FNV Zorgactiepunt constateert: Wijteams in Groningen zijn nog steeds een …

FNV Zorgactiepunt constateert: Wijteams in Groningen zijn nog steeds een ...
FNV Zorgactiepunt constateert: Wijteams in Groningen zijn nog steeds een …
Consulenten van WIJ-teams in de stad Groningen zijn vaak niet op de hoogte van de voorschriften en kunnen geen goede indicatie stellen. Ook laat de privacy te wensen over. Dat constateert het Zorgactiepunt van vakbond FNV Bondgenoten.

De stad Groningen heeft elf WIJ-teams. Dat zijn wijkteams waar inwoners terecht kunnen voor informatie, ontmoeting, en ondersteuning voor jeugd- en zorgzaken. Ze bestaan uit werknemers van verschillende organisaties zoals NOVO, MEE en de Thuiszorg. De WIJ-teams zijn in het leven geroepen vanwege de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten.

Maar volgens de FNV voelen cliënten zich in de nieuwe organisatie niet serieus genomen door hun consulent. Ook is de privacy op de kantoren van de WIJ-teams ver te zoeken omdat iedereen kan meeluisteren als cliënten hun verhaal doen.

De FNV heeft inmiddels overleg gehad met de gemeente Groningen en de WIJ-teams. Het blijkt dat de WIJ-teams te kampen hebben met opstartproblemen. De partijen zijn overeengekomen regelmatig te overleggen over verbeterpunten.

De FNV houdt het Zorgactiepunt voor de melding van klachten voorlopig wel open.

De FNV heeft de afgelopen maanden misstand na misstand geconstateerd bij meerdere Wijteams in Groningen. De Wijteams zijn verantwoordelijk voor de indicaties vanuit de WMO; bijvoorbeeld voor het aantal uren thuishulp waar iemand recht op heeft. Tussen de Wijteams blijkt een enorm verschil te zijn in hoe de indicatie wordt vastgesteld. Consulenten zijn niet op de hoogte van de voorschriften en kunnen vaak geen goede indicatie stellen.

Alie van het FNV Zorgactiepunt: ‘In meerdere aanvragen of her-indicaties staat bij voorbaat al vast dat de cliënt 2,5 uur zal krijgen, zonder dat de consulent het dossier heeft bekeken. Daarnaast horen wij veel verhalen van consulenten die zonder verslagformulieren langskomen of zomaar conclusies trekken zonder door te vragen.’

Cliënten voelen zich regelmatig niet serieus genomen door hun consulent. Alie: ‘Als de hulp net geweest is en het huis op het oog er schoon uit ziet, zegt de consulent dat 2,5 uur genoeg is. Of cliënten krijgen van de consulent te horen ‘dat het hier schoner is dan bij mij thuis’. Dat is toch geen deugdelijk onderzoek zoals de wet voorschrijft?’

Ook de privacy op de kantoren van de Wijteams laat te wensen over. Cliënten moeten hun verhaal doen terwijl iedereen het kan horen en consulenten stellen zich niet voor. Al deze verhalen en signalen zijn op maandag 12 februari met de directie van de Wijteams en de gemeente Groningen besproken. Beide gaven toe vooral druk te zijn geweest met het omvormen van de Wijteams in een stichting. Het was voor hen ook duidelijk dat de dienstverlening daaronder geleden had door een gebrek aan duidelijke protocollen en kwaliteit.

Er is afgesproken dat er regelmatig overleg komt tussen de gemeente en Wijteams en de FNV. Dat is een eerste stap in de goede richting, maar haast is geboden. Want elke dag dat er een Stadjer geen goede zorg krijgt, is er één teveel wat de FNV betreft. Zolang de gemeente Groningen zijn zaakjes niet op orde heeft voor de Stadjers, blijft het actiepunt van de FNV natuurlijk gewoon open.

Cliënten (FNV-leden en niet-leden) die hulp nodig hebben bij het bezwaar maken, kunnen nog steeds aankloppen bij het zorgactiepunt van de FNV. Ze kunnen mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen naar 06-46988115.


Groningen at Twitter: