Fouten bij levering zand in Veenendaal – Veenendaalse Krant

Fouten bij levering zand in Veenendaal - Veenendaalse Krant
Vink daagt onderzoeksbureau vanwege vondst giftige stof
Het onderzoek wees uit dat op één locatie in de woonwijk Eilanden-Oost de giftige stof styreen gevonden is. Het ging daarbij om 32 kuub zand, zon twee vrachtwagens vol. Vink betwijfelt de manier van onderzoek en daarmee ook de uitkomsten. 

Vink liet zelf ook naar de grond kijken. Daaruit kwam geen styreen naar voren, zegt een woordvoerder van Vink. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat de geleverde grond is vervuild.

Begin april schreef de gemeente Veenendaal een ambtelijke brief aan Vink, waarin het de afvalverwerker verwijt laakbaar te hebben gehandeld. Vink meldde bij de levering dat het om schoon zand ging, met de categorie achtergrondwaarde, afkomstig uit de Zeumerse Plas. Naar aanleiding van berichtgeving van Zembla, dat de vluchtige stof styreen in het zand zat en op basis daarvan niet toepasbaar was, liet de gemeente Veenendaal een zandanalyse uitvoeren. Daaruit bleek dat het geleverde zand niet voldoet aan de achtergrondwaarde: voor de stoffen lood, kwik, zink, PAK, PCB, minerale olie en de vluchtige stoffen tolueen, xylenen en tetrachlooretheen werden de waarden overschreden. Styreen is niet gevonden.

Royal HaskoningDHV zegt nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. Wij kunnen er ook nog weinig over zeggen, maar wij staan achter ons eigen onderzoek, meldt een zegsman. Volgens het bedrijf is het vrij uniek dat er na een onderzoek een dagvaarding komt. Ik kan mij niet 1-2-3 herinneren dat wij dat vaker hebben meegemaakt.

Het wemelt inmiddels van de onderzoeken. Zo doet een onafhankelijke commissie voor de gemeente Barneveld onderzoek naar de zandcrisis en buigt ook het Openbaar Ministerie zich nog over de zaak. Ook andere gemeenten deden bodemonderzoek of gaan dat nog doen.

BENIEUWD Jaap Pottjewijd, raadslid van Lokaal Veenendaal, is daar erg benieuwd naar. ,,Mede omdat wij als raadsleden in Veenendaal van niets wisten, zegt hij. ,,Hoe kan het zijn dat Barneveld zon ambtelijk schrijven in handen krijgt, terwijl die brief helemaal niet aan de gemeente is verstuurd? De brief is ook vrij kort nadat deze op de post is gegaan, verstrekt aan de Barneveldse raadsleden. Ook de omgevingsdiensten in de Regio Arnhem en De Vallei, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie ontvingen een afschrift, zo is in de brief te lezen.

Wouter van Dijk Vink erkent fout bij levering zand in Veenendaal 23-04-2019, 10:28 BARNEVELD Afvalverwerker Vink erkent dat er in 2016 fouten zijn gemaakt bij de levering van zand voor een bodemsaneringsproject onder kerkgebouw De Post in Veenendaal. Vink had bij de levering laten weten dat het zand afkomstig was uit de Zeumerse Plas, maar dit bleek niet zo te zijn.

Begin april schreef de gemeente Veenendaal een ambtelijke brief aan Vink, waarin het de afvalverwerker verwijt laakbaar te hebben gehandeld. Vink meldde bij de levering dat het om schoon zand ging, met de categorie achtergrondwaarde, afkomstig uit de Zeumerse Plas. Naar aanleiding van berichtgeving van Zembla, dat de vluchtige stof styreen in het zand zat en op basis daarvan niet toepasbaar was, liet de gemeente Veenendaal een zandanalyse uitvoeren. Daaruit bleek dat het geleverde zand niet voldoet aan de achtergrondwaarde: voor de stoffen lood, kwik, zink, PAK, PCB, minerale olie en de vluchtige stoffen tolueen, xylenen en tetrachlooretheen werden de waarden overschreden. Styreen is niet gevonden.

De gemeente schat in dat de grond gemiddeld voldoet aan de categorie Wonen. Er is volgens b. en w. geen gevaar voor de volksgezondheid te verwachten. Wel beschuldigen zij Vink van zeer laakbaar handelen, doordat er een foute melding van toepassing van gronden zou gedaan bij de omgevingsdienst en omdat het bedrijf verkeerde informatie zou hebben verschaft over de herkomst van het zand. ,,Ons vertrouwen is geschaad.

Wouter van Dijk Fouten bij levering zand in Veenendaal 23-04-2019, 11:10 VEENENDAAL Afvalverwerker Vink erkent dat er in 2016 fouten zijn gemaakt bij de levering van zand voor een bodemsaneringsproject onder kerkgebouw De Post in Veenendaal. Vink had bij de levering laten weten dat het zand afkomstig was uit de Zeumerse Plas, maar dit bleek niet zo te zijn.

Kevelam erkent dat er fouten zijn gemaakt. ,,Het klopt dat dit zand niet uit de Zeumerse Plas afkomstig is, maar bij ons is gesaneerd. Dat hebben we ook aangegeven in een gesprek met de gemeente, afgelopen donderdag. Een domme fout. Voor het overige blijft Kevelam erbij dat er zand met de categorie achtergrondwaarde is geleverd en twijfelt aan de onderzoeksmethode van het bureau PJ Milieu, dat de gemeente Veenendaal in de arm nam om het zand te onderzoeken. ,,De monsters zijn schuin genomen, niet recht boven het zand. Daarbij is waarschijnlijk niet-gesaneerde grond meegenomen, die dus niet uit onze partij afkomstig zijn. De stoffen die daar oorspronkelijk in het zand zaten, zijn nu ook gevonden. Styreen is er ook niet gevonden. Vink heeft PJ Milieu gevraagd zijn onderzoeksmethode nader toe te lichten.

Raadsleden in Barneveld kregen de brief van de gemeente Veenendaal aan Vink, die op vrijdag 5 april is verstuurd, vorige week onder ogen. Het college van b. en w. bepaalde echter dat de informatie strikt vertrouwelijk diende te blijven. Toen VVD-raadslid Theo Bos er tijdens een raadsvergadering een opmerking over wilde maken, ontnam burgemeester Asje van Dijk hem het woord. Hoe Barneveld de brief in handen kreeg, is niet duidelijk.

Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel geeft desgevraagd aan dat het college het niet juist achtte de brief te openbaren, omdat deze niet aan de gemeente gericht was. Over hoe de gemeente aan de brief is gekomen, doet hij geen mededelingen. Jaap Pottjewijd, raadslid van Lokaal Veenendaal, is daar erg benieuwd naar. ,,Mede omdat wij als raadsleden in Veenendaal van niets wisten, zegt hij. ,,Hoe kan het zijn dat Barneveld zon ambtelijk schrijven in handen krijgt, terwijl die brief helemaal niet aan de gemeente is verstuurd? De brief is ook vrij kort nadat deze op de post is gegaan, verstrekt aan de Barneveldse raadsleden. Ook de omgevingsdiensten in de Regio Arnhem en De Vallei, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie ontvingen een afschrift, zo is in de brief te lezen.