Geen raadsverkiezingen in Haarlemmermeer, velen weten het niet

Michel van Bergen 'Veel inwoners zonder stempas voor referendum' 21-03-2018, 11:25 | Van de redactie HOOFDDORP Er zijn meldingen dat bewoners van meerdere straten in Hoofddorp geen stempas hebben ontvangen voor het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat heeft het college van burgemeester en wethouders er woensdag schriftelijke vragen over gesteld.

Zoals bekend kiest Haarlemmermeer woensdag niet voor een nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurt door de komende fusie met buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude pas op 21 november. Inwoners kunnen wel een stem uitbrengen over de nieuwe inlichtingenwet.

Maarten Askamp gaf aan dat de beheerders die door MeerWaarde aangesteld waren meer conciërges waren die 's morgens de deur openden en die 's avonds weer sloten: "Het is voor de beheerders een hele omslag geweest omdat wij van hen vragen zich actief bezig te houden met contact zoeken met hun omgeving. Zij moeten actief op zoek naar gebruikers." Met vrijwel dezelfde bewoordingen had Paul Croese de nadruk gelegd op sterke beheerders: "Maatvast heeft de weg ingeslagen van sterke beheerders, want met zulke beheerders is veel meer mogelijk. Die sterke beheerder maakt echt het verschil. Zij moeten dingen opzetten en zich dan terugtrekken. Daarbij moeten zij er van uit gaan dat niet mogelijk niet in het vocabulair van Maatvast thuishoort."

Volgens VVD'er Pieter-Jan de Baat hebben inwoners van Allegondahoeve, Louisahoeve en Annahoeve daarvoor geen stempas ontvangen. Hij vraagt zich af of er nog meldingen zijn en welke actie de gemeente heeft ondernomen na de meldingen. De Baat wil ook weten of er een evaluatie komt van deze verkiezing.

FEEDBACK In de door de Programmacommissie uitgegeven Samenvatting zijn zelfs al wat de faciliteiten betreft enigszins achterhaalde wensen geformuleerd. Er zijn al snel echte facelifts gedaan, keukens verbeterd. De commissie formuleerde erin wat er goed gaat, wat er beter kan, wat de wensen zijn. De commissie gaat in op hoe een pand op de gebruikers overkomt (of het bijvoorbeeld somber oogt), de normale openingstijden en tijden van gebruik op wens en wat de faciliteiten zijn. In die samenvatting wordt ook het commentaar van de directie van Maatvast weeggegeven. Zo staat er over het oudste dorpshuis van Haarlemmermeer – dat is dorpshuis Marijke in Burgerveen – dat er daar een grote wens is om de keuken aan te passen om er meer activiteiten te kunnen ontplooien.

Het raadslid is tot slot benieuwd hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat iedereen bij de gemeenteraadsverkiezingen in november wel een stempas ontvangt.

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede heeft een meerderheid Tegen gestemd bij het referendum. In beide gemeenten lag de opkomst net boven de kiesdrempel van 30%.

Michel van Bergen Meerderheid inwoners tegen nieuwe inlichtingenwet 22-03-2018, 12:01 | Van de redactie HOOFDDORP Een duidelijke meerderheid van de inwoners heeft woensdag bij het referendum tegen de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (WIV) gestemd, door critici ook wel de sleepwet genoemd. Uit cijfers van de verkiezingsdienst blijkt dat 54,1 procent tegen stemde en 45,1 procent voor.

BDU 'Gemeente heeft datum verkiezingen wél goed gemeld' 23-03-2018, 16:17 | Van de redactie HOOFDDORP De gemeente heeft voldoende gemeld aan haar inwoners dat de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer niet deze week waren maar pas op 21 november. Dat antwoordde burgemeester Onno Hoes donderdag tijdens de raadsvergadering op mondelinge vragen van raadslid Michel van Dijk van Forza!

De opkomst voor het referendum was met 32 procent niet eens zo laag. Niet iedereen was ervan op de hoogte dat er in Haarlemmermeer gisteren niet voor de gemeenteraad kon worden gestemd.

Een andere kwestie is het ontbreken van stempassen in bepaalde straten in Hoofddorp. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat had daar op de dag van de verkiezingen schriftelijke vragen over gesteld. Uit de antwoorden van het college een dag later blijkt dat er nog meer inwoners geen stempas hebben gehad. Als ze daarvan melding hebben gemaakt bij de gemeente, hebben ze een vervangende pas gekregen.

Sommige kiezers zouden van leden van een stembureau te horen hebben gekregen dat er geen kieslijsten waren en dat er daarom niet kon worden gestemd voor de gemeenteraad. In werkelijkheid zijn de gemeenteraadsverkiezingen pas op 21 november dit jaar.

De bewoners van de Haarlemmermeer mogen op 21 maart wel stemmen voor het raadgevend referendum, maar volgens de Telegraaf is dit niet populair. De krant meldde vandaag dat de opkomst in gemeenten zonder raadsverkiezingen beduidend lager is.Cris Stevens laat aan Haarlem105 weten ook niet te gaan stemmen. De Hoofddorper zegt: “Het referendum is raadgevend, dus al neem ik de moeite, de uitslag wordt toch niet overgenomen.”De gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan per 1 januari 2019 samen onder de naam Haarlemmermeer.foto: Google Street View

Het referendum woensdag in Nederland was slechts raadgevend en niet bindend. Dat betekent dat het kabinet de uitslag naast zich neer kan leggen. De verwachting is dat de nieuwe wet ondanks het verzet in het land gewoon wordt doorgevoerd.

Waar in veel Nederlandse gemeenten woensdag wordt gestemd, is dit in de Haarlemmermeer niet het geval. Daar wordt pas op 21 november gestemd. Dit komt door de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Haarlemmermeer at Twitter: