Meer Amsterdammers dan ooit – Amsterdam.nl

Amsterdam heeft eind deze maand meer inwoners dan ooit tevoren! Naar schatting zijn het er op 30 november 873.200. Het record van 872.428 inwoners op 1 januari 1959 is daarmee verbroken.

Strikt genomen kan het inwonertal pas achteraf worden vastgesteld, als ook alle nagekomen overlijdens- en verhuisberichten zijn verwerkt. Het gaat hier dus om een schatting, op basis van voorlopige cijfers tot en met eind oktober en de gemiddelde groei per maand in de afgelopen jaren.

Sinds 2008 groeit Amsterdam met gemiddeld 10.000 inwoners per jaar. In de 10 jaar daarvoor kwamen er gemiddeld steeds zon 3.000 inwoners bij. Tot 2015 werd de groei vooral veroorzaakt doordat er meer geboorte was dan sterfte. De afgelopen paar jaar groeide het inwonertal vooral door de buitenlandse migratie.

De afgelopen decennia werd de stad steeds populairder, maar dat is niet altijd zo geweest. Vanaf halverwege de jaren 60 verloor Amsterdam 20 jaar lang gemiddeld 10.000 inwoners per jaar doordat mensen weggingen uit de stad. 1973 was het dieptepunt: er vertrokken toen 20.000 inwoners.

De afgelopen paar jaar verruilden weer meer gezinnen de stad voor een woonplaats in de regio. In 2018 gingen er zelfs nog meer mensen weg dan in 1973. Tegelijkertijd kreeg Amsterdam er meer inwoners vanuit het buitenland bij dan ooit en zette de bevolkingsgroei verder door.

De samenstelling van de bevolking is anno 2019 heel anders dan in 1959. Zo had in 1959 maar 1% van de bevolking uitsluitend een niet-Nederlandse nationaliteit. Nu is dat 17%. In 1959 was de bevolking gemiddeld 34,6 jaar oud. Nu is dat 37,9 jaar. En in 1959 waren er veel meer kinderen: 21% van de bevolking was maximaal 12 jaar oud. Nu is dat 13%.

De Amsterdammers van 1959 waren een stuk kleiner behuisd dan wij nu. In 1959 waren er 252.000 woningen. Daarin woonden gemiddeld 3,5 personen. Op 1 januari 2019 waren er 441.000 woningen; bewoond door gemiddeld 1,95 personen.

Het inwonertal zal ook de komende jaren blijven groeien. OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) verwacht dat Amsterdam in 2032 de 1 miljoen inwoners aantikt.

Wat is er te doen in Amsterdam? Informatie over toerisme, cultuur, uitgaan, evenementen en meer vindt u op Iamsterdam.com

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.