Technische universiteiten krijgen meer geld

Technische universiteiten krijgen meer geld
OCW: Extra wetenschapsgeld voor vernieuwend onderzoek
De technische universiteiten krijgen meer geld van het kabinet. Verder gaan er tientallen miljoenen naar de Nationale Wetenschapsagenda en twintig miljoen naar supercomputers. Het hbo krijgt er 25 miljoen euro bij.

Het was de grote belofte van dit kabinet aan de wetenschap. Er komt vierhonderd miljoen euro bij: tweehonderd voor fundamenteel onderzoek en tweehonderd voor toegepast onderzoek. Daarvan komt 250 miljoen voor rekening van OCW-minister Van Engelshoven.

Zij heeft zojuist aan de Tweede Kamer laten weten waar ze dat geld aan wil besteden. De technische universiteiten lobbyen al jaren voor extra geld en krijgen dat nu ook. Vanaf 2020 ontvangen ze zeventig miljoen euro extra voor hun technische onderzoek en opleidingen. Dan moeten ze wel sectorplannen maken.

Via de Nationale Wetenschapsagenda vloeit op termijn 130 miljoen per jaar naar de wetenschap. Deze agenda heeft zich ontpopt van een gezelschapsspel voor alle Nederlanders (stel je vragen aan de wetenschap!) tot een leidraad om onderzoeksgeld te verdelen.

De middelen voor fundamenteel onderzoek gaan voor het grootste deel daaraan op: 105 miljoen per jaar. Nog eens 25 miljoen krijgt de Wetenschapsagenda uit het potje voor toegepast onderzoek, om de gehele publieke kennisketen te betrekken.

Het idee achter de wetenschapsagenda is dat de meeste themas niet alleen de nieuwsgierigheid prikkelen (wat is de ware aard van zwaartekracht?), maar ook bijdragen aan een beter begrip van de grote, maatschappelijke vraagstukken: van mondiale veiligheid tot goede gezondheidszorg, van schone energie tot beter onderwijs. Vernieuwend en maatschappelijk relevant, heet het in de brief. Het doel is om binnen zes à tien jaar tot game changers te komen.

Wetenschapsfinancier NWO mag het geld verdelen. Dat krijgt trouwens ook extra geld voor de felbegeerde Veni-, Vidi- en Vici-beurzen: vijf miljoen euro. Want nu kan NWO te weinig goede voorstellen honoreren, meent het kabinet.

Ook wil het kabinet meer geld vrijmaken voor supercomputers en de digitale infrastructuur: twintig miljoen per jaar. Dat zou helpen bij onderzoek met behulp van big data en maakt het makkelijker om de cyber security in orde te hebben.

Het praktijkgerichte onderzoek van het hbo krijgt er 25 miljoen euro bij. Dat onderzoek is nog relatief jong en in ontwikkeling, staat in de brief. Het geld komt deels bij het budget dat de hogescholen toch al krijgen en deels mag NWO het gaan verdelen in een competitie. De beste plannen krijgen dan geld.

De eerste reacties druppelen binnen. Wetenschapsgenootschap KNAW is tevreden: De extra middelen zijn een goede stap in de richting van het versterken van het wetenschappelijk onderzoek, zodat Nederland zijn positie internationaal kan bestendigen.

Universiteitenvereniging VSNU spreekt van een mooie eerste stap. We gaan hier meteen mee aan de slag, op lange termijn zijn er uiteraard meer investeringen nodig gezien de internationale ontwikkelingen, aldus voorzitter Pieter Duisenberg.

Een supercomputer die omvangrijke berekeningen kan maken; onderzoek naar nieuwe materialen, naar klimaatverandering, naar duurzaam voedsel, maar ook naar bijvoorbeeld kansenongelijkheid. Zomaar een greep uit de projecten die kunnen profiteren van de financiële miljoenenimpuls voor wetenschap, die in het regeerakkoord is opgenomen.

Het kabinet heeft besloten om het budget voor fundamenteel onderzoek stapsgewijs te verhogen tot jaarlijks 200 miljoen euro structureel vanaf 2020. Voor toegepast onderzoek en innovatie gebeurt dat met hetzelfde bedrag. Ook wordt twee maal 50 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. In totaal investeert het kabinet hiermee 500 miljoen euro extra in wetenschap en onderzoek waarvan 400 miljoen euro structureel.

Vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda krijgt vooral een financiële injectie. In 2018 is daarvoor 70 miljoen extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. In de Nationale Wetenschapsagenda werken universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen (zoals TNO en het KNMI) samen met diverse organisaties en het bedrijfsleven aan wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Te denken valt aan onderzoek naar de oorsprong van het leven, watermanagement, een veilige samenleving, cybersecurity, duurzaam voedsel en kansenongelijkheid. ‘Deze vormen van samenwerking zijn van groot belang om maatschappelijke vraagstukken effectief op te kunnen pakken. Wetenschap krijgt hierdoor meer impact, aldus Van Engelshoven.

De Nationale Wetenschapsagenda was al op beperkte schaal gestart en wordt uitgebouwd tot een jaarlijkse programmeerronde van 130 miljoen euro via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hierbij wordt ingezet op het uitvoeren van meerjarig onderzoek in samenwerkingsverbanden.

In de plannen is er verder veel oog voor de digitale onderzoeksinfrastructuur. Die draagt bij aan het beter benutten van onderzoek en optimale toegankelijkheid van data (open science) ten behoeve van antwoorden op wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vragen. Voor de digitale infrastructuur komt vanaf 2018 jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel van dat geld wordt gericht op high performance computing. Dat zijn supercomputers met enorme opslag- en rekencapaciteit waardoor big data-onderzoek mogelijk wordt dat van belang is om bijvoorbeeld klimaatverandering beter te begrijpen. Ook is er een toenemende behoefte aan supercomputers voor het ontsluiten en bruikbaar maken van data voor toepassingen in de praktijk, zoals op het terrein van persoonlijke gezondheid en zorg.

Het kabinet onderkent dat er forse uitdagingen zijn in de sector Bèta en Techniek. Daarom komt oplopend tot 70 miljoen euro per jaar beschikbaar zodat er vooral meer ruimte komt voor onderzoek van hoge kwaliteit en opleiding van gekwalificeerde studenten in deze sectoren. Ook is er ruimte voor investeringen in sociale- en geesteswetenschappen. Die spelen een belangrijke rol op terreinen als verduurzaming, conflictbemiddeling en gezondheid. Het extra geld komt beschikbaar via sectorplannen.

Nederland wil mee kunnen doen aan meer internationale onderzoeksfaciliteiten van wereldformaat zoals al gebeurt bij Cern en Eso. Hiervoor komt 60 miljoen euro beschikbaar. Dit is niet alleen van belang voor internationaal onderzoek van het hoogste niveau, Nederlandse deelname aan nieuwe onderzoeksprojecten kan ook nieuwe opdrachten opleveren voor Nederlandse bedrijven bij de bouw van deze nieuwe faciliteiten.

Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen wordt versterkt met een bedrag oplopend tot 25 miljoen euro vanaf 2020.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht. Om spam te voorkomen worden reacties pas gepubliceerd na beoordeling door de redactie.


Eindhoven at Twitter: