Raad Arnhem wil geen apart debat over radicaliseringsaanpak

Raad Arnhem wil geen apart debat over radicaliseringsaanpak
Arnhem onderdrukt radicalisering, doet te weinig aan preventie
ARNHEM – Arnhemse raadsleden willen een debat met burgemeester Ahmed Marcouch over de kritiek die donderdag klonk op de radicaliseringsaanpak in de stad. SP en D66 hebben vragen ingediend.

Raadslid Gerrie Elfrink (SP) is geschrokken van de kritiek. Hij zegt dat er een groot verschil is tussen wat de burgemeester zei in de landelijke media na de zeven arrestaties en het geluid dat donderdag klonk vanuit de samenleving.  

Uit zon 25 gesprekken met onder anderen wijkprofessionals, docenten en leden van de Turkse, Marokkaanse en Afghaanse gemeenschap, ontstaat het beeld dat mensen veel minder bij het beleid betrokken zijn dan Marcouch de afgelopen tijd deed voorkomen. Ook blijkt dat een strategisch netwerk in de wijken, dat ten minste vier jaar deel zou uitmaken van de lokale aanpak, in 2016 een stille dood is gestorven.

Na de zeven arrestaties eind september zei Marcouch dat Arnhem er bovenop zit en dat de aanpak afdoende functioneert. Meer geld voor de aanpak was dan ook niet nodig. Uit de gesprekken van Omroep Gelderland komt echter naar voren dat de gemeente veel minder diep in de haarvaten van de samenleving lijkt te zitten. Wijkprofessionals pleiten bovendien voor meer uren in de wijk, zodat zij meer kunnen doen aan preventie. 

De SP ziet naar aanleiding van het artikel voldoende aanleiding om indringend met elkaar over deze Arnhemse aanpak te spreken. Raadslid Elfrink wil nogmaals van burgemeester Marcouch horen of Arnhem voldoende doet: Niet alleen om aanslagen te voorkomen. Maar ook om te voorkomen dat de radicale islam, een giftige ideologie, grip krijgt op jongeren waardoor zij zich afkeren van onze samenleving met alle kwalijke gevolgen van dien.

Ook raadsleden Sabine Andeweg en Susan van Ommen (D66) hebben vragen ingediend, mede omdat de partij de aandacht voor preventie cruciaal vindt. Ze willen weten welke preventieve maatregelen de burgemeester de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft genomen, in het bijzonder in het tegengaan van discriminatie.

Ook willen ze weten wat er is gebeurd met de lessen die zijn getrokken uit een onderzoek in 2016 naar radicalisering in de stad, en een bijeenkomst in 2015 na de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs.

Andere raadsleden zijn minder kritisch. Zo zegt Eric Greving (PvdA) te geloven in de lokale aanpak. Hij herkent zich niet in de kritiek. Veiligheid is belangrijk, zegt hij, maar ook aan preventie wordt in Arnhem veel gedaan. Hij wijst op de training die jongerenwerkers en sommige leraren hebben gehad in het herkennen en omgaan met signalen van radicalisering.  

Ook Rebin Maref (VVD) zegt dat er goede stappen zijn gemaakt in de radicaliseringsaanpak. De aanpak kan volgens hem altijd verder verbeterd worden. Dat kan door aan de ene kant keiharde maatregelen te nemen tegen geradicaliseerde jongeren, en aan de andere kant het netwerk van de gemeente verder uit te breiden met directe familie en vrienden van deze jongeren.

‘Neem signaal serieus’, radicaliseringsdeskundigen herkennen zich in frustratie over Arnhemse aanpak

Bij de aanpak van radicalisering legt Arnhem de nadruk te veel op het voorkomen van acties door de groep die al bekend is. De stad doet niet genoeg aan preventie: verhinderen dat islamitische jongeren extreme standpunten ontwikkelen. Dat zeggen docenten, jongerenwerkers en sleutelfiguren uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap tegen Omroep Gelderland.

In Arnhem werden eind september drie mannen gearresteerd die deel uitmaken van een groep van zeven geradicaliseerde moslims die een terroristische aanslag planden. Burgemeester Ahmed Marcouch noemde toen de Arnhemse aanpak van radicalisering een succesverhaal, omdat de gemeente “in de haarvaten” van de samenleving zou zitten.

Docenten en jongerenwerkers stellen dat de gemeente vooral focust op een kerngroep van 23 mogelijk geradicaliseerden. “Ik weet niet wat de gemeente doet aan preventie, of hoe de begeleiding is van ouders, broertjes en zusjes van geradicaliseerde jongeren”, zegt een jongerenwerker die anoniem wil blijven. “Ik weet zelfs niet hoe jongeren uit onze wijk worden begeleid.”

Jongerenwerkers en docenten willen meer uren voor jeugdwerk en preventie in de wijk en op scholen. Docenten zeggen dat scholen niet in staat zijn om signalen van radicalisering te herkennen of voor te zijn.

Volgens de gemeente werkt Arnhem met heel veel betrokkenen samen om jongeren te weerhouden en weerbaar te maken tegen radicalisering. “Niet alles wat we doen, is dus zichtbaar. Daarnaast verwachten we van opvoeders en betrokken professionals dat die melden als er iets mis dreigt te gaan.”