Ministerie: We wisten niets van huwelijk ‘onafhankelijke’ Lelystad Airport-experts

DEN HAAG – In een debat en een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Van Nieuwenhuizen uitleg over twee heikele zaken in het dossier Lelystad Airport. Het gaat om het maximale aantal vliegbewegingen en de schijn van belangenverstrengeling rondom deskundigen die zich bezighouden met de procedures rondom het vliegveld.

De eerste kwestie is het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) dat uitgevoerd wordt vanaf het nieuwe vliegveld. Zeker is nu dat er niet meer dan 45.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport komen. Minister Van Nieuwenhuizen neemt daarvoor een motie over die werd ingediend door de SP.

Video: Actiegroep HoogOverijssel verbijsterd over ‘zoveelste fout rond Lelystad Airport’

De minister betreurt dat er vorige week veel onduidelijkheid is ontstaan. Uit besprekingen op het ministerie bleek dat het aantal vliegbewegingen veel hoger zou kunnen liggen dan het maximum van 45.000 waar altijd over is gesproken. Actievoerder van Hoog Overijssel Leon Adegeest, die bij die besprekingen zat, bracht dat naar buiten. 

Expert rapportage milieueffecten Lelystad Airport treedt terug, blijkt getrouwd met directeur mer-commissie

De verwarring was compleet toen de minister een brief aan de Tweede Kamer stuurde waarin gesproken werd over een gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegbewegingen. Uit die formulering concludeerden tegenstanders dat bij de inzet van stillere vliegtuigen, er meer vluchten kunnen plaatsvinden. 

Tegenstanders van het nieuwe vliegveld denken dat er uiteindelijk veel meer gevlogen gaat worden dan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur nu aangeeft. Het gaat dan om 60.000 of zelfs 80.000 vliegbewegingen per jaar in plaats van 45.000, denken verschillende actiegroepen.

Door die formulering denken mensen; misschien is er toch een geheim plan.Minister Van Nieuwenhuizen

De minister zegt heel goed te begrijpen dat er duidelijkheid moet komen. In het debat nam ze een motie van de SP over. Ze belooft het in haar uiteindelijke beslissing eind februari zo duidelijk mogelijk op te schrijven. 

Rommelboel”We moeten stoppen met Lelystad, het is een grote rommelboel aan het worden,” zegt de PVV. Het dossier zou zelfs een parlementaire enquête waard zijn, meent de parlementariër. Kamerlid Dion Graus: “Al die commissies hebben miljoenen gekost en ze blunderen tot en met. Het lijkt Fawlty Towers wel!” De PVV’er wil dat het geplande grote debat over Lelystad er nu zo snel mogelijk komt. “Dan kan al deze nieuwe informatie erbij worden betrokken. Wat een soap! Mensen die zulke dingen willens en wetens doen, moeten een beroepsverbod krijgen.”Regeringspartij VVD wil de minister dinsdag naar de Tweede Kamer halen over de kwestie, laat woordvoerder Remco Dijkstra weten. Daarna zullen de liberalen een standpunt bepalen. Coalitiepartner ChristenUnie heeft als enige ‘geen behoefte aan een reactie’.Schijn van belangenverstrengelingJan Paternotte (D66) wil weten of er een bewuste keuze is gemaakt door het ministerie van I en W om deze dubbele petten te accepteren. “Het kan ook zijn dat ze het niet wisten en dan had de deskundige het moeten melden.” Ook hij heeft mondelinge vragen aangemeld. “Het vertrouwen in dit dossier moet worden hersteld en dan is het domste wat je kunt doen de schijn van belangenverstrengeling wekken.”Suzanne Kröger (GroenLinks) vat de meningen goed samen: “Omdat er bij Lelystad Airport zoveel is misgegaan, verwacht ik nu van de minister uiterste zorgvuldigheid. Dat is nu echt cruciaal om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. Dan mag er echt geen twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid van experts.”

‘De motie stelt maximaal 45.000 vliegbewegingen zonder onderscheid tussen type vlucht of vliegbeweging’, zegt Sem Laҫin. ‘Ze gaat het nog verduidelijken, dat gaan we in de gaten houden’, zegt het Tweede Kamerlid voor de SP.

De andere kwestie die aan de orde kwam, was de schijn van belangenverstrengeling. ‘We moeten erop kunnen vertrouwen dat er geen schijn van belangenverstrengeling is’, stelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden tijdens het debat.

Partijen van links tot rechts in de Tweede Kamer zijn verbijsterd over het nieuws dat twee betrokkenen bij het omstreden milieurapport over Lelystad Airport getrouwd blijken te zijn.

Dijkstra reageert op het nieuws dat een deskundige die betrokken werd bij het herstellen van fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) de echtgenoot is van één van de twee directeuren van de Commissie voor de MER. Deze onafhankelijke commissie wordt om advies gevraagd en minister Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk laten weten daar veel waarde aan te hechten. 

‘Heel vervelend dat het is gebeurd‘, reageert de minister na het debat. Ze stuurde deze woensdag een brief aan de Tweede Kamer. Daarin werd duidelijk dat deskundige Morel sinds 2 november betrokken is geweest bij het herstellen van de MER. Eind januari kwam het ministerie erachter door vragen van de bewonersdelegatie. Vervolgens trok Morel zich op 1 februari terug.  

LELYSTAD – Als Lelystad Airport daadwerkelijk uitgebreid wordt, gaan er 5220 banen verloren. Ook leiden de laagvliegende toestellen tot een verlies van 233 miljoen euro aan omzet voor het toerisme in Gelderland, Overijssel en Friesland. Dat blijkt uit een onderzoek naar de economische schade voor een deel van de toerismesector in de drie provincies.

Volgens de minister heeft de Commissie voor de MER gegarandeerd dat er geen beïnvloeding kan zijn geweest. ‘Het is een onafhankelijke commissie. Ze hebben aangegeven dat er met een ‘Chinese Wall’ is geborgd dat mevrouw totaal niet betrokken is bij welk luchtvaartdossier dan ook.’ 

Baumann: ‘En de schade is waarschijnlijk nog groter. Onze kernwaarden zijn rust, stilte en natuur. Als dit plan doorgaat, is het sowieso gedaan hiermee. En dat straalt ook uit naar de detailhandel. Winkeliers zullen minder zaken doen, omdat toeristen wegblijven.’

‘Ik vind het ontzettend vervelend dat het is gebeurd. Mensen lezen dit soort berichten, denken waar rook is, is vuur. Het is moeilijk dat gevoel weg te nemen. Maar ik doe mijn best om totale openheid van zaken te geven.’

De minister neemt voor het einde van de maand een beslissing hoe het verder gaat in het dossier Lelystad Airport.

Al deze accommodaties zijn goed voor een omzet van 775 miljoen euro en 17.400 banen. Volgens het onderzoek wordt zo’n 30 procent geraakt door de laagvliegende vliegtuigen. Zo komt de schade op 5220 banen en 233 miljoen euro.

Politiek roept minister op het matje om ‘schijn belangenverstrengeling’ rond Lelystad Airport

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Een deskundige die betrokken was bij het herstellen van de rekenfouten in het milieurapport over Lelystad Airport, is teruggetreden vanwege de schijn van belangenverstrengeling. De expert blijkt getrouwd te zijn met de directeur van de onafhankelijke commissie die het herstelde rapport moet beoordelen.

‘Schijn van belangenverstrengeling rond milieurapport Lelystad Airport’

Dat schrijft De Stentor. De deskundige, Stefan Morel van Consens Advies uit Amsterdam, werd begin januari ingehuurd om te helpen bij het herstellen van fouten in de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport. Dat was noodzakelijk nadat actiegroep HoogOverijssel, dat fel gekant is tegen het vliegveld, aantoonde dat er een verkeerd rekenmodel is gebruikt bij het berekenen van de verwachte geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen. Sindsdien staat de opening van Lelystad in april 2019 op losse schroeven.Morel was bij meerdere bijeenkomsten over de mer-reparatie, schreef een plan van aanpak en presenteerde deze op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan ambtenaren en leden van de bewonersdelegatie. Eind januari trok Morel zich echter terug na vragen van de bewoners over zijn onafhankelijkheid. De mer-expert blijkt getrouwd te zijn met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. Bovendien was Morel vijf jaar lang directeur van deze commissie, die mers onafhankelijk hoort te toetsen. Daarmee wekte de deskundige de schijn van belangenverstrengeling.

Verbijstering bij HoogOverijssel, BN’ers en Suzanne Kröger

Veronica ten Holder is de directeur, maar zit niet in de werkgroep die zich bezighoudt met de mer voor Lelystad Airport

Van echte belangenverstrengeling was nooit sprake, meent woordvoerder Sjoerd Harkema van de commissie-mer. ‘Veronica ten Holder is de directeur, maar zit niet in de werkgroep die zich bezighoudt met de mer voor Lelystad Airport.’ Vanwege het beroep van haar man bemoeit Ten Holde zich nooit met luchtvaartprojecten. ‘Zij heeft dus geen inhoudelijke bemoeienis met het advies dat deze werkgroep over de mer gaat afgeven.’ De commissie-mer stelt strikte eisen aan de onafhankelijkheid van de leden van iedere werkgroep, zegt Harkema. Het terugtreden van mer-deskundige Morel zou het belang dat zowel hij als de commissie-mer aan zorgvuldig handelen hechten, onderstrepen.Morel werd ingehuurd door luchtvaartadviesbureau To70, dat weer door het ministerie van I&W is ingehuurd om de mer te repareren. Dat er weinig mer-experts in Nederland zijn, maakt het lastiger om iemand te vinden zonder banden of verleden met de commissie-mer, zegt Ton van Aalderen van de bewonersdelegatie. ‘Ik kan me voorstellen dat je een bepaalde expert wil inzetten, maar het proces moet wel zuiver blijven. Zeker gezien de geladenheid van het onderwerp moet je voorzichtig zijn.’

Het nieuws over de schijn van belangenverstrengeling is een volgende tegenvaller voor I&W-minister Cora van Nieuwenhuizen. Eerder deze maand maakte Leon Adegeest, de man die de fouten in de mer ontdekte, bekend dat het ministerie rekening hield met 60 duizend in plaats van 45 duizend vliegbewegingen voor het uitgebreide vliegveld. Voor Adegeest was dat reden om uit de bewonersdelegatie te stappen.In antwoorden op Kamervragen stelde Van Nieuwenhuizen vorige week dat er sprake is van ‘een maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45 duizend vliegbewegingen’. Daarmee laat zij ruimte open voor een toekomstige verhoging van het aantal vliegbewegingen, vinden tegenstanders van het vliegveld.


Lelystad at Twitter: