Provincie Groningen worstelt met snel internet

\Provincie Groningen worstelt met snel internet\
Provincie over kritiek op aanleg snel internet: Wij hebben er het volste vertrouwen in
Het lang uitblijven van een krediet- en subsidieregeling voor snel internet in buitengebieden heeft bestaande plannen van bewoners vertraagd.

Dat stelt de Noordelijke Rekenkamer in het rapport Internet, een beetje snel graag! De Rekenkamer onderzocht wat de provincie heeft gedaan om vaart te maken met de aanleg van breedbandinternet.

– Snel internet in buitengebied vertraagd door worsteling van de provincie- Aanleg snel internet begint in het voorjaar- Als mijn ouders willen internetbankieren, moeten ze tot acht uur s avonds wachten- Wat is Rodin Broadband Groningen voor bedrijf?- Rodin Broadband mag provincie voorzien van snel internet- Snel internet voor alle Groningers in 2018 is een illusie

In de vorige collegeperiode (2011-2015) kregen enkele bewonersinitiatieven geld voor plannenmakerij. Het volgende provinciebestuur vond echter dat deze belangrijke voorziening beter bij één grote marktpartij en niet bij regionale partijen (Oldambt Verbindt, Stichting Breedband Westerkwartier, SKV Veendam of Samen Glasvezel Groningen) kan worden neergelegd.

Hij heeft er het volste vertrouwen in dat Rodin zich ook aan de deadline, twee jaar om alle aansluitingen te realiseren, gaat houden. Wij hebben een opdracht verstrekt met een harde deadline. Ik kom uit de ondernemerswereld. Als je opdracht tekent, dan sta je ervoor. Ik ga ervan uit dat Rodin levert en ik heb geen enkele reden daaraan te twijfelen.

Volgens de provincie zijn zij organisatorisch en financieel niet in staat een breedbandnetwerk op te bouwen in grote delen van Groningen die verstoken blijven van snel internet. Het gaat het om 13.687 witte adressen die KPN en Ziggo vanwege hoge graafkosten en weinig abonnementen, links laten liggen. Slecht bereikbare woningen kunnen per adres duizenden euros kosten om aan te sluiten.

Daarnaast vindt de gedeputeerde de timing van het onderzoek voer voor discussie. Wat in het rapport staat, is dat ze onderzoek hebben gedaan in periode dat wij de opdracht voor de aanleg verstrekt hebben. Dan hebben we het over de inschrijving, onderhandeling met partijen en het tekenen van een contract, aldus Brouns.

Het provinciebestuur gunde vorig jaar de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden aan Rodin Broadband. Het bedrijf kreeg de opdracht in de bevingsgemeenten te beginnen. Dat gebeurt met een lening van 30 miljoen en een subsidie van 10 miljoen euro. Op dit moment is de feitelijke aanleg van breedbandinternet nog nauwelijks van de grond gekomen.

De Rekenkamer vindt de keuze voor centrale regie van de provincie begrijpelijk. Toch roepen de onderzoekers de provincie Groningen op burgerinitiatieven te koesteren en toch te blijven ondersteunen.

Lokale partijen zullen ook bij een centrale aanpak nodig blijven. Ze kunnen op het platteland een rol spelen bij het inventariseren van de vraag en het binnenhalen van abonnees, aldus de Rekenkamer.

In de provincie Groningen zijn 13.687 adressen die geen toegang hebben tot breedbandinternet. In de afgelopen jaren is een aantal bewonersinitiatieven ontstaan die zelf in hun gebied breedbandinternet wilden aanleggen. De provincie heeft in de vorige collegeperiode (2011 – 2015) een aantal van deze initiatieven gesteund. Ondanks verzoeken van bewonersinitiatieven heeft de provincie geen subsidie voor de aanleg van breedbandinternet beschikbaar gesteld. In 2015 heeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn koers verlegd naar een regeling voor de gehele provincie: de Regeling Snel Internet Groningen.

Volgens de provincie lijkt Rodin Broadband bereid op te trekken met de Coöperatie Samen Glasvezel Groningen en bewonersinitiatieven in de gemeenten Eemsmond en De Marne. De Rekenkamer waarschuwt tenslotte voor de keuze om prioriteit te geven aan de aanleg van snel internet in het aardbevingsgebied.

De provincie heeft zich ten doel gesteld om voor 2019 alle witte adressen in het aardbevingsgebied en 93% van de witte adressen buiten het aardbevingsgebied aan te sluiten. De provincie stelde voor de aanleg van breedbandinternet € 30 miljoen beschikbaar als lening. Inmiddels is Rodin Broadband geselecteerd om de aanleg van breedbandinternet in de hele provincie te realiseren. De feitelijke aanleg van breedbandinternet is nog nauwelijks van de grond gekomen.

Dat leidt tot een tweedeling. De bevingsregio is tevreden, maar bewoners in de rest van de provincie vrezen als laatste aan de beurt te zijn. Daar worden pogingen ondernomen buiten Rodin Broadband om glasvezel aan te leggen.

De provincie heeft de burger nog hard nodig bij de plannen om snel internet te realiseren in onrendabele plattelandsgebieden.

Bewonersinitiatieven zijn nodig om een succes te maken van de plannen om 20.000 adressen aan te sluiten op breedband, zegt de Noordelijke Rekenkamer. Die presenteerde maandag een kritisch onderzoek naar de uitrol van snel internet op het platteland.

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen. We wensen u veel leesplezier.

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.


Groningen at Twitter: