Kunstwerk Ida Park21 niet meer terug te draaien

Is het een ‘prehistorische figuur ’ of een reusachtige ‘uitgelopen aardappel’? Het kunstwerk van Tom Claassen dat in een park in de gemeente Haarlemmermeer moet verrijzen, maakt daar nu al de tongen los. Niet alleen vanwege de omvang van 43 bij 20 meter, ook vanwege de kosten. 

Is het ‘in tijden dat in onze gemeente duizend kinderen onder de armoedegrens leven’ wel verantwoord om 750.000 euro aan een kunstwerk uit te geven, vraagt oppositiepartij Forza! Haarlemmermeer zich af. De lokale omroep trok de straat op en sprak verontwaardigde bewoners. En waarom stelt, Forza!, werd de gemeenteraad pas van het plan op de hoogte gesteld toen het contract met de kunstenaar al was getekend? Volgens de norm Het college van Haarlemmermeer houdt voet bij stuk. Het ‘iconische kunstwerk’ kan gewoon worden gefinancierd uit het budget voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Daaruit wordt gedurende vijf jaar anderhalve ton voor het beeld vrijgemaakt. En het honorarium voor de kunstenaar (100.000 euro) is ’volgens de norm die de Rijksgebouwendienst hanteert bij kunstopdrachten.’

Vliegtuigpassagiers verrassen Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen wil Haarlemmermeer zich met kunstwerken onderscheiden, motiveert het college het kunstwerk, verwijzend naar de uit 2012 stammende gemeentelijke Cultuurnota. Daaruit spreekt de ambitie om ‘zelfs soms de passagiers die met vliegtuig arriveren of vertrekken’ vanuit de lucht te verrassen. ‘Dit project is uitvoering van dit voornemen en daarmee valt het onder de bevoegdheid van het college.’

Meer omstreden kunstwerken Haarlemmermeer heeft een verleden met omstreden kunstwerken. Begin deze eeuw gaf de gemeente de opdracht tot plaatsing van drie iconische bruggen van de Spaanse architect Santiago Calatrava. Voor de bouw was 16,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar de uiteindelijke kosten beliepen bijna het dubbele. Ook bleken ze na plaatsing vatbaar voor roest, wat een extra schadepost van 5 miljoen veroorzaakte. Complicerende factor voor het huidige Haarlemmermeerse college: in november wachten de gemeenteraadsverkiezingen. 

Eigen foto Kunstwerk Ida Park21 niet meer terug te draaien 01-08-2018, 07:32 | Van de redactie HOOFDDORP De opdracht voor het iconisch kunstwerk Ida in Park21 is inmiddels gegeven en stopzetten van het project zou nu al een schade van 155.000 euro opleveren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer.

Volgens Forza! is de aanschaf van Ida zonde van het geld en niet uit te leggen aan onder meer de Voedselbank die het met minder steun moet doen. Het kunstwerk gaat 750.000 euro kosten. Van dat bedrag gaat 100.000 euro naar de kunstenaar Tom Claassen. Dat bedrag is volgens B en W overeenkomstig het honorarium dat de Rijksgebouwendienst toepast bij kunstopdrachten.

De rest van het geld is bestemd het materiaal, installatie, transport en verzekering. Volgens B en W is de uitgave geheel binnen het kunstbudget, in die zin dat de aankoop over meerdere jaren wordt uitgesmeerd.

Het college heeft een team kunstkenners onder wie directeur Zippora Elders van Kunstfort Vijfhuizen gevraagd om het beoogde kunstwerk te beoordelen. Daar kwam een positief oordeel uit. Daarop is besloten om Ida inderdaad in Park21 aan te leggen.

B en W stellen dat je bij kunst in de openbare ruimte moeilijk iedereen tevreden kunt stellen. Het college schrijft dat kunstenaar Tom Claassen bekend staat om de toegankelijkheid van zijn werk. "Er is in zijn werk sprake van herkenning, bij voorbeeld een dier, maar nooit letterlijk. Zijn werk wordt, ondanks het formaat, als aaibaar ervaren. Ervaringen zijn uiteraard individueel. Voor het Burgemeester van Stamplein maakte Tom Claassen het Mannetje van Hoofddorp, inmiddels een geliefd werk."

Forza! vroeg het college ook waarom er geen participatie is toegepast bij de keuze voor Ida. B en W antwoorden hierop dat er niemand in de buurt woont van de locatie waar het kunstwerk moet komen. Ook de gemeenteraad is niet betrokken bij het besluit over het kunstwerk in Park21, omdat de raad bij de vaststelling van de cultuurnota deze taak in handen heeft gegeven van het college.


Haarlemmermeer at Twitter: