VVD Hardenberg valt buiten de boot voor coalitiebesprekingen

Bert Nederveen heeft zijn werkzaamheden als informateur in de gemeente Stadskanaal afgerond en in een openbare bijeenkomst verslag gedaan van zijn bevindingen.

Hij adviseert, na twee weken van gesprekken met alle fracties, om een coalitie van ChristenUnie, CDA, SP en VVD te vormen.

Vroom spreekt vandaag en de komende dagen verder met CDA, ChristenUnie/SGP en onder andere Progressief Woerden, D66, LijstvanderDoes en Sterk Woerden. Informateur Vroom sluit niet uit dat de VVD in een later stadium weer aanschuift.  In eerste instantie wilde de VVD niet meer zeggen dan een voorbereide persverklaring. Later bleek dat de partij teleurgesteld is.

Compagner draagt CDA, LPO en CU voor om coalitie te vormen

Volgens Nederveen wordt met deelname van deze partijen voldaan aan de wens van een breed en stevig college. Ook wordt volgens hem recht gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Als deze partijen de onderhandelingen succesvol afronden, dan worden Johan Hamster (ChristenUnie), Goziena Brongers (CDA), Machteld Luijken (SP) en Goedhart Borgesius (VVD) de wethouders.

Volgens de gemeente houdt het college een omvang van 3,4 fte. Dit is dezelfde omvang als tijdens de vorige collegeperiode.

Informateur Vroom gaf vanavond toelichting over het feit dat de VVD geen deel meer uit kon maken van de huidige fase van de Woerdense coalitievorming.

Reem Bakker VVD: Soms val je. Het is een teleurstelling

Nederveen draagt het stokje over aan Johan Hamster, die als formateur de komende weken een bestuursakkoord zal proberen op te stellen met de beoogde coalitiepartijen.

Dit brede college, dat volgens de informateur recht doet aan de verkiezingsuitslag, zal een ruime meerderheid van 16 van de 23 zetels in de raad hebben. Dat de ChristenUnie en het CDA met allebei vijf zetels samen verder zouden gaan lag voor de hand. Het aansluiten van SP (vier zetels) en VVD (twee zetels) is een verandering ten opzichte van het huidige college waarin PvdA en Gemeentebelangen zitting hebben.

De basis voor dat akkoord zal het in november vastgestelde Koersdocument Stadskanaal Koersvast zijn. Hamster hoopt deze werkzaamheden binnen een maand af te ronden.

Wethouder Johan Hamster zal als formateur met deze partijen tot een bestuursakkoord proberen te komen. Mocht dat lukken worden Johan Hamster (ChristenUnie), Goziena Brongers (CDA), Machteld Luijken (SP) en Goedhart Borgesius (VVD) de nieuwe wethouders.

– Geen verrassing: christelijke Knoalster partijen willen met elkaar verder- Bert Nederveen informateur in Stadskanaal

ChristenUnie en CDA in Stadskanaal gaan waarschijnlijk in zee met SP en VVD. Informateur Bert Nederveen, wethouder in Zuidhorn, adviseert een breeden stevig college van B en W.

Archief BDU Media Verongelijkt Amersfoort2014 over coalitieplannen: 'De arrogantie ten top' 17-04-2018, 14:01 | Van de redactie AMERSFOORT D66, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie; dit wordt vrijwel zeker de coalitie in Amersfoort, de komende vier jaar. De politieke 'verkenner' Joris Backer adviseert na twee weken onderzoek en gesprekken om met deze combinatie verder te gaan.

Een volgende (in)formateur wordt nu geacht verder in gesprek te gaan. Dat kan nog een klus worden; zo liet Astrid Janssen (GroenLinks) weten, in een gesprek met deze krant, bepaald geen fan te zijn van de geplande westelijke rondweg.

Informateur : VVD, CDA, PvdA en Christen Unie/SGP beste optie

Kees Kraanen (VVD) zei in deze kolommen dat hij daar juist een zeer uitgesproken voorstander van is. Zo zijn er meer meningsverschillen, hoewel Backer laat weten vertrouwen te hebben in de samenwerking. De beoogde coalitie is vooral een voortzetting van de vorige, met het verschil dat de PvdA is ingeruild voor GroenLinks. Over dat laatste zal niemand zich verbazen; de PvdA bezet nog maar twee zetels, terwijl GroenLinks groeide naar zes zetels.

GroenLinks is nu even groot als VVD, D66 en CDA. De meerderheid van de nieuwe coalitie is echter krap, ondanks deze wissel: 22 van de 39 zetels. Menige oppositiepartij hoopte bijna op een 'afstraffing' van de oude garde, nadat PvdA en D66 stemmen verloren. Die afstraffing lijkt er niet te komen, zij het dat – met GroenLinks in de gelederen – de andere beoogde oppositiepartijen zullen moeten inbinden.

Al vóór dit advies protesteerde Ben Stoelinga (Amersfoort2014, gegroeid van één naar drie zetels) met een brief aan deze krant: zijn fractie zou al op voorhand zijn uitgesloten, ondanks de gemaakte winst.

'ARROGANTIE' Stoelinga: ,,De arrogantie ten top en een belediging voor de kiezers. De wens van de kiezer wordt niet gehonoreerd en in alle gevallen gaan verliezende partijen ook wethouders leveren.''

In een vertrouwelijk rapport aan de fractievoorzitters – in het bezit van deze krant – wordt Amersfoort2014 inderdaad niet genoemd bij de mogelijke coalitiepartners; wél de SP – ook drie zetels – en de gedecimeerde PvdA.

Hoe dan ook: de kaarten liggen goed voor de huidige wethouders Hans Buijtelaar (VVD), Menno Tigelaar (CU) en Willem-Jan Stegeman (D66). Fleur Imming (PvdA) zal moeten wijken. Bertien Houwing (D66) kondigde al begin dit jaar aan dat ze met pensioen gaat. Dat komt van pas, aangezien D66 nu geen twéé wethouders kan leveren. Vrijwel zeker is, dat GroenLinks wél een wethouder naar voren zal schuiven.

VIERPARTIJENCOALITIE Het CDA groeide naar zes zetels maar komt dus niet voor in deze coalitie. Een bittere pil, maar GroenLinks gaf al aan niet met VVD én CDA in een coalitie te zitten. Met beide partijen bestaan verschillen, en ook de elasticiteit van GroenLinks ken grenzen. Verkenner Backer respecteerde dit voorbehoud van GroenLinks, een partij die hij gezien de opmerkelijke winst onmisbaar achtte in de coalitie.

In een persbericht laat Backer weten dat hij zich heeft laten leiden door: ,,De voorkeur voor een vierpartijencoalitie, de bereidheid om inhoudelijke verschillen te overbruggen (…) en het vertrouwen dat partijen onderling hebben opgebouwd in de afgelopen periode.''

Waarom die voorkeur voor een coalitie met vier (en geen vijf) fracties? ,,Hoe meer partijen, hoe groter de verwatering van de ambitie of verlies aan cohesie in de uitvoering, is de gedachtegang.''


Hardenberg at Twitter: