Enschede krijgt als allerlaatste stad nog de Telefoongids in de bus

Enschede krijgt als allerlaatste stad nog de Telefoongids in de bus
Enschede krijgt als allerlaatste stad nog de Telefoongids in de bus
11 januari 2018 11:43 | Rik Sanders | 0 Whatsapp

Je bent niet ingelogd. Je kunt als gast reageren, maar dan wordt je reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om je reactie direct geplaatst te krijgen, moet je eerst rechtsboven inloggen of je registreren

TNS Nipo Uit de Gebruiksmonitor DTG van TNS NIPO bleek dat het gebruik van de papieren gids de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In 2003 gebruikte 86 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder de papieren gids tenminste één keer per jaar. In 2016 was dit nog slechts 48 procent. Daarvan gebruikt slechts een zeer klein deel de papieren gids intensief. In 2016 gebruikte 2 procent de gids minstens één keer per veertien dagen. De gids werd door 13 procent één keer per maand/kwartaal gebruikt en door 33 procent één keer per half jaar of minder vaak. De belangrijkste reden om de papieren gids niet te gebruiken is de beschikbaarheid van informatie op internet. In 2016 gaf 60 procent aan de papieren gids ‘helemaal niet te zullen missen’ indien deze niet meer zou verschijnen en nog eens 28 procent zou de papieren gids ‘niet zo missen’. Slechts 2 procent gaf aan de gids ‘zeer te zullen missen’.

www.1850.nl en het informatienummer 1850), Telefoonboek (met www.telefoonboek.nl) en KPN (met het informatienummer 1888). Ik vertrouw erop dat de markt in deze diensten blijft voorzien zolang er voldoende vraag naar is van gebruikers.’

DTG heeft staatssecretaris Mona Keijzer van het huidige ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inmiddels geïnformeerd. De bewindsvrouw, met telecom in haar portefeuille, heeft de Tweede Kamer deze week per brief eveneens op de hoogte gesteld. In de brief stelt zij dat er voldoende goede alternatieven beschikbaar zijn voor de papieren telefoongids. ‘Nummerinformatie blijft beschikbaar via het internet en kan ook telefonisch worden opgevraagd bij abonnee-informatiediensten.’

Enschede at Twitter: