Minister: Serieus onderzoek naar gemeentelijke herindeling Spaarndam

Na 3 kilometer over een polderweg staat er plotseling een bord verboden door te rijden. Keren is bijna niet mogelijk.

HALFWEG Na een korte afsluiting vanwege onderhoud aan de Spaarndammerdijk tussen Halfweg en Spaarndam medio mei blijkt deze dijk afgesloten te blijven. Een verkeersbesluit hierover is niet genomen. Volgens de gemeente is dit niet nodig omdat het een tijdelijke maatregel is.

Omdat op 18 en 19 mei jl. het asfalt op de Spaarndammerdijk gerepareerd moest worden, kondigde de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan dat de dijk op die data afgesloten werd. Er zouden omleidingsroutes worden aangegeven. In een korte zin staat tevens dat de dijk afgesloten blijft voor al het doorgaande verkeer. Dit zonder enige toelichting. De dijk is normaal gesproken de doorgaande verbinding tussen Halfweg en Spaarndam. Na het onderhoud ontstond een vreemde situatie. Sommige omleidingsborden werden verwijderd of omgedraaid en andere borden bleven staan. Alle weggebruikers uit de omgeving gingen er daarom van uit dat de gemeente de borden was ‘vergeten’ te verwijderen. De dijk werd en wordt dan ook nog net zo veel gebruikt als voor de afsluiting. Dit ondanks borden voor een inrijverbod. Bovendien ontbreken er borden en aankondigingen dat de weg verderop is afgesloten wat vreemde situaties oplevert.

De gemeente geeft aan dat de afsluiting geldt, totdat er groot onderhoud zal worden gepleegd aan de dijk. Omdat er sprake zou zijn van een tijdelijke afsluiting, is verkeersbesluit, waartegen beroep mogelijk is, niet noodzakelijk. De tijdelijke maatregel geldt totdat er gesproken is met bewoners en belanghebbenden, waarna alsnog een verkeersbesluit zal worden genomen. Dit is echter volgens de wet alleen mogelijk als er ‘dringende omstandigheden’ zijn. Daar is in dit geval geen sprake van en dit is zeker niet gemotiveerd.

De Dorpsraad Spaarndam en de bewoners langs de dijk zouden zijn ingelicht. De Dorpsraad reageerde niet op een verzoek om een reactie op dit besluit. Informatie aan bewoners uit de omgeving is in ieder geval door deze raad niet gegeven.

De Eerste Kamer ging dinsdagavond na twee dagen van beraadslaging akkoord met diverse gemeentelijke herindelingen, waaronder die van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer wordt daarmee per 1 januari 2019 definitief een feit.

Spaarndam-Oost zal per die datum gewoon meegaan in de fusie. Of het dorpsdeel onder het gemeentebestuur van Haarlemmermeer zal blijven vallen, moet nader worden bepaald.

De Tweede Kamer drong in april per motie aan op een onderzoek naar een eventuele afsplitsing. Ze deed dat naar aanleiding van bezwaren vanuit het dorp, onder meer van de Dorpsraad. Die bezwaren werden eerder door het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en ook door de provincie, terzijde geschoven.

De fracties van VVD en SP in de Eerste Kamer wilden deze week expliciet van de minister weten hoe zij dacht uitvoering aan die motie te gaan geven. SP-senator Frank Köhler wilde weten of de minister kon bevorderen dat dat onderzoek geen wassen neus zou worden: ,,Dus niet (dat) een van de partners, bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer, dat overleg ingaat met als standpunt dat grenscorrecties hoe dan ook bij voorbaat worden uitgesloten. Want dan zou het allemaal geen zin meer hebben.

De minister liet daarop weten dat een en ander op een nette manier zou gebeuren, in overleg met provincie, de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en de inwoners van Spaarndam. In antwoord op vragen van VVD-senator Helmi Huijbrechts liet ze onder meer weten de Kamer vervolgens over de uitkomsten natuurlijk nader te zullen informeren.

Dorpsraadvoorzitter De Jongh zegt blij te zijn dat nu ook ,,het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan zich heeft uitgesproken over de positie van Spaarndam. Dat verdient Spaarndam ook.

De gemeente Haarlem opteerde eerder voor een opsplitsing van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarbij Spaarndam-Oost bij Haarlem zou worden gevoegd. Sinds gekozen werd voor een ongedeelde fusie ondersteunt ze het streven van de Dorpsraad om de wenselijkheid van een afsplitsing te onderzoeken.

De Haarlemse wethouder Merijn Snoek zegt naar aanleiding van het bsluit in de Eerste Kamer de gemeentebesturen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude te feliciteren met het definitieve besluit. ,,Na 1 januari gaan wij graag het gesprek aan met de nieuwe gemeente, de Spaarndammers en met de provincie om – middels een peiling onder de bewoners – te komen tot een duurzame oplossing voor Spaarndam.


Haarlemmermeer at Twitter: