Raad Amsterdam verdeeld over sluiten omstreden islamitische school – NU.nl

Raad Amsterdam verdeeld over sluiten omstreden islamitische school - NU.nl
Spoeddebat Haga Lyceum: Haal je kinderen daar nu weg!
De Amsterdamse gemeenteraad spreekt woensdag met Halsema over het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum.

AMSTERDAM – Binnen de Amsterdamse gemeenteraad bestaat verschil van mening over wat er moet gebeuren met het Cornelius Haga Lyceum. Een deel van de partijen (VVD, FVD, SP en CDA) vindt dat de school hoe dan ook dicht moet. Bij andere partijen (GroenLinks, D66, PvdA) stuit dat op bezwaren, omdat dan de 176 leerlingen op straat komen te staan. Zij vinden met burgemeester Femke Halsema dat het schoolbestuur moet opstappen en dat de school met toezicht van de Onderwijsinspectie moet kunnen doorgaan.

De Amsterdamse gemeenteraad spreekt woensdag met Halsema over het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum.

“Die school moet natuurlijk gesloten worden,” zegt VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke. “Als dat niet lukt, dan moet de wetgever maar zorgen dat het mogelijk wordt. De AIVD heeft niet voor niets gewaarschuwd. In de islamitische wereld is het helaas zo dat het op scholen niet gaat om kennisoverdracht maar om het overbrengen van giftige ideologie. Dat moeten we hier in Nederland niet hebben.”

Bestuurder Cornelius Haga tekent middelvinger op brief Halsema

Vorige week bracht de NCTV naar buiten dat leerlingen op het islamitische lyceum salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Bestuursvoorzitter Söner Atasoy sprak die aantijgingen op grove wijze tegen en stuurde een uitnodiging van Halsema terug met een getekende middelvinger.

Burgemeester Halsema en de wethouder van Onderwijs willen dat het bestuur van de school aftreedt. Zij zouden een toelichting geven op de bijeenkomst, maar dat ging dus niet door. Vanavond is een nieuwe informatieavond gepland. Daarnaast is er vandaag een spoeddebat in de gemeenteraad over de situatie. Eerder riepen de VVD en Forum voor Democratie al op om de school onmiddellijk te sluiten.

Halsema dreigt de subsidies aan het Haga Lyceum stop te zetten als het bestuur niet vertrekt. Meer machtsmiddelen heeft Amsterdam niet. Sluiting van de school valt buiten de bevoegdheden van het stadsbestuur. D66-voorman Reinier van Dantzig deed een oproep aan de ouders: ,,Als het bestuur niet opstapt, haal dan je kinderen van de school.” Mourad Taimounti van DENK stelde voor een interim-bestuur aan te stellen, zodat het Openbaar Ministerie kan kijken of er op de school onoorbare dingen zijn gebeurd.

Als het schoolbestuur inderdaad de wet heeft overtreden moet de school inderdaad gesloten worden, zo zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Seegers in Goedemorgen Nederland. “Onderwijsvrijheid is mij heel erg dierbaar, maar nooit onbegrensd. Als hier salafistische of zelfs jihadistische invloeden zijn, dan is de grens bereikt.”

Vrijwel alle partijen benadrukten dat islamitisch onderwijs op zichzelf niet ter discussie staat, omdat het in Amsterdam voorziet in een behoefte en niet antidemocratisch van aard is. Maar in de woorden van SP-fractieleider Erik Flentge: ,,Het Haga Lyceum is de school die Amsterdam niet wil. Dit is een uitwas van een verouderd schoolsysteem.”

Dat een islamitische identiteit en kwalitatief goed onderwijs hand in hand kunnen gaan, blijkt onder meer bij het Avicenna College in Rotterdam. En dan niet alleen omdat er op deze school voor vmbo, havo en vwo goed onderwijs wordt gegeven, maar ook omdat de school volgens de Onderwijsinspectie expliciet aandacht heeft voor burgerschap. In de lessen maatschappijleer, geschiedenis, de godsdienstlessen en de culturele/beeldende vorming staat maatschappelijke vorming en debatvoering centraal. In een open sfeer wordt ruimte gecreëerd om het gesprek aan te gaan over actuele, politieke en maatschappelijke kwesties, aldus het inspectierapport uit april 2018.

Informatieavond Cornelius Haga verloopt nu wel rustig

Halsema zegt dat Amsterdam alles doet om te zorgen dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum opstapt. ,,We moeten ons houden aan de grenzen van de democratische rechtsstaat, maar zoeken wel de randen op”, aldus Halsema in antwoord op zorgen vanuit de gemeenteraad.

En als we het onderwijs en de leerlingen centraal blijven stellen, zou het dan niet wijs zijn als het bestuur het stokje (al dan niet tijdelijk) overdraagt aan een breed gedragen nieuw (interim-) bestuur dat een brug kan slaan tussen de verschillende belanghebbenden? Daarnaast biedt het de oude bestuurders een kans hun onschuld aan te tonen.

De burgemeester gaf aan de frustratie van veel partijen over de kwestie te delen. ,,Er is een groot verschil tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Wij voelen ons verantwoordelijk, maar daarmee houden de bevoegdheden geen gelijke tred. En dat frustreert.” Wel zei ze blij te zijn met de vele mensen uit de moslimgemeenschap die in deze kwestie zijn opgestaan. ,,Dat kost moed”, aldus Halsema.

Nog belangrijker: de kinderen mogen niet de dupe worden van de ontstane situatie. Wat mij betreft moeten we het daarover hebben! Wat kunnen we doen om deze kinderen te beschermen en van goed onderwijs te voorzien? Zouden we niet de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van de school te verbeteren en het vertrouwen weer terug te krijgen?

Onderwijsinspectie: Islamitische Haga Lyceum verdient een compliment

spoeddebattenamsterdamfemke halsemaUpdated Gisteren, 17:37Gisteren, 13:19 in BINNENLANDPOPULAIRE VIDEO'S12 mrt.Zelfmoord op het spoor: 'Ze worden steeds jonger'12 mrt.Model in problemen door bizarre wenkbrauw12 mrt.Heftige vechtpartij: Dit moet je niet doen bij Urkers!11 mrt.Melania, wat is hier aan de hand?!Gerelateerde artikelen07:30BinnenlandRotterdam wil frietkraam in de ban13 mrt.BinnenlandScholen berispt om hoge ouderbijdrage12 mrt.BinnenlandOmstreden Haga Lyceum wil ook naar Den Haag12 mrt.BinnenlandG4 wil alternatief voor islamitische school12 mrt.BinnenlandEerste havisten doen eindexamen Chinees10 mrt.BinnenlandHoogbegaafdheid meer dan alleen slim zijnDagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox?AanmeldenOngeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561533. De servicepagina kunt u hier vinden.Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

Islamitische school Ook een tweede poging van Amsterdam om in gesprek te gaan met de ouders van een omstreden islamitische school verliep niet soepel.

Thijs Niemantsverdriet 13 maart 2019 om 23:20 Bezoekers van de ouderavond, woensdag. Foto Niels Wenstedt/ANP Honderden rode stoelen staan er klaar, in het partycentrum in het Westelijk Havengebied in Amsterdam dat de gemeente heeft afgehuurd. Ze blijven vrijwel allemaal onbezet. We dachten: we doen tien stoelen per persoon, zegt burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) met een wrang lachje.

De ouders van leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum bleven woensdagavond massaal weg bij een bijeenkomst over de onrust rond hun school. Via e-mail en sociale media waren ze door de ouderraad opgeroepen om de avond te mijden. Halsema en wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) waren in het partycentrum om vragen te beantwoorden over de crisis rond de omstreden middelbare school.

Afgelopen donderdag nam het stadsbestuur een zeer ongebruikelijk stap: het maakte een waarschuwing openbaar van inlichtingendienst AIVD. Richtinggevende personen op de school zouden banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terreurgroep. Ook zou het onderwijs op het Cornelius Haga anti-democratisch zijn en zou de school de onderwijsinspectie hebben gedwarsboomd. Halsema eiste het ontslag van het voltallige schoolbestuur. Dat leidde tot een furieuze reactie van het bestuur en onrust onder de ouders.

Voor het onderzoek observeerden de onderwijsinspecteurs de lessen in vrijwel alle klassen, spraken ze met leerlingen, docenten en leidinggevenden en analyseerden ze documenten over het beleid van de school. “Zowel de kwaliteitszorg als het onderwijsproces zijn op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit”, staat in het rapport. Zo zijn bijna alle docenten bevoegd en worden er extra uren Nederlands en wiskunde gegeven. Ook is er extra aandacht voor taalvaardigheden omdat een groot deel van de leerlingen een taalachterstand heeft. 

De bijeenkomst zou oorspronkelijk dinsdagavond plaatsvinden, op een andere locatie. Daar kwamen de ouders in zulke groten getale opdagen dat ze niet allemaal in de zaal pasten. Uit onvrede verlieten ze het gebouw, waarop Halsema besloot de bijeenkomst een dag te verplaatsen. Maar dat is veel te kort dag, zeggen drie gesluierde vrouwen woensdag voorafgaand aan de bijeenkomst op hoge toon tegen Halsema. We hebben bijna allemaal banen en een druk leven. Ze zijn alleen maar gekomen om zich netjes af te melden.

Tijdens het bezoeken van lessen heeft de Onderwijsinspectie geen uitingen geconstateerd die in strijd zijn met de democratische basiswaarden. Verder is de inspectie te spreken over het bestuur van de school, dat transparant en integer zou functioneren. Ook de financiën zijn op orde. “De inspectie voegt aan dit positieve oordeel toe het een compliment waard te vinden dat bestuur en school, slechts een jaar na de start van de school, alle onderzochte standaarden op voldoende niveau hebben weten te krijgen.”

Als de bijeenkomst met enige vertraging begint, verlaat de helft van de ouders demonstratief de zaal. Er blijft nog een man of dertig over: vooral ouders van leerlingen die zich willen inschrijven op het college en nauwelijks van huidige leerlingen, leert navraag door Halsema.

Het rapport uit november 2018 lag al klaar voor publicatie, maar nadat de inspectie ernstige signalen ontving is besloten extra onderzoek te doen. Het gaat om informatie van de AIVD die de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) openbaarde in een brief aan burgemeester Halsema van Amsterdam. Daarin viel te lezen dat de medewerkers van de school mogelijk banden zou hebben met een terroristische organisatie. 

Eén ding is duidelijk na de twee mislukte bijeenkomsten: de ouders van het Cornelius Haga zijn niet uit op een dialoog met de gemeente. En dat brengt het Halsema en Moorman in een lastig pakket. Met de openbaarmaking van de AIVD-waarschuwing hoopte het stadsbestuur de ouders zo ver te krijgen dat ze hun kinderen van school zouden halen – vrijdag sluit de inschrijving voor Amsterdamse middelbare scholen.

Maar het effect is omgekeerd: de salafistische moslimgemeenschap in Amsterdam solidariseert met de school en keert zich tegen het stadsbestuur. Hoe vaak Halsema ook benadrukt dat ze deze stap heeft genomen om de leerlingen te beschermen en dat fatsoenlijk islamitisch onderwijs welkom is in de stad – de ouders van het Haga lijken er vooral een aanval op hun gemeenschap in te zien.

Nederland Boze ouders vergroten spanning Haga Lyceum

Veel andere middelen heeft de gemeente niet, gaf Halsema eerder op de dag toe in de raad. Het schoolbestuur wordt beschermd door de vrijheid van onderwijs, en het allerzwaarste middel – de school sluiten – kan de minister alleen inzetten bij een te laag leerlingenaantal of herhaaldelijk slechte inspectierapporten. Halsema: Onze bevoegdheden houden geen gelijke tred met ons verantwoordelijkheidsgevoel, en dat frustreert.

Voorlichtingsavond Haga Lyceum te druk bezocht en daarom afgeblazen

Thijs Niemantsverdriet 13 maart 2019 om 23:20 Mail de redactie Bewaar in leeslijst Opmerkingen? Mail ons Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. U kunt ons ook anoniem een tip geven.