Theater de Viking in Deventer huren voor een ‘prikkie’

Theater de Viking in Deventer huren voor een \'prikkie\'
Theater de Viking in Deventer huren voor een \’prikkie\’
Het voorstel van de VVD Deventer om poppodium Burgerweeshuis te vestigen in De Viking valt niet in goede aarde bij de betrokken partijen. De kritiek spitst zich, naast de uitvoerbaarheid, op het feit dat de VVD het plan heeft gelanceerd zonder overleg met cultuurorganisaties. Dat valt te lezen in diverse brieven aan de politiek.

Het plan van de VVD wordt vanavond ingebracht tijdens de raadsvergadering over het bouwproject. Er is nog een kapitaalinjectie nodig, oplopend tot €1.2 miljoen, om de Viking te realiseren.  In het voorstel van de VVD gaat de verhuizing van het Burgerweeshuis ten koste van Theater Bouwkunde, die vanaf 2004 betrokken is bij het project. Volgens de VVD kan deze cultuurpartner prima door op haar huidige locatie aan het Klooster, met uitwijkmogelijkheden naar de Schouwburg.

In een open brief van de besturen van de Viking, theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer komt het beeld naar voren dat deze partijen onvoldoende benaderd zijn door de VVD. Ze werden in de ochtend voor de presentatie van het VVD-voorstel door fractievoorzitter Daaf Ledeboer via een e-mail op de hoogte gebracht van het plan. In die mail wordt toegelicht dat de VVD met alle betrokken partijen open gesprekken wil voeren. Echter werd het nieuws vernomen uit De Stentor.

Inhoudelijk is het VVD-plan volgens de besturen ‘geen serieuze optie. Bezoekers van een poppodium stellen hele andere eisen aan een gebouw dan het publiek dat naar een filmhuis komt.’ Bovendien stellen de besturen dat de grenzen van de locatie van Theater Bouwkunde ‘theater-technisch, als qua werkomstandigheden en toegankelijkheid zijn bereikt.’

Ook het Burgerweeshuis, dat in het VVD-plan naar de Viking gaat verhuizen, laat in een brief naar het college van B&W weten dat ze niet ‘van te voren gekend zijn over de inhoud van het amendement en de bijbehorende bijlagen. De inhoud daarvan is dan ook niet bij ons geverifieerd. ‘

Het college van B&W laat ten slotte weten dat ze bijzonder veel waarde hecht aan de gemaakte plannen en afspraken met Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer. In een raadsmededeling valt hierover te lezen: ‘Dat de VVD, die altijd ingestemd heeft met de plannen voor De Viking, nu met een alternatief plan komt zonder dit te overleggen met de stichting De Viking, vindt het college geen recht doen aan deze partijen. Ditzelfde geldt voor het Burgerweeshuis: deze partij wordt door de VVD ingetekend op een plek waar het poppodium zelf niet naartoe wil.’

U kunt hier de brief van het Burgerweeshuis, de open brief van de besturen en raadsmededeling van het college van B&W lezen.

DEVENTER – Woensdag 14 februari neemt de gemeenteraad van Deventer een besluit: doorgaan of stoppen met de bouw van De Viking. De VVD presenteert een derde variant: De Viking wordt afgebouwd, maar Het Burgerweeshuis gaat het straks samen met het filmhuis gebruiken. “We slaan met dit voorstel twee vliegen in één klap”, meent fractievoorzitter Daaf Ledeboer. “Een prachtige culturele voorziening voor film en muziek, die bovendien op korte en lange termijn levensvatbaar is.”

Een consequentie van het alternatief van de VVD is dat voor Theater Bouwkunde geen vaste plek is in De Viking. “Bouwkunde kan wat ons betreft door op de huidige plek met behoud van subsidie”, zegt VVD-raadslid Lars Wuijster. “En natuurlijk kunnen grotere voorstellingen die Bouwkunde organiseert, uitwijken. Er zijn mogelijkheden genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de kleine zaal in de Schouwburg, het vlakkevloertheater in de nieuwe bibliotheek en uiteraard de grote zaal in gebouw De Viking straks. Ik kan me goed voorstellen dat Bouwkunde niet gecharmeerd is van ons plan. Maar als VVD hebben wij liever een toekomstbestendige Viking.” 

Bodemloze putHet voortraject en de bouw van Filmtheater De Viking worden gekenmerkt door vele tegenslagen. “Voor de derde keer in korte tijd vraagt het College weer om extra geld”, vat Ledeboer samen. “Voor ons is de maat nu vol. Het valt aan steeds minder mensen uit te leggen. Stoppen is evenmin een verstandige keus.” Wuijster vult aan: “Ook al wordt De Viking zonder nog meer extra geld afgebouwd, dan hebben wij grote zorgen over de toekomst. Door de enorme overschrijdingen, is de exploitatie in de toekomst niet rond te krijgen.” 

Uitbreiding Burgerweeshuis‘Tegelijkertijd heeft Het Burgerweeshuis al geruime tijd de ambitie om te groeien”, weet Wuijster. “De overgrote meerderheid van de Raad is daar enthousiast over. Een groter poppodium maakt onze gemeente extra aantrekkelijk.” Een eerder onderzoek naar de kosten en mogelijkheden van een fikse renovatie en uitbreiding van Het Burgerweeshuis toonde aan dat de huidige plek aan de Bagijnenstraat de plannen een stuk ingewikkelder en duurder maakt. “Kijk je naar de wensen van Het Burgerweeshuis, het aantal zalen en vierkante meters dat ze nodig hebben, dan past dat perfect in gebouw De Viking”, zegt Wuijster. 

Muziek & Film“Ons alternatief is om Het Burgerweeshuis en Filmhuis De Keizer onder te brengen in het gebouw De Viking”, vertelt Wuijster. “Het mooie aan ons voorstel is dat heel wat puzzelstukjes zo op hun plek vallen. Deventer krijgt er een geweldige culturele voorziening bij die perfect past bij het ambitiedocument ‘Bericht aan de Stad’. Het Burgerweeshuis kan op heel korte termijn uitbreiden. Er hoeft geen extra geld voor een verbouwing aan de Bagijnenstraat uitgetrokken te worden. De verkoop van het pand aan de Bagijnenstraat zorgt voor extra inkomsten. Een poppodium trekt veel meer bezoekers dan een theater, dus de exploitatie is veel gezonder. Het Burgercafé kan prima de horeca in De Viking verzorgen. En bovendien zijn natuurlijk allerlei geweldige kruisbestuivingen tussen film en popmuziek te bedenken.”


Deventer at Twitter: