‘Versterking huizen Groningen kan beter en goedkoper’

\'Versterking huizen Groningen kan beter en goedkoper\'
‘Slopen soms slimmer dan stutten in Groningen’
Volgens Aedes, de samenwerkende corporaties in Groningen en de Woonbond kan de versterkinsgaanpak in het aardbevingsgebied, beter, slimmer en goedkoper dan nu in de bedoeling ligt.

De huidige versterkingsplannen leiden tot torenhoge, onnodige kosten, zonder kwaliteitsimpuls voor woningen, bewoners en omgeving. Huurders en woningcorporaties in Groningen willen daarom een deltaplan om woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

‘Slopen soms slimmer dan stutten in Groningen’

De Groningse woningcorporaties (de C14, die samen 64.000 huizen hebben), hun branchevereniging Aedes en de Woonbond roepen de Tweede Kamer in een brief op om bij de versterking te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak, die naast schadeherstel rekening houdt met ontwikkelingen en opgaven in de regio.De C14, Aedes en de Woonbond vinden dat de versterking van woningen beter, slimmer en goedkoper kan. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd moet bij het versterken van woningen de toekomst van de regio en haar inwoners centraal staan. Bij de keuze om een woning te versterken of juist te slopen en te herbouwen, spelen krimp, vergrijzing, economische ontwikkelingen, verduurzaming en leefbaarheid ook een rol.

De organisaties stellen in de brief dat corporaties en huurdersorganisaties samen met gemeenten de ruimte moeten krijgen om zelf het gebied veilig én toekomstbestendig te maken.

Zij vinden investeren in de toekomst van huurders en de regio Groningen belangrijk. Het oplappen van oude en beschadigde huizen vinden zij geen oplossing: ‘versterkingen van twee tot drie ton, alleen maar aan de buitenkant van een huis, zijn geen uitzondering. Voor datzelfde geld kunnen twee nieuwe huizen worden gebouwd, die dan duurzaam, aardgasvrij en natuurlijk aardbevingsbestendig zijn’. ,,Veiligheid is het allerbelangrijkste, maar ook moet worden gekeken naar wat de regio nodig heeft,” aldus de organisaties.

De brief die de corporaties, Aedes en de Woonbond naar de Kamercommissie hebben gestuurd is hier te lezen (.pdf). 

De vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft donderdag een algemeen overleg mijnbouw met op de agenda het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat besteedt veel aandacht aan de versterkingsaanpak in het aardbevingsgebied.

Groningse woningcorporaties (C14), Aedes en de Woonbond vinden dat de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied beter, slimmer en goedkoper kan. Ze willen dat er een deltaplan komt voor de huizen in Groningen.

Dit schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen debatteert de Kamer over het aardbevingsbestendig maken van woningen.

De partijen vinden dat de versterking zoals die nu is vormgegeven leidt tot torenhoge, onnodige kosten, zonder een kwaliteitsimpuls voor woningen, bewoners en omgeving. Dat moet anders vinden ze. “In plaats van het oplappen van oude en beschadigde huizen, willen wij investeren in de toekomst van huurders en de regio Groningen. Versterkingen van twee tot drie ton, alleen maar aan de buitenkant van een huis, zijn op dit moment geen uitzondering. Voor datzelfde geld kunnen twee nieuwe huizen worden gebouwd, die dan duurzaam, aardgasvrij en natuurlijk aardbevingsbestendig zijn”, stellen ze in de brief.

Volgens de partijen kan er soms dus beter gesloopt worden, om ter plekke of elders te herbouwen. “Met het oog op verduurzaming is sloop-nieuwbouw vaak een goedkopere oplossing. Die woning is dan toekomstbestendig, nieuw van binnen en buiten, gasloos, energieneutraal en aardbevingsbestendig”, schrijven ze.

De organisaties vinden bovendien dat de regio en de inwoners centraal moet staan in de versterkingsplannen en niet de NAM. “Het uitgangspunt bij de versterking lijkt nu te zijn: waar is de NAM verantwoordelijk voor? Maar de toekomst van het gebied zou het belangrijkst moeten zijn.”

De partijen zien daarvoor een grotere rol weggelegd voor woningcorporaties. “Nu is iedereen overgeleverd aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Onze inzet is dat woningcorporaties en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied met gemeenten plannen en afspraken maken over de inrichting van het proces van nieuwbouw, verduurzaming en versterking. Dat geeft bewoners meer zekerheid over wat er gaat gebeuren. Als het CVW een versterkingsadvies heeft afgegeven, dan zou het opdrachtgeverschap over moeten gaan naar de woningcorporatie, zonder de aansprakelijkheid voor dat advies over te nemen. De NAM blijft dan nog gewoon aansprakelijk”, stellen ze in de brief.

Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement


Groningen at Twitter: