Geen outletcentrum in Assen

Geen outletcentrum in Assen
Provincie zet streep door outleTT op TT-terrein
De bouw van een Factory Outlet Centrum bij Assen is van de baan. Gedeputeerde Staten willen er geen medewerking aan verlenen.

GS maakten dinsdagmiddag bekend geen voorstel tot wijziging van de planologische bestemming aan Provinciale Staten voor te leggen. ,,Daarmee komt wat ons betreft een eind aan de discussie over de vestiging van een FOC, zeggen GS.

Lees ook: Komst attracties bij TT Circuit hoogst onzeker na afschieten outlet: Dit is bizar

De gemeente Assen deed in februari voor de tweede keer een verzoek om medewerking, nadat Provinciale Staten in 2016 het outletcentrum bij Assen-Zuid al een keer hadden afgeschoten.

GS willen geen medewerking verlenen aan de realisatie van de outlet en legt daarom ook geen wijziging voor het bestemmingsplan van het TT-terrein voor aan Provinciale Staten (PS). En daarmee, zo laat GS weten, komt wat ons betreft nu een eind aan de discussie over de vestiging van een FOC.

Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is de grootschalige detailhandel nog te dominant aanwezig in het herzien plan. ,,De rest van de visie berust voor het grootste deel op intenties die lang niet op uitvoering zijn gericht. Kortom er is te weinig veranderd, zo licht hij toe.

De VVD wees er bijvoorbeeld op, dat er alleen maar vierkante meters winkelruimte bijkwam, terwijl in Nederland volgens de retailagenda juist vierkante meters winkelruimte moeten verdwijnen. 

De gemeente Assen had het herziene plan voor OutleTT ingepast in een totaalplan met IceWorld en TT World. Het afvallen van het outletcentrum betekent niet per definitie dat die andere plannen ook niet doorgaan. Wel moet opnieuw bekeken worden of de exploitatie van die voorzieningen nog haalbaar is, omdat bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van warmte en energie en parkeerplaatsen.

Het outletcentrum stuitte op veel verzet bij de middenstand in Assen en wijde omgeving. De vrees bestond dat de winkeltjes waar met korting kleding en sportartikelen kunnen worden gekocht, de winkelcentra leeg zouden zuigen met alle gevolgen van dien. Politiek lag de bouw gevoelig.

De Asser gemeenteraad stemde tot twee keer toe in met het plan waarbij het standpunt van de VVD bij de twee discussiieronde van ja naar nee veranderde. Eerder deed ook de VVD-fractie van Provinciale Staten dat waardoor het voorstel om het bestemmingsplan aan te passen in de provincide geen meerderheid haalde.

Bij Assen-Zuid blijven nu nog wel plannen bestaan voor onder meer IceWorld. Dat omvat een skibaan van 300 meter en een ijshal voor ijshockey en shorttrack. De intentie is ook nog steeds om een 400 meterijsbaan te bouwen. Verder komt er ook een ijskartbaan.

Assen-Zuid krijgt mogelijk ook een attractie op het snijvlak van educatie en beleving. In Terra Experience, een 50 meter hoge toren, maken bezoekers een reis door en over de aarde. In het bijzondere gebouw worden op een speelse manier allerlei aspecten aan de orde gesteld rond het ontstaan van de aarde en het klimaat. Terra Experience spiegelt zich daarbij aan het grote succes Corpus in Oegstgeest waarbij bezoekers een reis door het menselijk lichaam maken.

Los hiervan is ook een plan gepresenteerd voor TT Speedworld. Dat voorziet in de bouw van de grootste kartbaan – binnen en buiten – van de wereld en een hotel. In totaal zou zon 200 miljoen euro bij het TT Circuit worden geinvesteerd.

Verslaggever in Assen met als speciale aandachtsgebieden sport en economie. Tevens Drents landbouwspecialist.

Assen krijgt geen Factory Outlet Centrum (FOC). De provincie heeft besloten niet met een voorstel voor een outletcenter te komen, waarmee het plan definitief van de baan is.

Begin 2015 werd duidelijk dat bij het TT Circuit een groot winkelgebied moest komen. In het oorspronkelijke plan moest dat center anderhalf miljoen mensen per jaar trekken. Ook de binnenstad zou profiteren, maar ondernemers dachten daar anders over.

Initiatiefnemer Raymond Coronel heeft al die tijd de kritiek naast zich neergelegd. Volgens hem konden ondernemers in de binnenstad juist profiteren van de vele mensen die naar Assen zouden komen.

Om politiek Drenthe toch over de streep te trekken, paste Coronel zijn oorspronkelijke plan aan. Ook dat nieuwe plan haalt het nu niet.

Groningen en Drenthe hingen de afgelopen jaren twee winkelcentra buiten stadskernen boven het hoofd. Die van Assen is nu door de provincie afgeschoten. In april 2016 werd er al een streep gezet door een outletcentrum in Oldambt, bij Winschoten.

Dat outletcentrum zou een te grote bedreiging vormen voor de winkels in Winschoten zelf, was de redenatie van het college toen. Ook zou het centrum (te) forse kosten met zich meebrengen in de aanleg van parkeerplaatsen en wegen er naartoe.

Projectontwikkelaar VastGoud dacht toen dat het outletcentrum in Assen de lachende derde zou worden. Dat blijkt twee jaar later niet meer aan de orde. De Drentse Provinciale Staten gaan nu kijken naar een andere invulling van het TT Circuit-gebied.

– Plannen voor FOC Assen in de ijskast (december 2016)- Outletcentrum Winschoten gaat niet door (april 2016)- Projectontwikkelaar outletcentrum: Gemiste kans? Dat is heel voorzichtig uitgedrukt (april 2016)


Assen at Twitter: