Gemeente Den Haag in problemen door stijgende kosten in jeugdzorg – Volkskrant

Gemeente Den Haag in problemen door stijgende kosten in jeugdzorg - Volkskrant
Den Haag spreekt reserves aan om begroting sluitend te krijgen
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

Bij de presentatie van de voorjaarsnota was al duidelijk dat de financiële positie van Den Haag onder druk stond door landelijke ontwikkelingen. De stad is veel meer geld kwijt aan zorg dan eerder gedacht. Als er niet wordt opgetreden, leidt dat tot een tekort van 50 miljoen euro. Den Haag krijgt ook 20 miljoen euro minder van het Rijk uit het gemeentefonds. Die twee bedragen opgeteld levert dus een tegenvaller op van 70 miljoen.

Toch presenteerde Guernaoui donderdag een sluitende begroting. De komende twee jaar put de gemeente uit de financiële reserves. Bovendien denkt de gemeente dat er meer winst binnenkomt van de Eneco-aandelen die de gemeente nu nog heeft. Ook kondigt het stadsbestuur een forse maatregel aan in de zorg: Scherpere sturing en efficiëntere bedrijfsvoering en aanpak van oneigenlijk gebruik van geld moeten ervoor zorgen dat er minder wordt uitgegeven.

Bezuinigingen teruggedraaidDat zorgt ervoor, zoals Omroep West woensdag al meldde, dat de lasten voor de burgers niet omhoog gaan en er ook niet bezuinigd hoeft te worden. In de begroting voor volgend jaar wordt zeven miljoen extra vrijgemaakt voor de Invictus Games en de Ocean Race. Ook worden eerder aangekondigde bezuinigingen op het marketing en evenementenbeleid teruggedraaid.

Het tekort dat in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning is ontstaan, wordt nu door Den Haag grotendeels opgelost door de komende vier jaar 35 miljoen euro te bezuinigen. Zo wordt de toegang tot zorg anders georganiseerd, worden scootmobielen terug genomen wanneer deze niet of nauwelijks worden gebruikt en wil Parbhudayal inkoopcontracten voor zorg aanscherpen.

De tekorten in de jeugdzorg en bij de Wmo worden nu door het hele college gedragen en niet door één wethouder. In het verleden gold in het Haagse stadhuis de regel dat een wethouder verantwoordelijk was voor zijn of haar eigen financiële problemen. Maar volgens wethouder Guernaoui was dat in dit geval niet mogelijk. Daarvoor zijn de zorgen te groot.

Titia Ketelaar 12 september 2019 om 17:11 Het stadhuis in Den Haag. Foto Lex van Lieshout/ANP De gemeente Den Haag roept het kabinet op het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten, anders te organiseren. Hoe het nu is ingericht, doet gemeenten ontzettend veel pijn, zegt wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos/Hart voor Den Haag).

Minder geld van de overheidTegelijk is de wethouder blij een begroting te kunnen presenteren die geen lastenverhoging kent. Ik ben er trots op dat dit ons als college is gelukt.’ Wel doet hij een oproep aan het kabinet. Den Haag krijgt namelijk veel minder geld van het Rijk dan aanvankelijk gedacht. Dat komt omdat het kabinet minder geld uitgeeft dan gepland. Dit systeem werkt niet goed, aldus de Haagse wethouder. ‘Er moet iets gebeuren.

Ook hoopt hij dat de overheid wil helpen bij het opvangen van de tekorten op de zorg. Dit jaar kan Den Haag dat nog zelf doen, onder meer door dus geld uit reserves te halen. Maar dat gaat op langere termijn niet lukken. Guernaoui: Het college doet dan ook een stevig beroep op de Rijksoverheid om met meer structureel geld over de brug te komen voor jeugdhulp. Ons uitgangspunt blijft dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Bezuiniging tot 33 miljoen is op te vangenOok wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg en welzijn) is tevreden. Ik ben blij en trots met deze begroting, zegt zij. Volgens haar is het mogelijk de bezuinigen in de zorg, die oplopen tot 33 miljoen euro, op te vangen zonder dat de mensen die daar gebruik van maken er te veel onder lijden. Bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met aanbieders. Die zouden delen van de winst kunnen inleveren of snijden in bureaucratie zodat de zorg zelf ongemoeid blijft.

Leeslijst Artikel delen Mail de redactie viewBox=”0 0 13 15″ style=”enable-background:new 0 0 13 15;” > Onderwerpen Opmerkingen? Mail ons Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. U kunt ons ook anoniem een tip geven.