Meer bevingen in de richting van Drenthe en Zuid-Groningen

Meer bevingen in de richting van Drenthe en Zuid-Groningen
Minister zet gaskraan open van velden in Assen en Noord-Drenthe
Minister Eric Wiebes van Ecomische Zaken en Klimaat geeft groen licht voor gaswinning door de NAM in elf gasvelden rond Assen en in Noord-Drenthe. De beslissing is een jaar later gevallen dan verwacht. Dit heeft alles te maken met alle commotie rondom de gaswinning.

Minister Eric Wiebes van Ecomische Zaken en Klimaat geeft groen licht voor gaswinning door de NAM in elf gasvelden in Noord-Drenthe en rond Assen.

De plannen liggen tot eind dit jaar ter inzage. Tegen dit plan zijn eerder 950 bezwaren ingediend, schrijft RTV Drenthe. Bewoners, gemeenten en waterschappen zijn bang voor schade. Ook vrezen ze dat, net als in Groningen, de afhandeling van mogelijke schadeclaims lang zal duren.

Minister zet gaskraan verder open in Noord-Drenthe

De beslissing is een jaar later gevallen dan verwacht, meldt RTV Drenthe. Dit heeft alles te maken met alle commotie rondom de gaswinning.

Het instemmingsbesluit over het winningsplan is woensdag officieel gepubliceerd door het ministerie. Tot eind december kunnen bewoners, gemeenten, waterschappen en provincies nog in beroep bij de Raad van State.

Het gaat om winningsplan Westerveld, een plan met elf kleine gasvelden waartegen vorig jaar 950 officiële zienswijzen bij de minister zijn ingediend en ruim tweeduizend protesthandtekeningen vanuit de wijk Marsdijk.

Tenslotte krijgt de NAM opgedragen zo snel mogelijk met de waterschappen en ProRail te overleggen over de eventuele gevolgen van bodemdaling voor sloten, waterkeringen en spoortunnels. De inschatting is dat de bodem 2 tot 3 centimeter daalt.

Over deze gaswinning bestaat al een paar jaar veel onrust. Zo is er vooral angst onder bewoners, gemeenten en waterschappen voor schade. Ze zijn bang voor Groningse toestanden: naast schade vrezen zij een hopeloos getouwtrek over het oplossen ervan.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft een plan opgesteld voor de versterking van woningen in Groningen. Daaruit blijkt dat nagenoeg alle 200 woningen in en rond het dorp Meedhuizen moeten worden versterkt.

De inschatting is dat door de gaswinning de bodem met maximaal 2 centimeter daalt, en bij Zevenhuizen met 3 centimeter.

Het gaat om het winningsplan Westerveld. De minister wil naar deze regios uitbreiden omdat elders de gaswinning wordt teruggedraaid en vanwege een nieuwe risicoanalyse over bodemdaling en aardbevingen.

De gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld hebben daarom vorig jaar al bij de minister aangegeven de gaswinning liever niet te willen. En als het toch moet, in elk geval te zorgen dat de schadeafhandeling goed geregeld wordt.

De NAM mag tot 2027 gas winnen in veertien velden in Groningen, Friesland en Drenthe. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft daarvoor groen licht gegeven.

Economische Zaken probeert die onrust wat weg te halen, door alleen onder voorwaarden met het winningsplan in te stemmen. Dat werd onlangs ook al door een hoge ambtenaar van het ministerie aangekondigd.

De NAM denkt hier 1,3 tot 3,5 miljard kubieke meter gas uit te halen. Het meeste komt straks uit de velden Eleveld en Vries-Zuid.

Om bevingen goed te registreren moet de NAM binnen drie maanden trillingsmeters hebben neergezet boven de gasvelden Eleveld en Assen-Zuid. Daar zijn in het verleden al bevingen geweest.

Ook moet er een risicobeheersplan komen, waarin de NAM aangeeft wat ze doet na bevingen. Bovendien moeten schadeverzoeken binnen een redelijke termijn afgehandeld worden.

Verder wil Economische Zaken dat binnen een jaar een selectie representatieve gebouwen wordt gekeurd op bouwkundige staat, voor later, om eventuele bevingsschade beter aan te tonen.

En de NAM moet zo snel mogelijk in overleg met de vier waterschappen in het winningsgebied en met ProRail, over eventuele gevolgen van bodemdaling voor sloten, waterkeringen en spoortunnels.

Bij het plan Westerveld wil de NAM de bestaande gasvelden in Drenthe verder leeghalen. In totaal denkt de NAM hier tussen de 1,3 miljard tot 3,5 miljard kubieke meter gas uit te halen. De meeste gasvolumes komen uit de velden Eleveld (700 miljoen kubieke meter) en Vries-Zuid (400 miljoen kubieke meter). De NAM denkt hier tot uiterlijk 2028 gas te winnen.

– Drenthe heeft net als Groningen twee aardbevingsorganisaties- Drents Gasberaad ziet levenslicht: Aardbevingen kennen geen grenzen- Ons dossier over aardbevingen