CE Delft: De echte prijs van vlees ligt 26% tot 53% hoger

CE Delft: \De echte prijs van vlees ligt 26% tot 53% hoger\
Varkensvlees moet 53 procent duurder
De echte prijs van vlees ligt gemiddeld tussen de 26 en 53 procent hoger dan de gemiddelde winkelprijs. Bij de echte prijs wordt rekening gehouden met externe kosten zoals schade aan milieu, natuur en gezondheid. 

Dit blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu.

De gegeven ‘echte prijs’ is een minimum, want volgens het onderzoeksbureau konden nog niet alle schadelijke effecten van vleesconsumptie worden meegenomen in de berekening. Zaken als dierenwelzijn, schade aan de gezondheid van mensen, potentiële gevaren voor de maatschappij zoals antibioticaresistentie en verdroging van landbouwgrond, zijn factoren die volgens het rapport om verschillende redenen niet betrouwbaar te reduceren zijn naar financiële kosten.

De echte prijs van het vlees is berekend door bij de huidige winkelprijs de externe kosten en de te ontvangen subsidies op te tellen. Vervolgens worden de externe baten hier weer vanaf gehaald. Bij de ontvangen subsidies gaat het om sectorspecifieke subsidies en belastingen die invloed hebben op de prijs van het vlees. BTW, inkomstenbelastingen en vennootschapsbelastingen tellen dus niet mee. Bij externe baten moet gedacht worden aan het feit dat koeien in de wei zorgen voor een mooi landschap. 

Wel werden in het rapport de totale maatschappelijke kosten berekend die de vleesconsumptie in Nederland betekent voor de schade aan het milieu, klimaat en gezondheid. Het totaalbedrag kan oplopen tot 4,5 miljard euro per jaar, waarvan milieuschade de grootste kostenpost is. Dit komt vooral op het conto van de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. De hoge ammoniakuitstoot zorgt voor een verslechterde kwaliteit van bodem, water en lucht.

Bij de berekening van de prijzen werd gekeken naar de vleessoorten kip, varken en rund. De echte prijs van kippenvlees ligt het dichtst bij de reguliere winkelprijs. Voor kippenvlees zou de prijs namelijk 26 procent hoger moeten zijn. Rundvlees zou gemiddeld 40 procent duurder moeten zijn en varkensvlees maar liefst 53 procent.

In het rapport worden niet alleen de kosten die ontstaan door schade aan het milieu, het klimaat en de biodiversiteit in de ‘echte prijs’ meegerekend, maar ook kosten die de overheid maakt voor het bestrijden van dierenziektes en subsidies voor de veehouderij sector.

In totaal is de netto maatschappelijke schade van de Nederlandse vleesconsumptie circa € 4,5 mrd per jaar. Dat is de onbetaalde rekening voor het eten van vlees.

Volgens een woordvoerder van de organisatie wil Natuur & Milieu met het rapport vooral laten zien dat de maatschappelijke kosten niet gedekt zijn in de huidige vleesprijs. De organisatie specificeert niet hoe die prijs dan eerlijker moet worden, maar de woordvoerder noemt het voorbeeld van boeren die zich extra inzetten voor het klimaat en het milieu. Voor deze boeren gaat de kostprijs omhoog, wat betekent dat de maatregelen doorberekend moeten worden in de winkelprijs.

De vleesconsumptie is van 2009 tot 2015 licht gedaald, maar in 2016 juist weer gestegen. Op deze manier komt de eiwittransitie, waarbij dierlijke eiwitten deels worden vervangen door plantaardige, niet van de grond. Volgens het rapport zou het verhogen van de vleesprijzen de eiwittransitie kunnen steunen. Op deze manier zou de maatschappelijke schade die de vleesconsumptie veroorzaakt, verminderd kunnen worden. 

De schade aan het milieu, het klimaat en de biodiversiteit, het bestrijden van dierziektes en de subsidies die de vleessector krijgt zijn meegenomen in het berekenen van de prijs van vlees. De onderzoekers berekenen de maatschappelijke schade door de consumptie van vlees in Nederland op zon € 4,5 miljard per jaar. De milieu- en klimaatschade zijn de belangrijkste categorieën in de echte prijs van vlees.

Onderzoek: echte prijs van hamburger bijna de helft hoger

De maatschappelijke schade kan worden opgedeeld in diverse categorieën. De grootste schadepost is de milieuschade door intensieve veehouderij. Het gaat daarbij voornamelijk om de uitstoot van ammoniak die de luchtkwaliteit verslechtert. Dit is nadelig voor het milieu en voor de gezondheid van de mensen.

Dit nieuwe rapport bevestigt de impact van voedselproductie op milieu en klimaat. Minder vlees eten en een eerlijke prijs voor vlees zijn noodzakelijke oplossingen, aldus Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu in een toelichting op het rapport. Eerder berekende de organisatie dat de voedselsector de CO2-uitstoot met 47% moet verlagen om in 2030 om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Varkensvlees is verantwoordelijk voor € 1,8 mrd aan schade op het gebied van milieu, gevolgd door rund- en kippenvlees. Klimaatschade is de op één na grootste schadepost als het gaat om externe kosten. 

De prijs van een hamburger zou eigenlijk 40% hoger moeten zijn. Dat komt doordat schade aan onder meer milieu en klimaat door de productie van vlees niet wordt doorberekend in de verkoopprijs. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. In het rapport staan de maatschappelijke kosten die vlees eten in Nederland veroorzaakt. De echte prijs van vlees is hoger dan men denkt, aldus Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

DELFT – De werkelijke prijs van het vlees in de supermarkt ligt veel hoger dan de reguliere prijzen. Vooral varkensvlees wordt veel te goedkoop verkocht.

CE Delft berekent in het rapport dat de maatschappelijke schade door de consumptie van vlees door Nederlandse consumenten oploopt tot 4,5 miljard euro per jaar. De grootste schade wordt veroorzaakt aan het milieu. Het gaat dan met name om uitstoot van ammoniak, waardoor de kwaliteit van bodem, water en lucht verslechtert. De tweede grote schadepost is die aan het klimaat. De veehouderij is verantwoordelijk voor 11% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau CE Delft. Dat bureau schreef in opdracht van actiegroep Natuur & Milieu een rapport onder de naam De echte prijs van vlees. Hierin probeerde het bureau de klimaatschade, de milieuvervuiling en de kosten van subsidies bij de pris op te tellen. Dit zou voor rund-, varkens- en kippenvlees leiden tot prijzen die tientallen procenten hoger liggen. Inclusief verborgen kosten is de meerprijs van varkensvlees met 53 procent het hoogst. Rundvlees zou zo’n 40 procent duurder moeten zijn en kip ruim en kwart.

Eerder berekende Natuur & Milieu dat de hele voedselsector in 2030 de CO2-uitstoot met 47 procent moet verlagen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Dit nieuwe rapport bevestigt de impact van voedselproductie op milieu en klimaat. Minder vlees eten en een eerlijke prijs voor vlees zijn noodzakelijke oplossingen., aldus Van Hooijdonk.

De auteurs van het rapport denken dat consumenten wanneer de werkelijke prijs van vlees wordt berekend gestimuleerd zullen worden tot een eetpatroon dat meer is gebaseerd op plantaardige producten. Het rapport van CE Delft past in een stroom van publicaties en adviezen om de vleesconsumptie te beperken door de prijs van vlees te verhogen. In De Volkskrant meldden verschillende experts dat de schattingen van het bureau nog aan de lage kant liggen, onder meer omdat de publicatie alleen rekening houdt met milieukosten en niet de sociale kosten van vleesproductie.

De krant laat ook milieuonderzoeker Hans Blonk aan het woord. Die vindt het jammer dat CE Delft biologisch en niet-biologisch vlees op een hoop gooit. ‘Vergelijken tussen productiesystemen is nu niet mogelijk’, zegt hij. ‘Terwijl er zeker wel verschil is tussen de schadelijke effecten van gangbare en biologische veeteelt en tussen één en drie Beter Leven-sterren.’ Hij vindt het ook spijtig dat vleesvervangers zoals vegaburgers niet beoordeeld zijn. ‘Die hebben ook verborgen kosten.’

Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement


Delft at Twitter: