Nijhuis (Schiphol): Ik had er niets over moeten zeggen

Het kabinet en de Tweede Kamer distantiëren zich van de zoektocht naar een mannelijke opvolger voor Schipholbaas Jos Nijhuis. De suggestie dat de nieuwe hoogste baas weer een man moet zijn omdat anders het evenwicht in de directie zoekraakt, wordt door niemand op het Binnenhof begrepen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur spreekt van een idioot statement en flauwekul.

De binnenkort vertrekkende topman Jos Nijhuis meent dat de benoeming van een vrouw het evenwicht in de raad van bestuur zou verstoren. Daarin zitten nu twee mannen en twee vrouwen. Premier Rutte vindt die redenering onzin, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Als wat Nijhuis zegt waar is, zou 99 procent van de bestuursraden nu heel snel meer vrouwen moeten aannemen. Volgens minister Van Nieuwenhuizen zijn er genoeg voorbeelden van bestuursraden waar mannen in de meerderheid zijn en daar hoor ik nooit iemand problemen over maken. Een overwegend vrouwelijke bestuursraad lijkt haar daarom geen enkel probleem.Ook minister Hoekstra van Financiën, namens de overheid grootaandeelhouder van de luchthaven, vindt de uitspraak van Nijhuis onhandig. De minister benadrukt dat het kabinet niet over de opvolging gaat. Daarom wil hij nu eerst informatie van de raad van commissarissen van Schiphol over de profielschets van de beoogde opvolger.

In politiek Den Haag klonk vrijdag veel kritiek over de stelling van de Schipholbaas. ,,Een groot flauwekulverhaal, vond minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) bijvoorbeeld. D66-leider Alexander Pechtold zei de uitspraken van Nijhuis ,,absoluut niet meer van deze tijd” te vinden. Ook minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) nam afstand van zijn redenering. ,,Dat argument heb ik omgekeerd nog nooit gehoord.”

Uit de Tweede Kamer klinkt vooral verontwaardiging. Dat is echt niet meer van deze tijd, aldus D66 leider Pechtold. SP-Kamerlid Cem Lacin benadrukt dat een extra vrouw juist een kans is om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties te bestrijden. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft een debat over de uitspraak aangevraagd.Volgens een woordvoerster van het College van de Rechten van de Mens is de handelwijze van Schiphol niet toegestaan. Een voorkeur bij gelijke geschiktheid mag alleen worden ingezet als paardenmiddel om groepen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, zoals vrouwen en etnische minderheden. Maar bijval voor Nijhuis is er ook. Caroline Princen, oud-bestuurder bij ABN Amro en voorzitter van de commissie die eerder deze week nog pleitte voor een afdwingbaar quotum voor topvrouwen, vindt dat Schiphol weinig verkeerd doet. De gedachte hierachter klopt. Misschien is het wat onhandig gezegd, maar balans is heel erg belangrijk. Dat betekent dus ook andersom.Nijhuis zelf liet vrijdagavond in een schriftelijke verklaring aan de NOS weten dat het beter was geweest als ik me niet had uitgelaten over het benoemingsproces. Ik begrijp de maatschappelijke discussie die is ontstaan.

In Nederland wordt al ruim vijf jaar hard gewerkt aan een wettelijk streven om de besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. Minder bekend is dat het streefcijfer voor beide seksen geldt. Er moeten dus ook minstens 30 procent mannen in zon bestuur zitten. ,,Het gaat om diversiteit in de top, linksom of rechtsom, aldus Princen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra moet er nog over worden geraadpleegd, aangezien de Staat grootaandeelhouder is.

In de raad van bestuur van Schiphol zitten nu twee mannen en twee vrouwen. Als er voor Nijhuis in de plaats een vrouw zou komen dan zouden de vrouwen er opeens flink in de meerderheid zijn. Nijhuis had begin februari, bij de presentatie van de jaarcijfers, daarom ook al eens gezegd dat er voor zijn opvolging bij gelijke geschiktheid voor een man zou worden gekozen.

Benschop was namens de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet-Kok. Na de verpletterende nederlaag van de sociaaldemocraten bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002, waarbij hij campagneleider was, keerde hij de politiek de rug toe. Nog geen jaar daarna ging hij aan de slag bij Shell.

Gisteren ontstond commotie nadat de huidige ceo, Jos Nijhuis, zich in een interview liet ontglippen dat Schiphol een man wilde op de vrijgekomen positie van ceo. Het vliegveld wordt nu geleid door twee mannen en twee vrouwen en dat wil het bedrijf zo houden. 

Van 2011 tot eind 2015 was Benschop president-directeur van Shell Nederland. Ook nadat hij het stokje had overgedragen aan zijn opvolger Marjan van Loon, bleef hij bij dat bedrijf.

"Een groot flauwekulverhaal", noemde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) het idee van Schiphol. "Er wordt nergens bezwaar gemaakt als er in een Raad van Bestuur meer mannen zitten dan vrouwen. Ik vind het echt onzin."

Hij is nu verantwoordelijk voor de aansturing van internationale samenwerkingsverbanden waarover het Nederlands-Britse olieconcern geen directe zeggenschap heeft.

Benschop (60) is nu in dienst bij Shell als vicepresident van de afdeling Non-Operated Ventures. Bij het oliebedrijf werd hij in mei 2011 benoemd tot president-directeur van Shell Nederland, een functie die hij tot eind 2015 bekleedde.

Over de opvolging van Nijhuis was eerder op vrijdag veel te doen. De Volkskrant tekende uit zijn mond op dat de voorkeur zou uitgaan naar een man, gezien de verhoudingen binnen de raad van bestuur. Dat leidde tot woedende politieke reacties. Minister Hoekstra vroeg de raad van commissarissen van Schiphol om opheldering over de profielschets, waarin staat aan welke eisen een kandidaat moet voldoen.

Als de minister akkoord gaat met de keuze voor Benschop, krijgt Schiphol opnieuw een president-directeur van buiten de luchtvaartsector. Nijhuis was voor hij de topfunctie kreeg accountant en zijn voorganger Gerlach Cerfontaine kwam uit de medische wereld. Benschop kan wel bogen op ervaring in zowel de politiek als de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

NRC Handelsblad meldde vrijdagavond als eerste op basis van ingewijden dat de commissarissen voor Benschop hebben gekozen.


Haarlemmermeer at Twitter: