Politiebureaus Amsterdam vanaf de avond dicht door personeelsgebrek – NOS

Politiebureaus Amsterdam vanaf de avond dicht door personeelsgebrek - NOS
Politie Amsterdam uitgekleed | Binnenland
Zware beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol tijdens het proces tegen de groep rond Taghi ANP zoom in NOS Nieuws • Binnenland •Politiek • Vandaag, 12:00 • Aangepast Vandaag, 13:45 Politiebureaus Amsterdam vanaf de avond dicht door personeelsgebrek In Amsterdam gaan enkele politiebureaus s avonds en s nachts dicht. Agenten van die bureaus kunnen dan worden ingezet op plekken waar ze harder nodig zijn en het moet de werkdruk in de wijken verminderen, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De belangrijkste politiebureaus in de stad blijven wel 24 uur per dag open.

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum worden tientallen Amsterdamse agenten ingezet voor het beveiligen van advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen. En dat terwijl er al een tekort van 500 agenten voor de reguliere politiezorg is. “Het water staat ons, zoals u weet, aan de lippen”, schrijft Halsema.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561588. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

Halsema heeft meer maatregelen aangekondigd. Zo worden de teams opgeheven die horecaoverlast en veelvoorkomende criminaliteit in Amsterdam aanpakken. Nu al blijven zaken op de plank liggen en de verwachting is dat het er alleen maar meer worden als de teams niet meer bestaan. Maar volgens de burgemeester kan het niet anders.

Ze wijst erop dat de politiecapaciteit landelijk wordt vastgesteld en dat er de afgelopen jaren wel degelijk mankracht is bijgekomen, dankzij inspanningen van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). “In Amsterdam hebben we 60 extra agenten gekregen, maar als je er tegelijkertijd 480 kwijtraakt, dan begrijpt u dat dat natuurlijk niet voldoende helpt.”

Noodgrepen bij Amsterdamse politie vanwege werkdruk en te weinig mankracht

Vorige week werd al bekend dat het team dat zich bezighoudt met de bestrijding van vervoerscriminaliteit, zoals de illegale taxibranche, wordt opgeheven. De vrijgekomen agenten worden ingezet voor politietaken in de stadswijken. Agenten zijn dan weer zichtbaar op straat en dat kan volgens Halsema voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar zware criminaliteit.

De maatregelen in Amsterdam gelden voorlopig voor een half jaar. Over drie maanden wordt bekeken of ze daarna kunnen worden teruggedraaid. Intussen bekijkt de gemeente of ambtenaren die in het stadhuis minder hard nodig zijn administratief werk bij de politie kunnen gaan doen.

Ook in Utrecht heeft de inzet van agenten voor beveiliging rond strafzaken gevolgen voor de inzet op andere terreinen. Twee politiebureaus in de stad Utrecht gaan in het weekend dicht en mogelijk is er minder politie beschikbaar voor wedstrijden van voetbalclub FC Utrecht.

In het oostelijk deel van de provincie zijn politiebureaus en -steunpunten minder lang open. De politie hoopt dat ze dan sneller op 112-meldingen kan reageren. Wijkagenten blijven wel actief.

Minister Grapperhaus zegt in een reactie dat hij de noodzaak om prioriteiten te stellen, zoals in Amsterdam gebeurt, onderschrijft. Hij erkent dat in andere regios soortgelijke problemen spelen, vanwege de druk op de capaciteit.

Halsema noemt het een pijnlijke, doch welbewuste beslissing, die nodig is vanwege de structurele krapte waar de politie al jaren mee kampt. Er is meer politiewerk, maar het aantal agenten blijft daarbij achter.

Grapperhaus begrijpt de al eerder geuite wens van de Amsterdamse politie dat er versterking van de basisteams moet komen. De minister benadrukt dat het kabinet al bij zijn aantreden heeft besloten extra geld in de politie te investeren. “Dat loopt nu al op tot meer dan 320 miljoen euro; dat geld leidt tot extra politiemensen.”

De druk is nog eens extra toegenomen na de moord op advocaat Derk Wiersum. Veel onderzoeken naar zware misdaad liggen stil en zaken die prioriteit moeten hebben, worden niet meer opgepakt. 

Volgens de minister is al langer onderkend dat er “tijdelijke druk” op de organisatie ligt, omdat het nu eenmaal tijd kost om nieuwe agenten op te leiden. “Voor de tussentijd heb ik daarom meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt om door middel van bijvoorbeeld externe inhuur de druk op de organisatie te verlichten”, zegt Grapperhaus.

Volgens hem profiteert Amsterdam net als andere politieregios van dit extra geld. “Daarnaast is er specifiek voor Amsterdam 7 miljoen vrijgemaakt om 172 voltijdsagenten extra op straat in te zetten. Het project om deze mensen definitief vrij te spelen moet een dezer dagen nog wel worden goedgekeurd door de Amsterdamse politie zelf.”

In Rotterdam wordt minder politie ingezet bij voetbalwedstrijden en andere evenementen. Ook worden onder andere de afspraken voor de lokale inzet van de politie heroverwogen.

AMSTERDAM – De capaciteitsproblemen bij de Amsterdamse politie dwingen de lokale driehoek tot vergaande noodmaatregelen. Politiebureaus zijn per direct beperkt open en een speciaal team tegen overlast in het centrum verdwijnt. Het aantal misdrijven dat op de plank blijft liggen, groeit fors.

De schokkende stand van zaken en de noodmaatregelen staan beschreven in een brief van burgemeester Femke Halsema, waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas en eenheidschef van de politie Frank Paauw aan de gemeenteraad. De Telegraaf heeft de brief ingezien die vandaag naar de gemeenteraad gaat.

Er is al langer een structureel tekort van zon 500 politiemensen. Maar als gevolg van de moord op de advocaat Derk Wiersum loopt de politieorganisatie compleet vast. Nog eens tientallen politiemensen zijn uit hun teams gehaald voor het bewaken en beveiligen van advocaten, rechters, officieren en andere personen die gevaar lopen en specifieke panden. Dat noopt, zo staat in de brief, de driehoek tot het nemen van ingrijpende maatregelen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten zorgen te begrijpen, maar vraagt om geduld. Het kost tijd om nieuwe agenten op te leiden.

De basispolitiezorg staat onder druk. Er zijn te weinig wijkagenten, te weinig politiemensen voor de dagelijkse noodhulp en het openhouden van politiebureaus. Onderzoeken op het gebied van zware criminaliteit zijn stilgelegd. De enorme druk heeft een extra effect: door de roosterdruk en overbelasting stijgt het ziekteverzuim, stroomt personeel uit en morren de politiemensen. Het moreel vermindert, zo schrijft de burgemeester.

Specialistische teams worden nu tijdelijk opgeheven. De capaciteit gaat naar de basisteams om zo meer blauw op straat te krijgen en de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen. De maatregel geldt voor zes maanden en worden tussentijds geëvalueerd.

Wat heeft dit concreet voor gevolgen? Door het opheffen van een speciaal politieteam in de havens en op het water, is de politie bij grote calamiteiten hier niet meer inzetbaar. Twaalf politiebureaus sluiten s avonds, of een deel van de avond, en s nachts de deuren. Slechts vijf bureaus blijven 24/7 open.

Het aantal agenten in het centrum dat wordt geteisterd door zware criminaliteit als liquidaties, plofkraken en gewapende overvallen, zakt ver terug. Extra capaciteit die er was in de binnenstad gaat namelijk naar andere districten. Een groot deel van de capaciteit in het centrum gaat naar de aanpak van rovende asielzoekers, onthulde De Telegraaf eerder al. Veel honderden asielzoekers worden jaarlijks opgepakt. Ze staan meestal dezelfde dag of enkele dagen later weer op straat.

De Calamiteiten Unit Basis Teams (CUBTs) die nu ondersteuning bieden bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, verliezen een kwart van de capaciteit aan de de basisteams. Hierdoor worden 15 tot 20 procent minder misdrijven en aangiften aangepakt. Het aantal plankzaken zal verder toenemen, zo staat in de brief.

Speciale teams die zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit in de horeca en transportsector worden niet, zoals werd gevreesd, volledig opgedoekt. Medewerkers worden tijdelijk bij de reguliere recherche en de basisteams gestationeerd. Onderzoeken die de teams normaal gesproken doen, worden waar alleen stilgelegd als andere recherchezaken meer urgentie hebben.

Agenten op De Wallen voorafgaand aan de halve finale in de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax.

De gemeente Amsterdam gaat kijken of het taken van de politie kan overnemen, zoals administratieve taken. Bij het huidige capaciteitsdrama is nog geen rekening gehouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit die om nog meer capaciteit zal vragen. De problemen kunnen ook, zo schrijft Halsema, financiële gevolgen hebben voor projecten op het gebied van radicalisering en terrorisme en jeugdoverlast.

Binnen de politie is de ontsteltenis en woede over de noodmaatregelen groot. Jarenlang is er vanuit de organisatie en door de bonden aangegeven dat er grote tekorten zijn en dat die alleen maar zouden toenemen. Het kabinet wist dat door de vergrijzing van het korps de uitstroom enorm zou zijn en dat de politie er alleen maar meer taken bij krijgt. De aanpak van terreur en verwarde mensen vreet bijvoorbeeld capaciteit.

Minister Grapperhaus laat in een reactie weten goed te begrijpen dat de Amsterdamse politie versterking wil. Bovendien zegt de CDA-bewindsman te onderschrijven dat er prioriteiten moeten worden gesteld in de hoofdstad. Grapperhaus reikt naar aanleiding van de brandbrief geen nieuwe oplossing aan. Ook in andere regios speelt soortgelijke problematiek, aldus de minister. Hij wijst op miljoeneninvesteringen die eerder al zijn gedaan. Het kost nu eenmaal tijd om nieuwe agenten op te leiden.

politieFemke HalsemaFrank PaauwDerk WiersumAmsterdamDe TelegraafCalamiteiten Unit Basis TeamsDoor Mick van Wely