Koning Willem-Alexander op bezoek bij vliegbasis Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de vliegbasis Eindhoven. Hij werd geïnformeerd over de toekomst van de basis en over het werk van de daar gevestigde squadrons.

Luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant van de luchtstrijdkrachten, durfde na jaren van bezuinigingen voor het eerst weer te spreken over groei. ,,De luchtmacht en daarmee ook de vliegbasis krijgen een impuls, en daarmee kunnen inzet en beschikbaarheid worden vergroot. Maar ook in de toekomst moeten keuzes worden gemaakt, zo vertelde hij de koning.

De koning is niet onbekend met de luchtvaart en de luchtmacht, of met de vliegbasis zelf, bleek bij zijn rondgang op de vliegbasis. Hij kon precies aanwijzen waar vroeger de start-en landingsbaan lag, en ook van de verschillende toestellen wist hij veel details en bijzonderheden.

Tot slot van zijn rondgang bekeek de koning ook een Hercules van binnen en werd verteld over de nieuwe taken die het werkpaard van de luchtmacht op zich neemt, zoals het droppen van parachutisten en hulpgoederen en de uitbreiding van de samenwerking met andere strijdmachtonderdelen.

De bejaarde KDC-10 tank- en transportvliegtuigen werden besproken en de multifunctionele opvolger Airbus 330 MRTT, waarvan in mei de eerste naar Nederland komen, werd toegelicht aan de hand van fotos. De KDC deed met de C130 Hercules-toestellen ook dienst in het Caribisch gebied nadat de orkaan Irma grote verwoestingen had aangericht op met name Sint-Maarten.

De koning is niet onbekend met de luchtvaart en de luchtmacht, of met de vliegbasis zelf, bleek bij zijn rondgang op de vliegbasis. Hij kon precies aanwijzen waar vroeger de start-en landingsbaan lag, en ook van de verschillende toestellen wist hij veel details en bijzonderheden.

Hé, de koning was in Eindhoven

Tot slot van zijn rondgang bekeek de koning ook een Hercules van binnen en werd verteld over de nieuwe taken die het werkpaard van de luchtmacht op zich neemt, zoals het droppen van parachutisten en hulpgoederen en de uitbreiding van de samenwerking met andere strijdmachtonderdelen.

Heb je ‘m ook gezien? Nah, de kans is klein, want hij liep niet even over de Markt of op een andere openbare plek. Maar Koning Willem-Alexander (tevens Baron van Eindhoven) was in town. Zijne Majesteit was op de vliegbasis voor een werkbezoek om zich te laten informeren over de toekomst van de basis en over de taken en operaties van de squadrons daar. Willem-Alexander mocht onder meer een kijkje nemen in een Hercules-vliegtuig.

EINDHOVEN – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Eindhoven. Hij kreeg informatie over de toekomst van de basis.

Luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant van de luchtstrijdkrachten, durfde voor het eerst na jaren van bezuiniging te praten over groei. “De luchtmacht en daarmee ook de vliegbasis krijgen een impuls. Daarmee kunnen inzet en beschikbaarheid worden vergroot”, vertelde hij de koning.  

Willem-Alexander is niet onbekend met de vliegbasis, bleek tijdens zijn bezoek. Hij kon precies aanwijzen waar vroeger de start- en landingsbaan lag en ook over verschillende toestellen wist hij dingen te vertellen. 


Eindhoven at Twitter: