bewoners hiervan melding te blijven maken bij de gemeente, via www.amsterdam.nl/afval/jajasticker/.

De nieuwe regels blijken goed bekend te zijn: 93% van de Amsterdammers is ervan op de hoogte. En ja, u vindt het wel wat, want 84% van de ondervraagden is voorstander van het nieuwe systeem. 6% van de mensen is niet positief.

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact op met de gemeente.

Alsnog folders in de brievenbusVan de Amsterdamse huishoudens die in het oude systeem geen sticker hadden, geeft de helft aan te kiezen voor een ja/ja-sticker. De andere helft wenst geen folders te ontvangen. Toch vinden sommige mensen alsnog reclamedrukwerk in hun brievenbus.

Gemeentelijk informatienummer: 14 020 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Zo'n 84 procent van de Amsterdammers zou enthousiast zijn over het nieuwe systeem met de brievenbusstickers, dat sinds begin dat jaar geldt. Dat blijkt uit onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S).

Wat is er te doen in Amsterdam? Informatie over toerisme, cultuur, uitgaan, evenementen en meer vindt u op Iamsterdam.com

84 procent van de Amsterdammers is enthousiast over het nieuwe systeem van brievenbusstickers dat begin dit jaar van start is gegaan, zo meldt de gemeente.

Om papierverspilling tegen te gaan heeft de gemeente nieuwe regels voor het verspreiden van reclamefolders ingevoerd. Alleen bewoners met een ja/ja-sticker mogen nog ongeadresseerde folders in de bus ontvangen. Uit onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S) blijkt dat 84 procent van de Amsterdammers tevreden is over het nieuwe systeem. Zes procent is niet positief en de overige tien procent heeft geen mening. 400 meldingenIn de eerste twee maanden zijn er 400 meldingen van foutief bezorgd drukwerk binnengekomen bij de gemeente. Bij een tweede melding over een adverteerder kan de gemeente een dwangsom opleggen van 500 euro. Tot zover is dit nog niet voorgekomen. OI&S heeft in totaal 878 Amsterdammers uit verschillende stadsdelen ondervraagd voor het onderzoek. Lees ook: Vanaf 2018 alleen nog reclamefolder met ja-ja-sticker


Amsterdam at Twitter: