Gestolen auto-onderdelen aangetroffen bij vier autobedrijven op De Liede

Internetredactie16 jul. 2018Bij vier autobedrijven op bedrijventerrein De Liede in Vijfhuizen zijn 3 juli gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Dat meldt de politie maandag. Ook zijn er verschillende milieudelicten vastgesteld en werkte bij een bedrijf een uitgeprocedeerde vreemdeling.

De van diefstal afkomstige onderdelen kwamen aan het licht bij een controle. De politie vermoedt dat de onderdelen gebruikt zouden worden voor het opknappen van autos om ze vervolgens te verkopen.

De naleving van wet- en regelgeving geldt voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente. Veiligheid, leefbaarheid en een gezond ondernemingsklimaat hebben prioriteit en misstanden worden niet getolereerd. Het initiatief van de controle lag bij de politie Noord-Holland. Meerdere partners ondersteunden de actie, zoals de gemeente Haarlemmermeer, de Sociale Dienst, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het Openbaar Ministerie, het Landelijk Informatie Centrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de stichting VbV Derden. De controle maakt deel uit van een aanpak van ondermijnende criminaliteit in Haarlemmermeer. 

De exacte omvang van de zaak is nog niet bekend. Dit komt omdat een flink aantal onderdelen nog gecheckt moet worden. De eigenaren van de bedrijven zijn op de hoogte gesteld. Hun rol zal verder worden onderzocht.

De milieudelicten waren onjuiste opslag van bodembedreigende en brandgevaarlijke stoffen. Hiervoor worden door de milieupolitie proces verbaal opgemaakt.

Het vermoeden bestaat dat deze onderdelen werden gebruikt voor het opknappen van autos, waarna de autos werden doorverkocht. De zoeking is nog gaande door de grote hoeveelheden van onderdelen die gecheckt moeten worden. De eigenaren van de bedrijven zijn op de hoogte gesteld. Hun rol zal verder worden onderzocht.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ook bij de vier bedrijven meerdere overtredingen geconstateerd. Zoals foutieve opgeslagen accus en motorblokken die niet boven een lekbak.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ook bij de vier bedrijven meerdere overtredingen geconstateerd; zoals foutieve plekken voor accus, en motorblokken stonden niet boven een lekbak. Blusmiddelen, spuitcabine, en gasflessen die niet goed werken of niet zijn gekeurd. 

Haarlemmermeer – Ondermijning in Haarlemmermeer aangepakt. Op dinsdag 3 juli werd tijdens een integrale controle bij vier autobedrijven op het bedrijventerrein De Liede in de gemeente Haarlemmermeer een groot aantal van diefstal afkomstige auto-onderdelen aangetroffen.

Dinsdag 3 juli jongstleden werd tijdens een integrale controle bij vier autobedrijven op het bedrijventerrein De Liede in de gemeente Haarlemmermeer een groot aantal van diefstal afkomstige auto-onderdelen aangetroffen. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Het vermoeden bestaat dat deze onderdelen werden gebruikt voor het opknappen van autos, waarna de autos werden doorverkocht. De zoeking is nog gaande door de grote hoeveelheden van onderdelen die gecheckt moeten worden. De eigenaren van de bedrijven zijn op de hoogte gesteld. Hun rol zal verder worden onderzocht.

Milieudelicten en uitgeprocedeerde vreemdeling Er werden ook meerdere milieudelicten bij de gecontroleerde bedrijven geconstateerd. Dan gaat het om onjuiste opslag van bodembedreigende en brandgevaarlijke stoffen. Hiervoor worden door de milieupolitie proces verbaal opgemaakt.  Bij één van de bedrijven werkte een uitgeprocedeerde vreemdeling. Deze persoon is naar het politiebureau meegenomen en in vreemdelingenbewaring gesteld.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ook bij de vier bedrijven meerdere overtredingen geconstateerd; zoals foutieve plekken voor accus, en motorblokken stonden niet boven een lekbak. Blusmiddelen, spuitcabine, en gasflessen die niet goed werken of niet zijn gekeurd. 

Gezamenlijke vuist tegen ondermijning De naleving van wet- en regelgeving geldt voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente. Veiligheid, leefbaarheid en een gezond ondernemingsklimaat hebben prioriteit en misstanden worden niet getolereerd.  Het initiatief van de controle lag bij de politie Noord-Holland. Meerdere partners ondersteunden de actie, zoals de gemeente Haarlemmermeer, de Sociale Dienst, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het Openbaar Ministerie, het Landelijk Informatie Centrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de stichting VbV Derden. De controle maakt deel uit van een aanpak van ondermijnende criminaliteit in Haarlemmermeer.   


Haarlemmermeer at Twitter: