Politie Den Haag neemt maatregelen tegen vier medewerkers bureau Hoefkade wegens wangedrag – Omroep West

Politie Den Haag neemt maatregelen tegen vier medewerkers bureau Hoefkade wegens wangedrag - Omroep West
Ontslag en straf na incidenten binnen politie Hoefkade
Het gaat om mensen die betrokken waren bij een aanhouding in oktober 2018. Eén van de agenten gebruikte daarbij meerdere malen zijn wapenstok tegen een 18-jarige verdachte.

Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken. Zij werden in de loop van het onderzoek tewerkgesteld op een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven. De norm binnen de politie is in dat opzicht helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd, zegt de baas van de Haagse politie Paul van Musscher. Hij heeft vanmiddag op politiebureau Hoefkade de maatregelen bekendgemaakt.

Straffen voor Haagse agenten die arrestant mishandelden

Alle vier de agenten hebben maandag gehoord wat hun voorgenomen straf is. Bij één politiemedewerker gaat het om een strafontslag. Deze medewerker is direct op 2 december buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. De drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

Bij één politieagent heeft de politie besloten tot strafontslag. Hij is vandaag meteen buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren en zal ook een gedwongen overplaatsing krijgen. Deze drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

Disciplinaire maatregelen tegen Haagse agenten wegens wangedrag

De politie deed ook breder intern onderzoek naar de werkcultuur op bureau Hoefkade. Daaruit kwam naar voren dat er naast de vier onderzochte agenten van de arrestatie nog zes medewerkers waren die zich hebben misdragen richting collegas en buurtbewoners. Deze zes hebben een officiële waarschuwing gekregen.

Van Musscher zegt dat het overgrote deel van de Haagse politieagenten dagelijks goed politiewerk verricht. Slechts enkele medewerkers zouden over de schreef zijn gegaan. Van Musscher zegt nog niets over eerherstel voor de klokkenluiders in deze zaak. Een van hen, Fatima Aboulouafa, is naar huis gestuurd omdat ze niet in verbinding zou staan met de politie. Ook een andere klokkenluidster is op non-actief gezet omdat ze verdacht wordt van het lekken van informatie over misstanden aan NRC.

Ongepast gedrag wordt niet getolereerd, zegt politiechef Paul van Musscher. ‘Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven, aldus Van Musscher.

Dat heeft de leiding van de politie-eenheid Den Haag vandaag aan de betrokkenen laten weten. Na meldingen van klokkenluiders op het politiebureau over machtsmisbruik en discriminatie begon de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie begin dit jaar een onderzoek naar mogelijke ongewenste gedragingen van politiemensen onderling en tegenover burgers. Uit dit deelonderzoek blijkt dat binnen het politieteam een groep medewerkers zich schuldig maakte aan dergelijke gedragingen.

Den Haag – Vier agenten van Team Hoefkade in Den Haag zijn disciplinair gestraft voor een te gewelddadige aanhouding. Er wordt onder andere een agent ontslagen. Daarnaast krijgen zes andere medewerkers een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer.

Van Musscher zegt dat net als in vrijwel alle organisaties het geval is, ongewenst gedrag ook binnen de politie voorkomt. Om die reden is er binnen de politie-eenheid Den Haag in de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor omgangsvormen. Ook de komende jaren blijft dit onderwerp volgens hem hoog op de agenda staan. We willen bereiken dat politiemensen samen in gesprek gaan, elkaar op ongewenst gedrag aanspreken en dit ook normaal gaan vinden, stelt de politiechef.

De straffen volgen na een onderzoek na een aanhouding in oktober vorig jaar, waarbij buitenproportioneel geweld werd gebruikt. Bij dat incident achtervolgden enkele politiemensen in Den Haag een 18-jarige man die zij uiteindelijk vlak voor een restaurant wisten aan te houden. Bij de aanhouding gebruikte een politiemedewerker meermaals zijn wapenstok. In januari startte een onderzoek naar die aanhouding, maar ook naar de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade in Den Haag.

Het ernstigste incident op Bureau Hoefkade deed zich voor op 14 oktober 2018. Een man van Marokkaanse komaf werd door agenten achtervolgd en met een wapenstok mishandeld. Een agent maakte beelden van de arrestant in de gang van het cellencomplex. Daarop is te zien dat de man nauwelijks nog kan lopen. De opnames werden gedeeld door agenten in een eigen app-groep. De agenten bedienden zich van de geuzennaam Marokkanenverdelgers.

Naar aanleiding van dit onderzoek worden nu vier agenten disciplinair gestraft voor die aanhouding. Het gaat dan om de drie agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Eén van hen zou, zo blijkt nu uit onderzoek, buitenproportioneel geweld hebben gebruikt. De agenten hebben weliswaar gemeld dat er geweld was gebruikt, maar die melding was onjuist en onvolledig. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Alle vier de agenten hebben maandag gehoord wat hun voorgenomen straf is. Bij één van hen gaat het om een strafontslag. Deze medewerker is vandaag direct buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde agent is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. De drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

Die vier agenten hebben vandaag hun straf te horen gekregen. Eén politiemedewerker krijgt strafontslag en is vandaag gelijk buiten functie gesteld. Een tweede agent krijgt voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar en een andere agent gaat waarschijnlijk terug in rang en salaris. De vierde agent, die de arrestant filmde, moet 47 uur verlof inleveren. Alle agenten worden gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

“Ongepast gedrag wordt niet getolereerd”, zegt politiechef Paul van Musscher. “Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven”, aldus Van Musscher.

Maar naast de aanhouding werd ook de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade onderzocht. Een onderzoek dat zich richtte op mogelijke ongewenst gedrag tussen agenten onderling en tegenover burgers. Volgens dat onderzoek blijkt een kleine groep medewerkers zich inderdaad schuldig te maken aan ongewenste gedragingen. Zes politiemensen hebben daarvoor een officiële waarschuwing gekregen.

Politiechef Paul van Musscher reageert op de voorgenomen straffen: ,,Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven. De norm binnen de politie is in dat opzicht helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Om die reden kregen ook de zes politiemedewerkers die zich volgens het deelonderzoek naar de werkcultuur schuldig maakten aan ongewenst gedrag een officiële waarschuwing die in hun personeelsdossier wordt opgenomen. ,,Over hun gedrag is indringend gesproken met deze medewerkers, zegt politiechef Van Musscher. ,,Maar laat hierover één ding duidelijk zijn; we hebben het over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaren.

Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken. Zij werden in de loop van het onderzoek overgeplaatst naar een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was.

Van Musscher benadrukt tegenover De Telegraaf dat er geen racistische en discriminatoire uitingen zijn aangetroffen. De straffen die zijn uitgedeeld wegens ongepast gedrag gingen allemaal over uitingen in Whatsapp-groepen. ,,Het ging om onderlinge verhoudingen en het filmen van verdachten en dat verspreiden. Het gaat over laakbare terminologie waarbij er een norm is overschreden. Een norm die we normaal hoog in het vaandel houden.

Van Musscher vindt dat het niet om een structureel probleem gaat. ,,Er is uitvoerig onderzoek gedaan en een aantal rotte appels hebben een waarschuwingsbrief gekregen, vertelt de chef. ,,Vrij vertaald: ook jij moet opletten met je taalgebruik in Whatsapp-groepen. Doe dit niet meer want dan volgen er sancties. Juist de politie moet de norm hoog in het vaandel hebben staan. En daarin ligt er ook een taak bij politiemensen onderling, vindt Van Musscher. ,,Mensen moeten elkaar aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Je moet dit direct de kop indrukken.