Tijd voor andere afvalinzamelaar?

Weet u uw wachtwoord niet meer, of wilt u het wijzigen? Voer hieronder het e-mailadres in waarmee u bekend bent bij AfvalOnline. Wij sturen u vervolgens een e-mail waarmee u uw wachtwoord (opnieuw) kan instellen.

Indien u andere vragen heeft of verdere assistentie nodig heeft mail dan uw vraag naar .

Daarvoor was er al een rapport van de Rekenkamercommissie over Avalex verschenen (25 oktober 2009). Conclusie: efficiencywinst Avalex niet aangetoond, onderling samenspel van onvoldoende kwaliteit, verantwoordelijkheden zijn niet helder en de raad krijgt onvoldoende informatie en is onvoldoende geïnteresseerd. In gewoon Nederlands: Avalex heeft alle ruimte haar eigen gang te gaan en van goedkope afvalinzameling komt niks terecht als de gemeenten niet overgaan naar een gezamenlijk afvalbeleid. Dus: of nog meer samen op trekken als gemeenten of meer blijven betalen voor eigen gemeentelijke afvalwensen en daarmee op blijven draaien voor de enorme verliezen.

Voer hier uw e-mailadres in als u een nieuw wachtwoord nodig heeft. Na het klikken op de knop ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail met verdere instructies.

De gemeente regelde in het verleden met eigen medewerkers de afvalinzameling. Dat moest veranderen. Samenwerking met andere gemeenten in de regio in een gezamenlijke afvalorganisatie zou efficiënter zijn: de gemeenschappelijke regeling Avalex voor de afvalinzameling was in april 2001 geboren, door de samenwerking van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. De volledige zeggenschap over de afvalinzameling hebben de gemeenteraden op dat moment uit handen gegeven. De gemeenten Leidschendam en Voorburg fuseerden tot Leidschendam-Voorburg, Avalex breidde uit met Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland.

U gebruikt een adblocker.Als u de online krant wilt lezen en/of de advertenties wilt zien moet u deze uitzetten!

Nascheiding (u gooit al u afval in één bak en op een centraal punt wordt uw afval uitgesorteerd)  klinkt dan heel aantrekkelijk maar vervuilt de herbruikbare materialen. Ook u kunt zich voorstellen hoe al uw afval voor een week in één bak er uit zal zien – een vieze bende – of dat u papier, kleding, glas, plastic, GFT-afval e.d. apart houdt van het echte restafval. U zult dan ook zien dat u eigenlijk heel weinig restafval in een week produceert. Overigens heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om tot nascheiding over te gaan als dat een bewezen techniek is.


Leidschendam-Voorburg at Twitter: