Paul de Jong, Bredase lijsttrekker ziet partijgenoten één voor één opstappen

Paul de Jong, Bredase lijsttrekker ziet partijgenoten één voor één opstappen
Lijst 13: daar komen ongelukken van
BREDA – Het is een vrij uniek verschijnsel dat zes kandidaten van dezelfde partij opstappen, nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Toch gebeurde het bij de Bredase Stadspartij van Paul de Jong. De Jong raakte deze week opnieuw in opspraak na het publiceren van een onderzoek van Omroep Brabant.

Voordat we het onderzoek publiceerden hadden er al zeker drie mensen afstand gedaan van hun plek op de lijst. Na de publicatie kwamen er daar nog drie bij, inclusief een bestuurslid. Met een lijst waar achttien namen op staan, betekent dat dat inmiddels één derde van die lijst zegt niks meer te maken willen hebben met de Bredase Stadspartij. LEES OOK: Intimidatie, schulden, een horecaverbod: politiek bezorgd over lijsttrekker Bredase Stadspartij LEES OOK: En dat is zes: Weer een kandidaat weg bij Bredase Stadspartij van omstreden Paul de Jong Dat levert een probleem op. Je kunt namelijk niet meer van de lijst af als je er eenmaal op staat. De namen van de afgehaakte kandidaten zullen tóch gewoon verschijnen op het papier wat wij 21 maart voor ons krijgen in het stemhokje. Een extreem voorbeeld van dit probleem was de deelname van de Lijst Pim Fortuyn aan de landelijke verkiezingen van 2002.  Fortuyn werd vlak voor de verkiezingen doodgeschoten. Toch stond hij gewoon op de kieslijst, en mensen stemden massaal op hem. LEES OOK: Ophoepelen, wegwezen! Bredanaars klaar met lijsttrekker Paul de Jong na onthullingen Stem niet op mij De opgestapte leden zijn dus tóch gewoon verkiesbaar. Maar ik raad iedereen af om op mij te stemmen. Een stem op mij betekent indirect een stem op Paul de Jong, zegt Sander Diske van Dijk, nummer 7 op de lijst. Ook Omar Ben Azzouz, nummer 8 op de lijst, zegt niet in de gemeenteraad te willen belanden, en roept mensen op niet op hem te stemmen. Diske van Dijk moedigt mensen aan wél te gaan stemmen, maar dan op een andere partij. Volgens Heleen Hörmann van de Kiesraad is het oproepen om niet op iemand te stemmen één van de opties. Een andere optie kan zijn dat iemand bij genoeg stemmen wel gewoon in de raad gaat zitten, maar dan op eigen titel. Dat mensen zich afsplitsen als ze eenmaal in de raad zitten, gebeurt regelmatig, maar dat ze al afgesplitst zijn vóór de verkiezingen, dat zie je niet veel, zegt ze.

Leden lopen weg Het opstappen van Birgit Giepmans is extra zuur voor de Bredase partij. Ze was bestuurslid en een van de oprichters. De andere leden, die al eerder openlijk afstand namen van De Jong, zijn Sander Diske van Dijk (nummer 7 op de lijst) Lars Hobma (nummer 10) en Hans Diepenhorst (nummer 17). Zij voelen zich allemaal misleid en gebruikt door De Jong. 

Lijst 13: daar komen ongelukken van

Lager op de lijst Dat onderschrijft ook bestuurskundige Julien van Ostaaijen. Het gebeurt wel vaker dat mensen niet verwacht hadden genoeg stemmen te halen en dat ze hun zetel niet innemen omdat ze toch niet willen. Het zijn dan vaak mensen die wat lager op de lijst staan en uit beleefdheid toe hebben gezegd wel mee te doen. Of de situatie van de Bredase Stadspartij, met zes vertrekkende kandidaten, uniek is weet Van Ostaaijen niet. Daar heb ik geen onderzoek gedaan. Ik ken alleen geen andere voorbeelden, en zes is wel heel erg veel, zegt Van Ostaaijen. Dat zal ook wel te maken hebben met jullie publicatie, voegt hij er aan toe.

Duidelijk dat ik hier niks meer mee te maken heb Hans Diepenhorst laat het er niet bij zitten. Hij benaderde dinsdagavond nog het gemeentebestuur om te proberen zijn naam ook echt van de officiële kieslijst te verwijderen. “Zodat het voor de kiezers duidelijk is dat ik echt niks meer hiermee te maken heb”, laat Diepenhorst weten.   

BREDA – Omar Ben Azzouz, de nummer 8 op de kandidatenlijst van de Bredase Stadspartij, neemt afstand van zijn positie. Dat laat hij weten in een persverklaring. Het is al de zesde kandidaat die de partij verlaat na onthullingen van Omroep Brabant over partijleider Paul de Jong.

Veel vragen, weinig antwoorden Ook weigert de Bredase Stadspartij als enige partij inzage in de financiën van de partij. Maar een reden wordt niet gegeven. Op eigenlijk alle moeilijke vragen komt geen antwoord, ondanks herhaaldelijke verzoeken om uitleg. En dat terwijl duidelijk zeggen wie je bent en waar je voor staat een vereiste is op het publieke podium dat de politiek toch is. Verantwoording afleggen aan inwoners, dat is een van je taken. Zeker als er vragen ontstaan. Een gelikte website met je standpunten is dan onvoldoende. Vertrouwen neemt af Op de eigen site staat de Bredase Stadspartij terecht stil bij een onrustige periode in de Bredase raad en de partijafsplitsingen. De Bredase Stadspartij wil minder kloof tussen politiek en burger. Een einde aan schimmig gedraai. Maar dat vage gedrag is nou net het verwijt dat zijn partijleden en ook buitenstaanders aan Paul de Jong maken. Een deel van zijn achterban heeft de afgelopen weken het vertrouwen in hem opgezegd. Tenminste drie kandidaat-raadsleden willen niks meer met De Jong en zijn partij te maken hebben. Ze voelen zich gebruikt door hem. In het verleden waren er meer partijen die niet met hem in zee willen. Anonieme angstgevoelens “We willen niks met hem te maken hebben”, is te horen in de wandelgangen van stadhuis en stadskantoor. Dat bemoeilijkte de speurtocht naar de gangen van de Bredanaar, van wie de verkiezings-leus wilskracht is. Met die boodschap wil hij medeverantwoordelijkheid gaan dragen voor het bestuur van de stad en de dorpen. Het gemeentebestuur is de laatste jaren belast met extra taken en steeds belangrijker geworden. Dat raadslidmaatschap is geen vrijblijvend baantje. De kiezer mag op 21 maart bepalen wie de verantwoordelijkheid op zich mag nemen: Paul de Jong is een van de kandidaten die je het vertrouwen kan gunnen voor de komende vier jaar. Zijn slogan wilskracht is een goed uitgangspunt, maar sterke ambitie betekent niet dat je ook automatisch overtuigingskracht hebt.   Het is nu zaak voor hem om de inwoners ervan te overtuigen dat er niks geheimzinnigs is rond zijn persoon, kandidatuur en partij. En er is ook daadkracht nodig om te durven vertellen dat je fouten maakte maar nu weer op de goede weg bent. Als het al niet te laat is.

Video: Ophoepelen, wegwezen! Bredanaars klaar met lijsttrekker Paul de Jong na onthullingen

Twee leden Bredase Stadspartij opgestapt na onthullingen over lijsttrekker Paul de Jong

Ben Azzouz zegt zich de distantiëren van De Jong en de partij. “Ik weet niks over de achtergrond van De Jong. Omdat ik een baan heb en een studie volg, houd ik me niet teveel bezig met het nieuws”, aldus Ben Azzouz.

Nou hoeft een politicus met een verleden en zelfs een strafblad geen bezwaar te zijn. Integendeel. Er zijn meer politici die bekend zijn bij de politie. Je mag ook gewoon gekozen worden. Iedereen verdient een tweede kans. Je zou kunnen zeggen dat het zelfs goed is dat de politiek bestaat uit zo veel mogelijk stromingen en geluiden uit de samenleving. De gemeenteraad is immers van iedereen, voor iedereen. Stiekem doen Waar het om gaat is dat je als (gemeenteraads)politicus een publiek ambt bekleedt. Je moet transparant zijn in je optreden, niks verzwijgen, openbaar met elkaar het debat aangaan. Dat is een belangrijke pijler waarop de democratie is gefundeerd. Die transparantie is bij Paul de Jong ver te zoeken: plotseling zeven weken verdwijnen en daarna weigeren toe te geven dat je in de cel zat, dat wekt verbazing.

Video: Politiek bezorgd over Paul de Jong van Bredase Stadspartij

Omdat de kandidatenlijst van de partij al is ingediend staat het kandidaat-raadslid tijdens de verkiezingen nog wel op het stembiljet, maar hij roept mensen nu op om niet op hem te stemmen. Hij zegt onder geen enkele voorwaarde voor de partij in de gemeenteraad te gaan.

Nu zijn natuurlijk alle politici in zekere zin boeven. Ze beloven u van alles om vervolgens weinig klaar te spelen, maar daar hebben we het hier niet over. Het gaat om Paul de Jong, de lijsttrekker van de nieuwe Bredase Stadspartij, die niet vies blijkt te zijn van een beetje intimidatie. Daarnaast heeft hij schulden en een horecaverbod aan zijn broek hangen.

Opspraak Partijleider Paul de Jong kwam in opspraak nadat uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat een groot deel van de Bredase politici zich zorgen maken over intimidatiepraktijken van de partijleider. Bovendien zou hij betrokken zijn bij een reeks aan incidenten die vragen losmaakte over zijn betrouwbaarheid als politicus.

Geheel toevallig weigerde zijn partij als enige van de dertien een convenant te ondertekenen waarmee bijvoorbeeld openheid over de financiën gegeven wordt, in het leven geroepen om ondermijning van criminelen in de gemeenteraad tegen te gaan. Maar hiermee willen we niks suggereren uiteraard.

LEES OOK: Twee leden Bredase Stadspartij opgestapt na onthullingen over lijsttrekker Paul de Jong

Dinsdag stapten Birgit Giepmans, een van de medeoprichters van de partij, en Mirjam van de Mortel nog op. Andere leden die eerder al openlijk afstand namen van De Jong, zijn Sander Diske van Dijk (nummer 7 op de lijst), Lars Hobma (nummer 10) en Hans Diepenhorst (nummer 17). 


Breda at Twitter: