Politie ontruimt kraakpand in binnenstad Groningen – Groningen – Dagblad van het Noorden

Politie ontruimt kraakpand in binnenstad Groningen - Groningen - Dagblad van het Noorden
Oproep burgemeester Schuiling: Krakers, vertrek: u heeft uw punt gemaakt (update)
Uw actie heeft eraan bijgedragen dat de problemen met studentenhuisvesting op de kaart staan, zei Schuiling. In het debat vertelden alle politieke partijen hun visie over de zaak.

Schuiling vertelde dat zondagavond inderdaad het bevel is gegeven om het pand te ontruimen. Dat gebeurde door locoburgemeester Mattias Gijsbertsen, die samen met politie en openbaar ministerie de kwestie het hoofd bood.

Burgermeester Schuiling tegen krakers: U heeft uw punt gemaakt

Dat gebeurde echter niet, omdat het buiten donker werd. De veiligheid staat voorop, daarom is er uiteindelijk niet ontruimd.

Op maandagochtend, toen het weer licht werd, kon er niet alsnog ontruimd worden. Wanneer er op heterdaad betrapt wordt dat er gekraakt wordt, kan er meteen ontruimd worden. Als mensen er een nacht geslapen hebben kan dat niet meer. Als je dan wilt ontruimen, moet er een juridische procedure gestart worden, zegt een woordvoerder.

Het spoeddebat dat woensdagmiddag door de Groninger gemeenteraad werd gehouden liep vooral uit op een uitwisseling van bekende standpunten.

Eén van de krakers, een Engelssprekende student, vertelde zijn verhaal en legde uit dat er volgens hem te weinig huizen zijn voor internationale studenten. Je kan je niet registreren als je in de noodopvang zit en dus geen woonadres hebt. De student riep de gemeenteraad op met een oplossing te komen voor het gebrek aan huisvesting.

De rechtse partijen in de Groningse gemeenteraad hameren erop dat ondernemer Heykens bescherming verdient van de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie.

Kraken is hetzelfde als diefstal, zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. Het optreden van locoburgemeester Gijsbertsen liet het tegenovergestelde van natuurlijk gezag zien, zegt Ton van Kesteren (PVV).

De linkse partijen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren grepen het debat vooral aan om de problemen met internationale studentenhuisvesting op de kaart te zetten. We zijn tegen het kraakverbod, en vinden dan ook dat handhaving lage prioriteit verdient, zegt Mirjam Wijnja, fractievoorzitter van GroenLinks, de grootste partij in de Groningse gemeenteraad.

SPer Jimmy Dijk vindt dat CDA en VVD, die het spoeddebat aanvroegen, als coalitiepartijen in de regering de woningnood moeten oplossen. Wonen is een grondrecht. En ja, kraken is verboden, maar met een trekker over een hek heen rijden is dat ook.

– Krakers nog altijd niet weg: Ze houden zich niet aan de afspraak- Spoeddebat over kraakactie Heykenspand- Krakers blijven in Heykenspand: We zijn inmiddels aan het klussen

Volgens de krakers van het pand van drukkerij Heykens in de A-kerkstraat is de pandeigenaar niet zielig.

Het lijkt erop dat de eigenaar de intentie had het pand te laten verkrotten schrijven de krakers: “Zo heeft hij het onderste deel van de schoorsteen weggebroken, waardoor er meer druk komt op de bovenste muren, wat instorting vergemakkelijkt. Door achterstallig onderhoud, heeft hij het gebouw instabiel gemaakt, zie het lekkende dak dat rot veroorzaakt in de rest van het pand. In het verleden hebben eigenaren dit eerder gedaan, omdat het economisch voordeliger is dan herstel. Op termijn had het gebouw (deels) kunnen instorten en had er ook schade kunnen ontstaan aan naburige panden. Gelukkig hebben wij de veroorzaakte schade in overleg met en onder inspectie van de gemeente kunnen herstellen, waardoor de situatie in ons huis nu veilig is”

“Als een eigenaar van een kraakpand concrete plannen heeft met een pand, wordt het meestal in goed overleg verlaten door de krakers. Bestaan er bij de krakers twijfels over de oprechtheid van de plannen van de eigenaar, dan wordt de zaak soms eerst voorgelegd aan de onafhankelijke civiele kortgeding-rechter die een belangenafweging maakt. Is de rechter van mening dat de krakers een huis moeten verlaten, dan gebeurt dit ook in Groningen. We roepen u op om het debat niet te laten leiden door eventueel aanwezig ongemak over het fenomeen ‘kraken’, maar toch vooral door de wil om nu eindelijk een oplossing te vinden op het ieder jaar terugkerende probleem van de huisvesting van buitenlandse studenten.” richten de krakers zich tot de raad.