Acht jaar eerder Kabinet stopt in 2022 met gaswinning in Groningen – RTL Nieuws

Acht jaar eerder Kabinet stopt in 2022 met gaswinning in Groningen - RTL Nieuws
Gaswinning Groningen stopt al in 2022
Tot dusver werd uitgegaan van 2030 als laatste jaar voor het opboren van gas. Ook wordt het veilige niveau voor gaswinning volgend jaar al bereikt.

Maartje Geels 10 september 2019 om 12:44 Schade aan een boerderij in het Groningse Wirdum. Foto Anjo de Haan/ANP Het kabinet zegt dat er al in 2022 een einde komt aan de gaswinning in Groningen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de regering nog uit van 2030 als uiterste termijn. Als er sprake is van een erg koude winter, moet na 2022 mogelijk wel worden teruggegrepen op het Gronings gas.

De wens om sneller af te bouwen was volgens de NAM door Wiebes al bij de publicatie van het ontwerpbesluit voor het komende gasjaar aangekondigd. De NAM produceert het Groningenveld in opdracht van de Staat. Dit zullen we ook komend jaar op een verantwoordelijke en betrouwbare manier doen, aldus de NAM.

Wiebes: Gaswinning in Groningen stopt waarschijnlijk al in 2022

Ook schrijft Wiebes dat de gaswinning volgend jaar al naar een veilig niveau wordt teruggebracht. De veilige grens voor aardgaswinning is door toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) vastgesteld op 12 miljard kubieke meter per jaar. Onder deze drempel zou de kans op aardbevingen sterk afnemen. Dit lopende gasjaar(oktober 2018 tot oktober 2019) wordt nog 21,6 miljard kubieke meter gewonnen.

NAM: versnelde afbouw niet verrassend

Het kabinet neemt om de doelen te bereiken een aantal aanvullende maatregelen. Zo zet het onder meer in op het vervaardigen van zogenoemd pseudo-Groningengas, dat wordt verkregen door stikstof toe te voegen aan hoogcalorisch gas. Daarmee kan dit gas worden omgezet naar laagcalorisch gas. Uit het Groningergasveld komt laagcalorisch gas dat wordt gebruikt door Nederlandse huishoudens en bedrijven. Door het te vervangen door pseudo-Groningengas zou de Groningse gaswinning sneller kunnen dalen.

In juni zei Wiebes al tegen de Tweede Kamer dat het kabinet streefde naar het terugbrengen van de gaswinning tot onder het veilige niveau per volgend jaar, maar toen was nog onduidelijk of de leveringszekerheid hiermee niet in het geding zou komen. Dat is volgens Wiebes met de aanvullende maatregelen niet meer onzeker. De Kamer drong er voor het reces op aan de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard te brengen om de veiligheid van Groningers te garanderen.

Alleen onder dat niveau acht het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder, de gaswinning veilig.

De provincie is blij met de afbouw en spreekt van een noodzakelijk besluit, schrijft RTV Noord. Tegenover de zender noemt belangenvereniging Groninger Bodem Beweging het besluit historisch. Het SODM stelt op Twitter eveneens blij te zijn, maar voegt daar wel aan toe dat de toezichthouder de bevingen in het gebied zal blijven monitoren. In mei vond in de gemeente Loppersum nog een beving met een kracht van 3,4 plaats.

Het verlagen van de gaswinning betekent voor het kabinet dat het volgend jaar 400 miljoen euro aan geplande inkomsten misloopt. Het Groningse gas wordt ook gebruikt in Frankrijk, België en Duitsland.

Leeslijst Artikel delen Mail de redactie viewBox=”0 0 13 15″ style=”enable-background:new 0 0 13 15;” > Onderwerpen Opmerkingen? Mail ons Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. U kunt ons ook anoniem een tip geven.

Als er sprake is van een extreem koude winter, kan er ook na 2022 nog gas worden gewonnen, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Gaswinning van 12 miljard kuub wordt over het algemeen als veilig gezien. De Tweede Kamer riep Wiebes voor de zomer op zo snel mogelijk onder dit niveau te komen, nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dit had geadviseerd.

De discussie rondom de gaswinning kwam weer op scherp te staan na de aardbeving met een magnitude van 3,4 in het Groningse Westerwijtwerd in mei.

Wiebes liet weten dat het moeilijk zou worden om in het komende gasjaar, dat van oktober 2019 tot oktober 2020 loopt, onder de 12 miljard kuub te komen, maar heeft nu toch een manier gevonden.

Er is besloten om hoogcalorisch gas en stikstof te mengen waardoor laagcalorisch gas ontstaat. Laagcalorisch gas lijkt op het gas dat in Groningen wordt gewonnen, waardoor de productie daar omlaag kan.

De gaswinning in Groningen wordt verder gedrukt door in de gasopslag in het Drentse Norg laagcalorisch gas op te slaan en door dit type gas naar Duitsland te exporteren.

Door de gaswinning komend gasjaar te verlagen naar 11,8 miljard kuub, loopt de overheid 400 miljoen euro aan gasinkomsten mis.

Ook moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt over het extra gebruik van de gasopslag in Norg. Wiebes en minister Wopke Hoekstra (Financiën) overleggen hier sinds mei met eigenaren Shell en ExxonMobil (de twee aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, of NAM) over.

Er is vooralsnog afgesproken dat de Staat 90 miljoen euro aan de NAM vooruitbetaalt. Dat bedrag kan achteraf worden verrekend als er definitieve afspraken over de verdeling van de kosten zijn gemaakt. Wiebes verwacht die afspraken volgend jaar voorjaar te maken.

Omdat de de gaswinning de komende jaren waarschijnlijk ook lager uitvalt, komt de Gasunie in januari met een nieuwe raming. Wiebes zal op basis daarvan beslissen hoe het nieuwe afbouwschema eruitziet.