Duizenden ouderen betalen onnodig een te hoge eigen bijdrage

Wanneer u zorg thuis of bij een verhuizing naar een verpleeghuis krijgt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Maar wanneer deze bijdrage te hoog is, kan dit tot grote problemen leiden. Dat moet veranderen vindt KBO-PCOB, want zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. En nu betalen duizenden ouderen onnodig een te hoge bijdrage.

De eigen bijdrage voor de zorg wordt berekend door het CAK. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden. En dat is niet reëel, want in die tijd is er vaak al veel veranderd aan de situatie. De bedragen die ouderen moeten betalen voor de zorg kunnen behoorlijk oplopen. En door de veranderde situatie komen zij vaak al voor extra kosten te staan. “Dat kan echt niet de bedoeling zijn, aldus Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden.”

Twitter Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat veel Nederlanders nooit nadachten over wat ze moeten doen in geval van nood. De organisatie roept bijvoorbeeld om je belangrijkste gegevens in de cloud op te slaan. Ouderenbond KBO-PCOB waarschuwt dat ook naar ouderen zonder internet moet worden omgekeken.

Het aanpassen van de eigen bijdrage is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Jasper Akkerman van Bespaar Eigen Bijdrage (BEB) heeft hier werk van gemaakt en is een dienst gestart die mensen helpt bij het aanpassen van de eigen bijdrage. Hij start het initiatief als zijn oma bij de verhuizing naar het verpleeghuis een forse eigen bijdrage moet betalen door de verkoop van haar huis. Op dit tijdelijke vermogen is de eigen bijdrage vastgesteld. Daar heeft Akkerman werk van gemaakt. Met veel moeite is het hem gelukt om een eigen bijdrage voor haar te regelen die overeenkomt met haar vermogen.

Voor Akkerman reden genoeg om ook anderen te helpen met het aanpassen van de eigen bijdrage. KBO-PCOB en BEB bundelen de krachten om zo meer ouderen te kunnen helpen met het aanpassen van de eigen bijdrage.  De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen. Beiden benadrukken wel dat de hulp van tijdelijke aard is. Zij doen een beroep op het CAK om de regels voor de aanpassing van de eigen bijdrage te vereenvoudigen waardoor het voor ouderen makkelijker wordt om dit zelf te regelen. “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig.”

Zorg krijgen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Maar een te hoge eigen bijdrage kan tot forse problemen leiden. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB).

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar al zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan eigen bijdrage. Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderende situatie kunnen ontstaan. Dat kan echt niet de bedoeling zijn, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden.

Ook het regelen van het aanpassen van de eigen bijdrage is ingewikkeld en tijdrovend. Jasper Akkerman, sociaal ondernemer BEB: Toen bleek dat mijn eigen oma bij haar verhuizing naar het verpleeghuis bijna 28.000 euro per jaar aan eigen bijdrage moest betalen, vanwege een tijdelijk vermogen door de verkoop van haar huis, heb ik daar werk van gemaakt. Dat kostte veel tijd en geregel, maar nu betaalt ze wel een eigen bijdrage die overeenkomt met haar vermogen. Dat was voor mij aanleiding om ook anderen hiermee te gaan helpen. Het gaat vaak om duizenden euros per jaar, dat zou toch niet nodig moeten zijn. De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en Bespaar Eigen Bijdrage: Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken. Met die intentie start de nieuwe dienst per direct.  Vanderkaa: Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid. Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Abigaël van Koerten via 030 3400 600 of abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze belangenbehartiging richt zich op themas als zorg en wonen, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving.