Uitslagenavond Haarlemmermeer 20 uur van start [update]

Uitslagenavond Haarlemmermeer 20 uur van start [update]
Stembussen zijn dicht, uitslagen te volgen via internet
1/2 Bart Boele 21/11/2018 om 22:28 Hoofddorp D66 is de grote verliezer van de raadsverkiezingen in Haarlemmermeer. De partij duikelt in grootte van de derde naar de zesde plaats.

CDA, Forza en GroenLinks halen (in die volgorde) de Democraten in. VVD blijft met 17,9 procent de grootste partij, maar het verschil met HAP (17,2) is kleiner geworden.

Aangezien naast D66 ook de PvdA stemmen heeft verloren, ligt een voortzetting van de coalitie VVD, HAP, D66 en PvdA niet voor de hand.

Stemmen in BeinsdorpOok bij een stembureau in Beinsdorp liep het vanmiddag nog geen storm. Volgens een stemmer komt dat door het feit dat het de verkiezing wel heel lokaal is. "Er zijn bijvoorbeeld geen landelijke debatten", vertelt hij. Toch is het bureau hoopvol dat er na werktijd nog wel een piek komt: 

Raad geeft voorkeur aan Pieter Heiliegers als nieuwe burgemeester

Zowel CDA, Forza en GroenLinks staan klaar om met VVD en HAP in een coalitie te stappen om een college van B en W te vormen. CDA en GroenLinks hebben in het verleden al eens een wethouder geleverd, Forza nog nooit. Niettemin wist die partij ondanks alle splitsingen en toestanden de afgelopen jaren de vier zetels van 2014 uit te breiden naar vijf.

SPAARNDAM – Er wordt nog niet bepaald veel gestemd bij de herindelingsverkiezingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dat merken ze in het mobiele stembureau. Om 14.00 hadden slechts zeventien mensen in de dubbeldekkersbus – die al sinds 7.30 meerdere plekken heeft aangedaan – hun stem uitgebracht.

De meest voor de hand liggende coalitie is VVD, HAP, CDA en PvdA. GroenLinks heeft een te afwijkend standpunt over (de groei van) Schiphol.

Scheidend burgemeester Pieter Heiliegers was een van hen. "Het loopt niet echt storm", erkent hij. "Bij de andere bekendere bureaus hopelijk wel." Volgens Heiliegers is het bij herindelingsverkiezingen meestal het geval dat de opkomst over het algemeen laag is.

Het opkomstpercentage is 34,93 wat voor opluchting onder de lokale politici zorgt. Gevreesd werd dat Haarlemmermeer onder de dertig zou blijven. Bij reguliere verkiezingen haalt de gemeente iets meer dan vijftig.

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan per 1 januari verder als Haarlemmermeer. Er kan in beide gemeentes nog tot 21.00 uur gestemd. 

De verkiezingen werden woensdag gehouden omdat Haarlemmermeer en buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari fuseren. Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren eveneens en daar waren ook verkiezingen.

HAARLEMMERMEER Heiliegers is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en sinds 1 maart 2018 waarnemend burgemeester van Uithoorn. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert per 1 januari 2019 met de gemeente Haarlemmermeer en daarmee vervalt zijn functie. Heiliegers was van 2010 tot 2012 wethouder van de gemeente Haarlem en daarvoor vanaf 2008 raadslid van dezelfde gemeente. Eerder heeft hij diverse commerciële en algemene managementfuncties vervuld. Hij is lid van de VVD.

HAARLEMMERMEER Nog een paar uur en dan zitten de gemeenteraadsverkiezingen er ook voor Haarlemmermeer op. Inwoners kunnen nog tot 21.00 uur hun stem uitbrengen op een van deze locaties. 

Twee weken geleden heeft de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden afgerond. Op donderdag 15 november heeft zij haar eindverslag aan de raad aangeboden. Het eindverslag vormde de basis voor de aanbeveling van de raad. Hierin noemt de raad, zoals in een burgemeestersprocedure gebruikelijk is, twee personen die geschikt zijn als burgemeester van Uithoorn. Meestal wordt het advies van de raad gevolgd. Dat betekent dat Heiliegers zich kan gaan oriënteren op een woning in Uithoorn of De Kwakel.

Vannacht waren in Poppodium Duycker jongeren die vandaag voor het eerst mochten stemmen de eerste inwoners van de gemeente die hun stem lieten horen tijdens het evenement Stemfest. Samen met burgemeesters Pieter Heiligers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Onno Hoes van Haarlemmermeer maakten zij gebruik van hun stemrecht. 

Maar liefst 22 mensen hebben op de functie van burgemeester gesolliciteerd, waaronder tien mannen en twaalf vrouwen. Met een aantal van hen heeft de vertrouwenscommissie, gevormd door zeven raadsleden, gesprekken gevoerd. Gemeentebelangen raadslid Herman Bezuijen kijkt terug op een intensieve, maar vooral ook boeiende periode. De discussies die binnen de commissie hebben plaatsgevonden verliepen in een uitstekende onderlinge sfeer.

OPKOMST Hoeveel inwoners dat voorbeeld volgden, wordt later vandaag bekend. De vrees is dat de opkomst ditmaal laag zal zijn, omdat niet in heel Nederland verkiezingen worden gehouden. 

Naomi Heidinga Raad geeft voorkeur aan Pieter Heiliegers als nieuwe burgemeester 21-11-2018, 11:00 | Van de redactie UITHOORN De gemeenteraad van Uithoorn heeft twee kandidaten uitgekozen die in aanmerking komen voor het ambt als burgemeester. De huidige waarnemend burgemeester, Pieter Heiliegers (55 jaar), verdient volgens de raad de voorkeur. De tweede kandidaat wordt vanwege privacyredenen niet bekend gemaakt.

In het raadhuis in Hoofddorp vindt vanaf 20.00 uur de uitslagenavond plaats. Bezoekers zijn uiteraard welkom deze bij te wonen, maar het evenement is ook te volgen via de Facebookpagina en het Youtube-kanaal van de gemeente. 

De waarnemend burgemeester is blij met de verkiezing. Hij kijkt terug op een spannende periode. “Ik heb me aangemeld als kandidaat omdat ik een goed gevoel heb over mijn waarnemingsperiode,” aldus Heiliegers. “Ook heb ik me afgevraagd of ik hier zou passen.” Dat is vooral een gevoelskwestie. Hij vindt het prettig werken op het gemeentehuis, en voelt zich thuis in Uithoorn en De Kwakel.