Dick Benschop beoogd topman Schiphol

Voormalig PvdA-staatssecretaris Dick Benschop is de beoogde opvolger van Schiphol-topman Jos Nijhuis. De woordvoerder van Schiphol bevestigde vrijdagavond berichtgeving daarover van NRC Handelsblad.

De raad van commissarissen van de Royal Schiphol Group draagt Benschop voor als topman, maar de luchthaven kan niet zelfstandig beslissen over de benoeming. Daar heeft de staat als grootaandeelhouder even­eens iets over te zeggen.

Benschop (60) was staatssecretaris van Europese Zaken in het tweede kabinet-Kok, die hij als persoonlijk medewerker al bijstond toen Kok nog Kamerlid was. Hij was twee jaar directeur van het partijbureau van de PvdA en adviseerde onder meer bij de verkiezingscampagnes van de partij. Het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden typeert Benschop als exponent van de Haagse inner circle en als veel minder bekend bij het grote publiek.  Van 2011 tot eind 2015 was hij president-directeur van Shell Nederland, waar hij in een andere functie bleef werken. 

Politici van links tot rechts kwalificeerden Nijhuis’ afspraken vrijdag als ,,flauwekul” en ,,onverstandig”. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil van de raad van commissarissen weten wat er precies in de profielschets van de nieuwe baas staat. Schiphol is voor het grootste deel eigendom van de Staat.

De benoeming van de nieuwe topman van Schiphol duurt langer dan gedacht en ligt onder vuur na uitspraken van Nijhuis in de Volkskrant. Hij liet weten dat zijn opvolger een man moet zijn, omdat anders de balans tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur zou zoekraken. Die telt twee mannen en twee vrouwen.Het kabinet en de Tweede Kamer reageerden verbolgen op de uitlatingen van Nijhuis. Zo sprak minister van Nieuwenhuizen van ­Infrastructuur van een idioot statement en van flauwekul. Premier Rutte noemde de redenering van Nijhuis onzin, zei hij vrijdag na de ministerraad. Als wat Nijhuis zegt waar is, zou 99 procent van de bestuursraden nu heel snel meer vrouwen moeten aannemen. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn er genoeg voorbeelden van bestuursraden waar mannen in de meerderheid zijn en daar hoor ik nooit iemand problemen over maken. Minister Hoekstra van Financiën, die geconsulteerd wordt bij de benoeming,  vindt de uitspraak van Nijhuis onhandig. Ook elders in Den Haag werd geërgerd gereageerd. Dat is echt niet meer van deze tijd, aldus D66-leider Pechtold. Nijhuis liet weten dat het beter was geweest als ik me niet had uitgelaten over het benoemingsproces. Ik begrijp de maatschappelijke discussie die is ontstaan.

Schiphol meldde eerder op de dag al dat de huidige topman heeft gezegd dat ,,bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een man”. Hij zei dat drie weken terug bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven. Momenteel bestaat de directie uit twee mannen en twee vrouwen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra moet er nog over worden geraadpleegd, aangezien de Staat grootaandeelhouder is.

Nijhuis zegt te begrijpen dat maatschappelijke discussie is ontstaan. ,,Desalniettemin is de verdeling tussen man en vrouw op topposities bij Schiphol juist nagenoeg gelijk.”

Benschop was namens de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet-Kok. Na de verpletterende nederlaag van de sociaaldemocraten bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002, waarbij hij campagneleider was, keerde hij de politiek de rug toe. Nog geen jaar daarna ging hij aan de slag bij Shell.

In politiek Den Haag klonk vrijdag veel kritiek over de stelling van de Schipholbaas. ,,Een groot flauwekulverhaal, vond minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) bijvoorbeeld. D66-leider Alexander Pechtold zei de uitspraken van Nijhuis ,,absoluut niet meer van deze tijd” te vinden. Ook minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) nam afstand van zijn redenering. ,,Dat argument heb ik omgekeerd nog nooit gehoord.”

Van 2011 tot eind 2015 was Benschop president-directeur van Shell Nederland. Ook nadat hij het stokje had overgedragen aan zijn opvolger Marjan van Loon, bleef hij bij dat bedrijf.

Hij is nu verantwoordelijk voor de aansturing van internationale samenwerkingsverbanden waarover het Nederlands-Britse olieconcern geen directe zeggenschap heeft.

In de raad van bestuur van Schiphol zitten nu twee mannen en twee vrouwen. Als er voor Nijhuis in de plaats een vrouw zou komen dan zouden de vrouwen er opeens flink in de meerderheid zijn. Nijhuis had begin februari, bij de presentatie van de jaarcijfers, daarom ook al eens gezegd dat er voor zijn opvolging bij gelijke geschiktheid voor een man zou worden gekozen.

Over de opvolging van Nijhuis was eerder op vrijdag veel te doen. De Volkskrant tekende uit zijn mond op dat de voorkeur zou uitgaan naar een man, gezien de verhoudingen binnen de raad van bestuur. Dat leidde tot woedende politieke reacties. Minister Hoekstra vroeg de raad van commissarissen van Schiphol om opheldering over de profielschets, waarin staat aan welke eisen een kandidaat moet voldoen.

Nederland heeft in het algemeen meer topvrouwen nodig, maar in sommige gevallen is het precies andersom. ,,Schiphol is nu juist een voorbeeld waar de wettelijke streefcijfers heel goed worden nageleefd, zegt Caroline Princen, voorzitter van de commissie die eerder deze week nog pleitte voor een afdwingbaar quotum voor topvrouwen.

Als de minister akkoord gaat met de keuze voor Benschop, krijgt Schiphol opnieuw een president-directeur van buiten de luchtvaartsector. Nijhuis was voor hij de topfunctie kreeg accountant en zijn voorganger Gerlach Cerfontaine kwam uit de medische wereld. Benschop kan wel bogen op ervaring in zowel de politiek als de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

NRC Handelsblad meldde vrijdagavond als eerste op basis van ingewijden dat de commissarissen voor Benschop hebben gekozen.


Haarlemmermeer at Twitter: