Politie Amsterdam uitgekleed | Binnenland – Telegraaf.nl

Politie Amsterdam uitgekleed | Binnenland - Telegraaf.nl
Burgemeester Halsema grijpt in bij Amsterdamse politie
AMSTERDAM – De capaciteitsproblemen bij de Amsterdamse politie dwingen de lokale driehoek tot vergaande noodmaatregelen. Politiebureaus zijn per direct beperkt open en een speciaal team tegen overlast in het centrum verdwijnt. Het aantal misdrijven dat op de plank blijft liggen, groeit fors.

De schokkende stand van zaken en de noodmaatregelen staan beschreven in een brief van burgemeester Femke Halsema, waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas en eenheidschef van de politie Frank Paauw aan de gemeenteraad. De Telegraaf heeft de brief ingezien die vandaag naar de gemeenteraad gaat.

Er is al langer een structureel tekort van zon 500 politiemensen. Maar als gevolg van de moord op de advocaat Derk Wiersum loopt de politieorganisatie compleet vast. Nog eens tientallen politiemensen zijn uit hun teams gehaald voor het bewaken en beveiligen van advocaten, rechters, officieren en andere personen die gevaar lopen en specifieke panden. Dat noopt, zo staat in de brief, de driehoek tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Andere grote steden in Nederland, waaronder Utrecht en Rotterdam, kampen momenteel ook met capaciteitsproblemen. De politie Utrecht maakte dinsdagavond bekend dat er minder agenten aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden van FC Utrecht. Ook gaan de politiebureaus in de wijken Kanaleneiland en Overvecht in het weekend dicht.

De basispolitiezorg staat onder druk. Er zijn te weinig wijkagenten, te weinig politiemensen voor de dagelijkse noodhulp en het openhouden van politiebureaus. Onderzoeken op het gebied van zware criminaliteit zijn stilgelegd. De enorme druk heeft een extra effect: door de roosterdruk en overbelasting stijgt het ziekteverzuim, stroomt personeel uit en morren de politiemensen. Het moreel vermindert, zo schrijft de burgemeester.

Specialistische teams worden nu tijdelijk opgeheven. De capaciteit gaat naar de basisteams om zo meer blauw op straat te krijgen en de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen. De maatregel geldt voor zes maanden en worden tussentijds geëvalueerd.

Ook worden de politieteams die zich richten op transportcriminaliteit en horecaveiligheid opgeheven. Het team voor noodhulp in het Amsterdamse havengebied wordt overgeheveld naar de basisteams. Daardoor zijn er geen deskundigen meer rond incidenten bij bedrijven met gevaarlijke stoffen.

Wat heeft dit concreet voor gevolgen? Door het opheffen van een speciaal politieteam in de havens en op het water, is de politie bij grote calamiteiten hier niet meer inzetbaar. Twaalf politiebureaus sluiten s avonds, of een deel van de avond, en s nachts de deuren. Slechts vijf bureaus blijven 24/7 open.

In Rotterdam zal het aantal politieagenten dat wordt ingezet bij voetbalwedstrijden en evenementen de komende jaren ook dalen, liet de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vorige week weten. Ten opzichte van 2016 zijn er vijfhonderd agenten minder beschikbaar in de stad.

Het aantal agenten in het centrum dat wordt geteisterd door zware criminaliteit als liquidaties, plofkraken en gewapende overvallen, zakt ver terug. Extra capaciteit die er was in de binnenstad gaat namelijk naar andere districten. Een groot deel van de capaciteit in het centrum gaat naar de aanpak van rovende asielzoekers, onthulde De Telegraaf eerder al. Veel honderden asielzoekers worden jaarlijks opgepakt. Ze staan meestal dezelfde dag of enkele dagen later weer op straat.

De bonden stelden onder meer voor om volgend jaar 30 procent minder evenementen toe te laten in Nederland, op drukke momenten agenten met een bepaalde expertise mee te laten draaien in teams van gewone agenten en administratieve werkzaamheden voor agenten te verminderen.

De Calamiteiten Unit Basis Teams (CUBTs) die nu ondersteuning bieden bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, verliezen een kwart van de capaciteit aan de de basisteams. Hierdoor worden 15 tot 20 procent minder misdrijven en aangiften aangepakt. Het aantal plankzaken zal verder toenemen, zo staat in de brief.

De druk is nog eens extra toegenomen na de moord op advocaat Derk Wiersum. Veel onderzoeken naar zware misdaad liggen stil en zaken die prioriteit moeten hebben, worden niet meer opgepakt. Nu ook de basiszorg dreigt te worden aangetast, is het tijd om in te grijpen, is de strekking van Halsema’s verhaal.

Speciale teams die zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit in de horeca en transportsector worden niet, zoals werd gevreesd, volledig opgedoekt. Medewerkers worden tijdelijk bij de reguliere recherche en de basisteams gestationeerd. Onderzoeken die de teams normaal gesproken doen, worden waar alleen stilgelegd als andere recherchezaken meer urgentie hebben.

Twee politiebureaus, in de Jordaan en de Watergraafsmeer, gaan ‘s avonds en ‘s nachts dicht. Verspreid over de stad blijven vijf bureaus 24 uur per dag open. De maatregelen leveren op korte termijn 15.000 diensten op voor de basisteams. Ze gaan in eerste instantie zes maanden gelden.

Agenten op De Wallen voorafgaand aan de halve finale in de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax.

De capaciteit bij de politie in Amsterdam staat zo onder druk, dat burgemeester Femke Halsema (GroenLinks), hoofdofficier van justitie John Lucas en politiecommissaris Frank Paauw zich gedwongen voelen om ingrijpende maatregelen te nemen. Halsema schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam gaat kijken of het taken van de politie kan overnemen, zoals administratieve taken. Bij het huidige capaciteitsdrama is nog geen rekening gehouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit die om nog meer capaciteit zal vragen. De problemen kunnen ook, zo schrijft Halsema, financiële gevolgen hebben voor projecten op het gebied van radicalisering en terrorisme en jeugdoverlast.

Een aantal gespecialiseerde teams wordt tijdelijk opgeheven zodat de mankracht kan worden ingezet bij de basisteams (‘blauw op straat’, dat is noodhulp, wijkagenten, bemannen van politiebureaus en begeleiden van demonstraties en evenementen).

Binnen de politie is de ontsteltenis en woede over de noodmaatregelen groot. Jarenlang is er vanuit de organisatie en door de bonden aangegeven dat er grote tekorten zijn en dat die alleen maar zouden toenemen. Het kabinet wist dat door de vergrijzing van het korps de uitstroom enorm zou zijn en dat de politie er alleen maar meer taken bij krijgt. De aanpak van terreur en verwarde mensen vreet bijvoorbeeld capaciteit.

“Dit is een pijnlijke, doch welbewuste beslissing”, aldus de burgemeester. Ze wijst erop dat de politie Amsterdam al jaren kampt met structurele krapte. Het werk neemt toe, maar het aantal agenten houdt daarmee geen gelijke tred.

politieFemke HalsemaFrank PaauwDerk WiersumAmsterdamDe TelegraafCalamiteiten Unit Basis TeamsDoor Mick van Wely

Het gaat onder meer om het team opsporing van de dienst Infra, die zich richt op transportcriminaliteit in de haven en de criminele taxibranche, en om het Integraal Horecateam, dat onder meer coffeeshops controleert.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561588. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.