Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek
Zwaarst getroffen Groningers in aardbevingsgebied verliezen hoop | Binnenland
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Inwoners van het aardbevingsgebied tonen veerkracht, maar het vertrouwen in een goede afloop blijft laag. Dat concluderen RUG-onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe.

Onderzoekster Katherine Stroebe van de RUG ziet de ervaring van de huisarts ook terug bij de ondervraagden. “De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak, die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht.” Het onderzoek is eerder gedaan, maar wat Stroebe dit keer het meest opvallend vindt, is dat de hoop van mensen afneemt op een goede toekomst.

Zij voeren samen met de GGD en het Sociaal Planbureau Groningen een langdurig onderzoek uit onder de naam Gronings Perspectief. Daarvoor houden ze geregeld metingen onder de inwoners.

Onderzoekster Katherine Stroebe van de RUG constateert dat 65 procent van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in het dichtdraaien van de gaskraan en het afschalen van de versterkingsoperatie. Ook voelt 85 procent zich niet veiliger met dat vooruitzicht. “Mensen twijfelen aan de motieven van de overheid”, zegt Stroebe. Ze vindt het gebrek aan vertrouwen in maatregelen van de overheid zorgwekkend.

Direct na de zware beving bij Zeerijp (3.4 op de Schaal van Richter) in januari, werd de eerste meting uit het onderzoek gedaan. Toen bleek dat veel inwoners zich onveilig voelden. Ook waren ze bozer en voelden ze zich machtelozer.

Nu, bijna een jaar later, is dat slechts gedeeltelijk hersteld, concluderen Postmes en Stroebe. Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht. Tegelijk daalt het veiligheidsgevoel, aldus de onderzoekers.

Na de beving bij Zeerijp werden vanuit Den Haag ingrijpende maatregelen beloofd. Zo gaat de gaskraan op termijn helemaal dicht. Voor Groningers geldt: eerst zien dan geloven.

En volgens de huisarts zijn de klachten alleen maar groter geworden door de onzekerheid over de versterkingsoperatie. “Ook ik snap daar niets meer van. Het is allemaal zo willekeurig wie wel of niet geholpen worden. Hoger opgeleide mensen met connecties lukt het best om dingen te regelen. Maar ik kom zoveel mensen tegen in dit gebied die dat niet kunnen. Dat voelt heel oneerlijk.”

Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agendas zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen window dressing zijn.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zien in hun gezondheidsmonitor dat niet alleen De Vries zich zorgen maakt. De minister heeft besloten de gaskraan uiterlijk in 2030 dicht te draaien, waardoor de veiligheid in Groningen verbetert. Maar volgens de onderzoekers heeft dat er niet toe geleid dat de Groningers opgelucht ademhalen.

Ook de lange schadeafhandeling schaadt het vertrouwen van mensen, concluderen de onderzoekers. Bewoners met meervoudige schade aan hun huis komen steeds verder op achterstand. Tegelijk neemt het aantal mensen met meervoudige schade toe.

Postmes: Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen er minder en minder vertrouwen in dat dit nog goed komt. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.

De Vries kan 10.000 euro krijgen, maar dat is volgens hem veel te weinig om de hele fundering te vervangen en de rest van de schade te herstellen. Zijn huis moest versterkt worden, zodat hij en zijn vrouw bij een zware aardbeving op tijd naar buiten konden komen. En nu blijkt de versterking toch niet nodig.

– Beving Zeerijp had direct effect op veiligheidsgevoel- GGD-onderzoek: forse toename gezondheidsklachten door aardbevingen- Onderzoeker Postmes: Het loopt de schadeorganisaties over de schoenen