Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog postkantoor in Den Helder verlaten

Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog postkantoor in Den Helder verlaten
Rob Scholte moet zijn museum in Den Helder binnen dertig dagen ontmantelen
Den Helder raakt nu toch echt het Rob Scholte Museum kwijt. Jarenlang hebben Rob Scholte zelf en de gemeente erover gesteggeld, tevergeefs, en uiteindelijk is de gemeente naar de rechter gestapt. Die gaf haar vandaag gelijk: Scholte en zijn museum moeten binnen dertig dagen weg. Maar Scholte weigert. “Ik blijf zitten waar ik zit.”

Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor in Den Helder ontruimen, heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald.

Rob Scholte moet zijn museum in Den Helder binnen dertig dagen ontmantelen

In het pand heeft de kunstenaar het Rob Scholte Museum gevestigd. Ook gebruikt hij het als atelier en woonruimte voor zijn gezin. De gemeente Den Helder heeft de met Scholte gesloten overeenkomsten voor het gebruik van het pand opgezegd, omdat zij het pand gaat verkopen.

Eerder oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland dat de beide overeenkomsten als huurovereenkomsten moeten worden aangemerkt en dat in een gewone (bodem)procedure moet blijken om wat voor soort huur van bedrijfsruimte het gaat. Zolang dat niet duidelijk is, was er volgens de voorzieningenrechter geen grond om de vordering tot ontruiming toe te wijzen. Het hof komt dus tot een andere beslissing en vernietigt de beslissing van de kortgedingrechter.

Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die er nu van af wil. Omdat het volgens haar niet lukte om het met Scholte eens te worden over de verkoop van het pand, zegde Den Helder afgelopen zomer de gebruiksovereenkomsten met de kunstenaar op.

De kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 in Den Helder ontruimen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag in hoger beroep beslist. In het pand heeft de kunstenaar het Rob Scholte Museum gevestigd en hij gebruikt het ook als atelier en woonruimte voor zijn gezin. De gemeente Den Helder heeft de met Scholte gesloten overeenkomsten voor gebruik van het pand opgezegd omdat zij het pand gaat verkopen.

Scholte had de verplichting om de maandelijks kosten van gas, water en elektra te betalen, maar sinds juli vorig jaar heeft hij een betalingsachterstand van ruim 19.000 euro. ,,Het hof vindt deze betalingsachterstand een zo ernstige schending van Scholtes verplichtingen dat op grond hiervan de ontruiming gerechtvaardigd is.” De kunstenaar moet het pand binnen dertig dagen ontruimen.


Den Helder at Twitter: