Helft minder ritten bedrijfsafvalwagens in Haarlem

Helft minder ritten bedrijfsafvalwagens in Haarlem
Helft minder ritten bedrijfsafvalwagens in Haarlem
Waar gemeenten verantwoordelijk zijn het huishoudelijk afval op te laten halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Elk bedrijf in de binnenstad van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling bij de adressen wordt voortaan uitgevoerd met een neutrale wagen. De proef start in juni. Bedrijven worden door hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar tijdig op de hoogte gebracht.

Gemeente Haarlem heeft de Green Deal ZES ondertekend en staat bekend om een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het terugdringen van energieverbruik en het voorkomen van uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof met als doel Haarlem klimaatneutraal. Daar sluit het initiatief van Green Collecting Haarlem goed bij aan. Op woensdag 7 maart hebben de betrokken partijen een intentie-overeenkomst officieel ondertekend. De Haarlemse wethouder van duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema is blij met het initiatief. We zijn de eerste gemeente in Nederland waar bedrijfsafvalinzamelaars samenwerken. Deze samenwerking zorgt voor minder wagens in de binnenstad, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Dus drie keer winst voor de stad.

Green Collecting Haarlem is ontstaan uit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) met als doel de uitstoot van schadelijke emissies drastisch terug te dringen. Green Collecting Haarlem is een unieke samenwerking tussen GP Groot, Renewi, Spaarnelanden, SUEZ, Transport en Logistiek Nederland en de gemeente Haarlem. Het is de eerste keer dat afvalinzamelaars, een gemeente en een brancheorganisatie op deze manier samenwerken. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin als experiment de inzameling van restafval en papier-karton onder een neutrale vlag wordt opgehaald. Het geeft een unieke mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen.

Geen tientallen busjes meer die elk voor zich het bedrijfsvuil bij ondernemingen in de binnenstad komen ophalen. In Haarlem slaan de vuilnisophalers de handen ineen. Dit voorjaar begint de pilot Green Collecting Haarlem om met één ‘neutrale’, elektrische wagen al het restafval en papier-karton van bedrijven op te halen. Zo moet het aantal ritten drastisch worden teruggebracht. 

Busjes achter elkaar ‘We hebben er ooit bewust voor gekozen om het ophalen van bedrijfsafval aan de markt over te laten’, zegt wethouder Cora-Yfke Sikkema (duurzaamheid, GroenLinks). ‘Dat werkte ook prima. Maar wat je er niet mee voorkomt, is dat er elke ochtend weer tal van busjes achter elkaar de stad in rijden. Dat is slecht voor het milieu, onveilig en staat haaks op onze leefbaarheidsdoelstellingen.’

Lastig te concretiseren Door de ook voor bedrijven verplicht gestelde afvalscheiding nam het aantal busritten nog verder toe. De gemeente Haarlem voerde overleg met onder meer Transport en Logistiek Nederland (TLN) en afvalinzamelaar Spaarnelanden of dat niet slimmer te regelen viel. Sikkema: ‘Iedereen vond het een goed idee, maar het bleek aanvankelijk lastig om te concretiseren. Elk bedrijf heeft z’n eigen planning en ict-systemen. Daarnaast geef je met het uitbesteden van je afval ook een deel van je bedrijfsgegevens prijs. Daar zat ook niet iedereen op te wachten.’  

Het doel centraal De gemeente kreeg het volgens Sikkema toch voor elkaar door voortdurend ‘het doel centraal te  stellen. Iedereen raakte ervan doordrongen dat dit goed is voor de stad. En dan krijg je de twijfelaars uiteindelijk ook over de streep.’ Elk bedrijf in de Haarlemse binnenstad behoudt het contract met zijn bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling van het vuil wordt voortaan uitgevoerd door een ‘neutrale’ wagen. Volgens Sikkema is de samenwerking van afvalinzamelaars, een gemeente en een brancheorganisatie een Nederlandse primeur.  

Juridische randjes opzoeken De pilot start in juni. Onder meer de ACM volgt het proces nauwlettend om erop toe te zien of er zo geen staatssteun bij afvalinzamelaars belandt. Sikkema is niet bevreesd: ‘Juist omdat het een pilot is, kunnen we juridisch de randjes opzoeken.’ Eind dit jaar worden de resultaten geëvalueerd. Volgens Sikkema hebben andere gemeenten al interesse getoond.     


Haarlem at Twitter: