Duizenden mensen betogen voor een volwaardig ziekenhuis

Duizenden mensen betogen voor een volwaardig ziekenhuis
Zeker duizend mensen omarmen ziekenhuis in Lelystad
In Lelystad hebben zeker duizend mensen een manifestatie bezocht om het personeel van het MC Zuiderzeeziekenhuis te steunen. Ze waren daartoe opgeroepen door de gemeenteraad, om “het belang van een goede en volwaardige ziekenhuisvoorziening in Lelystad onder de aandacht van de beslissers te brengen”.

De oproep van de raad was om het ziekenhuis te omarmen als mensen zich betrokken voelen. De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.

Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over, maar voor de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde is vooralsnog geen ruimte.

Minister Bruins voor Medische Zorg zei dat inwoners in Lelystad nog wel terechtkunnen voor de meeste zorg. De gemeenteraad van Lelystad is teleurgesteld dat er geen “volwaardig ziekenhuis” meer is en vroeg daar met de manifestatie aandacht voor.

Ongeveer 2000 mensen hebben in Lelystad gedemonstreerd voor het behoud van volledige zorg in het MC Zuiderzeeziekenhuis. Dat meldt de organisatie.

De gemeenteraad van Lelystad organiseerde de bijeenkomst om de spoedeisende zorg en de acute verloskunde te behouden in het failliete ziekenhuis. Het St Jansdal uit Harderwijk neemt de zorg in Lelystad en Dronten over, maar de zorg wordt wel teruggeschroefd.

Burgemeester Ina Adema sprak tijdens het protest van een verlies voor de stad. “Zeker in een stad waar Inditex zich vestigt, met een vliegveld als Lelystad Airport, kan je niet zonder een volwaardig ziekenhuis.” Ook commissaris van de Koning Leen Verbeek en de burgemeester van Dronten Ineke Bakker waren bij het protest aanwezig.

De actievoerders hebben het ziekenhuis letterlijk omarmd. Organisator en GroenLinks-raadslid Sjaak Kruis: “Mensen gingen hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder om het ziekenhuis heen staan.”

Minister Met de actie wilde Kruis aan iedereen een podium bieden om zich te uiten. “We geven hiermee een signaal af aan de beslissers, aan het St Jansdal, de ziektekostenverzekeraars en de minister om er een tandje bij te doen. Deze stad en deze omgeving verdienen meer.”

Kruis hoopt dat er op korte termijn nieuwe gesprekken plaatsvinden om de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Lelystad te behouden. “De minister moet alle partijen, inclusief de medische staf, uitnodigen om een gesprek te voeren voor het behoud van alle zorg.”

Ook de aanwezigheid van de commissaris van de Koning en de (loco-)burgemeesters uit naburige gemeenten laat volgens Kruis zien dat het probleem breed ligt. “Het gaat niet om Lelystad alleen. Het is een totaalgebied van 140.000 inwoners waar dit gevolgen voor heeft”, aldus Kruis.