Gesprekken Den Haag-Ankara lopen stuk; Nederland trekt ambassadeur terug

. De laatste weken hebben Nederland en Turkije in gesprekken op hoog diplomatiek niveau geprobeerd een oplossing te vinden.

Ook de gesprekken met Turkije liggen hiermee voorlopig stil, benadrukt Zijlstra.

Het gaat om een formaliteit, want Nederland had al sinds maart vorig jaar geen ambassadeur meer in Ankara.

terughoudend te zijn bij de operatie tegen Koerdische milities in Noordwest-Syrië. “Het grootschalige ingrijpen dat nu lijkt plaats te vinden, daar zijn wij zeer bezorgd over”, zei de minister toen in Brussel.

zwaar onder druk. Twee Turkse ministers wilden in Nederland campagne voeren voor een Turks referendum, dat moest leiden tot meer macht voor president Erdogan.


Den Haag at Twitter: