Groningen heeft primeur met zeldzame roofvogel (+video

Groningen heeft primeur met zeldzame roofvogel (+video
Plots is-ie hier, de steppekiekendief!
Voor het eerst heeft er in West-Europa een paar Steppekiekendieven met succes gebroed. Het broedgeval in Oost-Groningen is maandenlang geheim 

In Groningen is een nest van een zeldzame steppekiekendief gevonden. Het is de eerste keer dat de vogel in Nederland broedt. Een vrijwilliger van de Werkgroep Grauwe Kiekendief ontdekte het nest per toeval eind mei tussen het gerst. De locatie werd. Deze zomer heeft voor het eerst in Nederland een steppekiekendief gebroed. De vogels brachten vier jongen groot in een akker met wintergerst in de provincie Groningen. Dat meldt Nature Today. Dat de roofvogel hier broedde is geheimgehouden, om het

Zeldzame steppekiekendief broedt voor het eerst in Nederland

Voor het eerst heeft er in Nederland een steppekiekendief gebroed. Vogelonderzoeker Ben Koks is in extase. 'Dit laat zien dat bescherming van vogels op akkers steeds belangrijker wordt.' Bijna twee maanden heeft hij het geheim kunnen houden, maar nu

Plots is-ie hier, de steppekiekendief!

14-JUL-2017 – Deze zomer heeft voor het eerst een steppekiekendief in Nederland gebroed. Het is zelfs het eerste bekende broedgeval ooit in West-Europa, en ook het eerste op een boerenakker. De vogels zijn eind mei ontdekt door Willem-Pier Vellinga,

Op een Groningse boerenakker heeft een steppekiekendief voor het eerst in West-Europa jongen gekregen. De roofvogels, die voornamelijk voorkomen in Kazachstan en Rusland, werden in mei ontdekt door de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Nadat de. 14-JUL-2017 – Steppekiekendieven zijn sinds een aantal jaren als doortrekker in zowel het voor- als najaar flink in aantal toegenomen. In de wintergebieden zien we echter geen toename. Naar de ecologische context kunnen we alleen maar gissen, maar feit. Op Twitter regent het felicitaties voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief want voor het eerst heeft een steppekiekendief succesvol gebroed in Nederland. Normaliter vliegen ze door Nederland (en België) maar houden ze hier niet halt. De soort voelt zich …

Na de kuifaalscholver en de visarend broedt hier nu ook de steppekiekendief. En dat is spectaculair. Op geheime missie, met dé expert. Nienke Beintema. 13 juli 2017. Still uit video van het nest van de steppekiekendief in de provincie Groningen. Video …

Op een boerenakker ergens in de provincie Groningen heeft een paartje steppekiekendieven een plekje gevonden om hun kroost groot te brengen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de sierlijke roofvogel een nest bouwt op Nederlandse bodem.

Voor het eerst heeft er in West-Europa een paar Steppekiekendieven met succes gebroed. Het broedgeval in Oost-Groningen is maandenlang geheim gehouden uit angst voor verstoring. Advertentie
Plots is-ie hier, de steppekiekendief!
Plots is-ie hier, de steppekiekendief!

Voor het eerst heeft een steppekiekendief-paar in Nederland jongen grootgebracht. Een vrijwilliger van de Werkgroep Grauwe Kiekendief vond het nest ergens in een akkerland in Groningen. De exacte locatie van de zeldzame roofvogels wordt

Groningen at Twitter: